Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aciklovir 5% krem

Aciklovir 5% krem

krem; 5%; tuba, 1x5g

Supstance:
aciklovir
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: D06BB03
Način izdavanja leka R
EAN 8606107531311
JKL 4139160