Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aciklovir 200mg tableta

Aciklovir 200mg tableta

tableta; 200mg; blister, 5x5kom

Supstance:
aciklovir
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: J05AB01
Način izdavanja leka R
EAN 8600064116567
JKL 1328230