Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aflamil 100mg film tableta

Aflamil 100mg film tableta

film tableta; 100mg; blister, 6x10kom

Supstance:
aceklofenak
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: M01AB16
Način izdavanja leka R
EAN 5997001315187
JKL 1162556

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

UPUTSTVO ZA LEK

Aflamil

®

, film tableta, 100 mg,

Pakovanje: blister, 2x10 film tableta,
Pakovanje: blister, 6x10 film tableta.

Proizvođač: GEDEON RICHTER PLC.

Adresa: Budimpešta, Gyömrői út 19-21, Mađarska

Podnosilac zahteva: PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

Aflamil

, 100 mg, film tableta

aceklofenak

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i

kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili
farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aflamil i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflamil
3. Kako se upotrebljava lek Aflamil
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Aflamil
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

1. ŠTA JE LEK AFLAMIL I ČEMU JE NAMENJEN

Aceklofenak (aktivna supstanca leka Aflamil) pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).

Lek Aflamil se primenjuje za simptomatsko lečenje bola i zapaljenske reakcije kod osteoartritisa (zapaljenje
kostiju i zglobova), reumatoidnog artritisa (hronično zapaljenje zglobova i vezivnog tkiva) i ankilozirajućeg
spondilitisa (hronična zapaljenska bolest lokomotornog sistema).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AFLAMIL
Lek Aflamil ne smete koristiti:

ukoliko ste alergični na aceklofenak ili na bilo koju pomoćnu supstancu ovog leka (navedeno u odeljku

6)

ukoliko je kod Vas nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline (npr. aspirin) ili drugih nesteroidnih

antiinflamatornih lekova (NSAIL) došlo do pojave napada astme, suženja disajnih puteva, akutnog
rinitisa (zapaljenje sluzokože nosa), kožnog osipa ili drugih alergijskih reakcija

ako imate aktivno krvarenje ili poremećaj u vezi sa krvarenjem
ukoliko ste ranije imali krvarenje ili perforaciju (probijanje) u gastrointestinalnom traktu prilikom

primene lekova iz grupe NSAIL

ukoliko bolujete ili ste bolovali od čira na želucu ili imate ili ste imali krvarenje iz digestivnog trakta
ukoliko imate potvrđenu srčanu slabost, ishemijsku bolest srca i/ili cerebrovaskularna oboljenja (npr.

ako ste imali srčani udar, šlog, mini-šlog (tranzirorni ishemijski atak-TIA), začepljenje krvnih sudova
srca ili mozga ili operaciju otklanjanja ili premošćavanja suženja/začepljenja krvnog suda)

ukoliko imate ili ste imali probleme sa cirkulacijom krvi (periferna arterijska bolest)
ukoliko bolujete od teškog oblika bubrežne bolesti ili bolesti jetre
ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće.

Kada uzimate lek Aflamil, posebno vodite računa:

Porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Aflamil.

Pre primene leka Aflamil obavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas:

ukoliko imate simptome koji ukazuju na gastrointestinalne poremećaje bilo u gornjem ili donjem delu

digestivnog sistema, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, takođe ako imate u vašoj medicinskoj
istoriji zapaljensku bolest digestivnog trakta (Kronova bolest, ulcerozni kolitis) ili perforaciju
(probijanje) u gastrointestinalnom traktu, primena ovog leka može dovesti do pogoršanja bolesti

ukoliko bolujete od poremećaja zgrušavanja krvi ili pijete lekove protiv zgrušavanja krvi
ukoliko imate oboljenje srca (npr. srčanu slabost)
ukoliko patite od blagog ili umerenog oboljenja jetre ili bubrega ili ste skloni zadržavanju tečnosti u telu

iz bilo kog drugog razloga

ukoliko ste imali cerebrovaskularno krvarenje u Vašoj medicinskoj istoriji
ukoliko ste u skorije vreme imali hiruršku intervenciju
ukoliko bolujete od porfirije (metabolički poremećaj koji utiče na funkciju jetre), aceklofenak može biti

okidač krize

ukoliko bolujete od sistemskog eritemskog lupusa (SLE)

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

ukoliko bolujete ili ste ranije bolovali od bronhijalne astme
ako ste skoro imali operaciju
ako pušite
ako imate dijabetes
ako imate anginu, krvne ugruške, visok krvni pritisak, povišeni holesterol ili povišene trigliceride.

Nemojte uzimati lek Aflamil ako imate varičelu (ovčije boginje) jer u retkim slučajevima primena ovog leka
može dovesti do ozbiljne infekcije kože i mekog tkiva.

Primena lekova kao što je Aflamil može biti povezana sa povećanim rizikom od pojave srčanog udara (infarkt
miokarda). Neželjena dejstva leka mogu biti minimalizovana korišćenjem najniže doze u najkraćem mogućem
periodu. Nemojte prekoračiti preporučene doze ili produžiti trajanje terapije!
Prijavljene su neželjene reakcije na koži u vezi sa upotrebom lekova kao što je Aflamil (videti odeljak 4). Kao i
kod drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, mogu se pojaviti ozbiljne alergijske reakcije i bez prethodne
izloženosti leku. Veoma retko su prijavljene životno ugrožavajuće neželjene reakcije na nivou kože, od kojih su
neke bila sa smrtnim ishodom (npr. eksfolijativni dermatitis, Steven-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna
nekroliza) u vezi sa primenom nestereoidnih antiinflamatornih lekova kao što je aceklofenak. Pacijenti imaju
najveći rizik od pojave ovih reakcija u toku samog početka terapije, u najvećem broju slučajeva početak pojave
ovih reakcija je u toku prvog meseca terapije. Uzimanje leka Aflamil se mora prekinuti odmah čim se pojavi
osip na koži ili bilo koji drugi znak preosetljivosti na lek.

Kod starijih pacijenata, u retkim slučajevima lek Aflamil može izazvati gastrointestinalnu ulceraciju (čir na
crevima) i krvarenje, ili perforaciju (pucanje čira). Ovo se može pojaviti u bilo koje vreme tokom terapije bez
prethodnih simptoma upozorenja. Ukoliko primetite bilo kakve stomačne simptome, naročito ako ste stariji,
treba da se javite svom lekaru.

Deca
Upotreba leka Aflamil kod dece se ne preporučuje, usled nedostatka dokaza o efikasnosti i bezbednosti.

POSAVETUJTE SE SA VAŠIM LEKAROM ako se bilo koje od navedenih stanja pojavi u bilo koje
vreme.

Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu
nabaviti bez lekarskog recepta.Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete,
kao i na lekove koje planirate da uzimate uskoro.
Postoje neki lekovi koji se ne smeju uzimati istovremeno sa lekom Aflamil ili lekovi čije se doze moraju podesiti
ukoliko se uzimaju istovremeno sa lekom Aflamil.
Kombinacije koje se ne preporučuju:

- Acetilsalicilna kiselina (aspirin), kortikosteroidi ili nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) (ibuprofen,

naproksen)

- Varfarin, heparin ili drugi lekovi koji se koriste da bi sprečili zgrušavanje krvi (antikoagulansi)

- Litijum, koji se koristi za terapiju psihičkih oboljenja

- Digoksin, lek koji se koristi za terapiju hronične srčane insuficijencije ili nepravilnog srčanog rada

- Metotreksat (u velikim dozama), lek koji se koristi za lečenje autoimunih bolesti (npr. psorijaza, reumatoidni

artritis)ili kod pacijenata obolelih od raka

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

- Antidepresivi tipa selektivnih inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI).

Kombinacije koje zahtevaju oprez pri upotrebi ili mogu zahtevati prilagođavanje doze:

- Lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska ili nekih srčanih oboljenja (ACE inhibitori, diuretici,

beta blokatori ili antagonisti angiotenzina II)

- Metotreksat (u manjim dozama)

- Ciklosporin i takrolimus (imunosupresivni lekovi)

- Zidovudin, za lečenje HIV infekcije

- Lekovi za lečenje dijabetesa

- Drugi NSAIL lekovi, uključujući salicilate (npr. aspirin)

Postoji rizik od farmakokinetičkih interakcija pri istovremenoj primeni sa fenitoinom, cimetidinom,
tolbutamidom, fenilbutazonom, amjodaronom, mikonazolom i sulfafenazolom.

Ako imate bilo kakvih pitanja o primeni drugih lekova zajedno sa lekom Aflamil, razgovarajte sa Vašim lekarom
ili farmaceutom.

Uzimanje leka Aflamil sa hranom ili pićima

Lek Aflamil bi trebalo primenjivati uz obrok ili neposredno posle njega.

Primena leka Aflamil u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet
pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća
Trudnice ne smeju uzimati lek Aflamil tokom poslednja tri meseca trudnoće.
Trudnice ili žene koje planiraju da zatrudne ne treba da koriste lek Aflamil.

Lek Aflamil može otežati da žena zatrudni. Treba da obavestite svog lekara ukoliko planirate trudnoću ili
ukoliko imate problema da zatrudnite.

Dojenje
Nije poznato da li se lek Aflamil izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite, pitajte svog lekara za savet pre nego
što uzmete lek Aflamil.

Uticaj leka Aflamil na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Pacijenti koji osete nesvesticu, vrtoglavicu ili druge efekte na centralni nervni sistem tokom upotrebe NSAIL
treba da se uzdrže od upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AFLAMIL

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

Uvek uzmite ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar ili farmaceut rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni.
Ne zaboravite da uzmete Vaš lek!
Lek Aflamil film tablete su za oralnu primenu i potrebno je progutati film tabletu sa dovoljnom količinom
tečnosti.
Maksimalna preporučena dnevna doza je 200 mg, primenjena u dve odvojene doze od 100 mg (jedna film tableta
ujutru i jedna uveče).

Ukoliko mislite da je efekat leka Aflamil prejak ili preslab, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Deca
Primena leka Aflamil se ne preporučuje kod dece.
Stariji
Vašu dozu će odrediti lekar i biće potrebne periodične kontrole.
Bolest jetre
Preporučena početna doza kod pacijenata sa oštećenjem jetre je jedna film tableta (100 mg) na dan.
Bolest bubrega i srca
Vašu dozu će odrediti lekar i biće potrebne periodične kontrole.
Produženo lečenje
Ukoliko ste na dugotrajnoj terapiji lekom Aflamil, lekar će Vam izvršiti kontrolne laboratorijske analize kao što
su krvna slika, kontrola funkcije jetre i bubrega, i to približno na svaka tri meseca.

Ako ste uzeli više leka Aflamil nego što je trebalo
Odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom ili idite u hitnu pomoć ili najbližu bolnicu.
Ponesite ovo Uputstvo sa sobom.
Simptomi predoziranja su mučnina, povraćanje, bol u želucu, vrtoglavica, pospanost i glavobolja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aflamil

Ne brinite! Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu film tabletu. Uzmite sledeću dozu u
propisano vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Aflamil
Trajanje lečenja će odrediti lekar. Ne prekidajte terapiju čak iako se osećate bolje.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Aflamil, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Najveći broj njih su blagog oblika i nestaju kada prekinete primenu leka Aflamil.

Neželjena dejstva se pojavljuju u određenoj učestalosti koja je definisana na sledeči način:

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

• Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
• Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
• Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)
• Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)
• Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)
• Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Prestanite sa uzimanjem leka Aflamil i odmah posetite svog lekara ukoliko Vam se pojave sledeći simptomi
alergijske reakcije:
- otok lica, jezika ili jednjaka
- otežano gutanje
- koprivnjača i otežano disanje.

Česta: nesvestica, poremećaj varenja, bol u trbuhu, mučnina, proliv i povećane vrednosti enzima jetre.

Povremena: gasovi, gastritis (zapaljenje sluzokože želuca), zatvor, povraćanje, zapaljenje usne duplje sa
čirevima, svrab i osip, zapaljenje kože, koprivnjača, povećane vrednosti uree u krvi i povećane vrednosti
kreatinina u krvi.

Retko: melena (crna stolica kao katran), proliv sa sadržajem krvi (hemoragijska dijareja), čirevi u
gastrointestinalnom traktu (gastrointestinalne ulceracije), gastrointestinalno krvarenje, visok krvni pritisak,
pogoršanje visokog krvnog pritiska, srčana slabost, dispnea (otežano disanje), anemija, otok lica, jezika ili grla,
alergijske reakcije (uključujući anafilaktički šok), preosetljivost, poremećaji vida.

Veoma retko: Smanjena funkcija koštane srži, smanjen broj jedne vrste belih krvnih ćelija - granulocita
(granulocitopenija) i smanjen broj trombocita (krvnih pločica), smanjen broj neutrofila (neutropenija), anemija
zbog raspadanja crvenih krvnih zrnaca, povuišena vrednost kalijuma u krvi, depresija, neuobičajeni snovi,
nesanica, osećaj trnjenja, bockanja, mravinjanja (parestezija), tremor (drhtanje, ritmički nevoljni pokreti),
glavobolja, pospanost, disgeuzija (poremećaj čula ukusa), vertigo, tinitus (zujanje u ušima), neprijatan osećaj
lupanja srca (palpitacije), crvenilo, naleti vrućine, vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova), bronhospazam (suženje
disajnih puteva), zapaljenje sluzokože usne duplje, pankreatitis (zapaljenje gušterače), povraćanje krvi, čir na
želucu, perforacije creva, pogoršanje Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, oštećenje jetre uključujući hepatitis,
povećanje vrednosti aklalne fosfataze, purpura (sitna krvarenja pod kožom ili sluzokožom), ekcem, teške kožne
reakcije uključujući Stiven Johnson-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu, pojava otoka, umor, grčevi u
nogama, povećanje telesne mase.

Izuzetno, varičela (ovčije boginje) može da pokrene ozbiljne komplikacije u vidu infekcije kože i mekih tkiva.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja
nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni
bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK AFLAMIL

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

3 godine.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Lek Aflamil se ne sme upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju leka.
Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa
važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Aflamil

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

Aktivna supstanca je aceklofenak.
Jedna film tableta sadrži 100 mg aceklofenaka.

Pomoćne supstance:

Jezgro tablete sadrži:
glicerildistearat
kroskarmeloza-natrijum
povidon K-30
celuloza, mikrokristalna.

Omotač (film) tablete (Sepifilm 752 White):
makrogolstearat
titan-dioksid (E171)
celuloza, mikrokristalna
hipromeloza

Kako izgleda lek AFLAMIL i sadržaj pakovanja

Izgled: Bele, okrugle, bikonveksne, film tablete sa utisnutom oznakom“A” na jednoj strani.

Aflamil

®

, 100 mg, film tableta, blister, 2x10 film tableta

Unutrašnje pakovanje je Alu - Alu blister koji sadrži 10 film tableta.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 20 film tableta) i Uputstvo
za lek.

Aflamil

®

, 100 mg, film tableta, blister, 6x10 film tableta

Unutrašnje pakovanje je Alu - Alu blister koji sadrži 10 film tableta.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 blistera (ukupno 60 film tableta) i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON NYRT, Vladimira Popovića 6, Beograd.

Proizvođač:

GEDEON RICHTER PLC, Budapest, Gyömrői út 19-21, Mađarska.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Broj rešenja: 515-01-01433-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,20 x (100 mg)

Broj rešenja: 515-01-01434-15-001 od 11.03.2016. za lek Aflamil

, film tableta,60 x (100 mg)

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom br. 515-14-00218-2016-8-003 od 07.06.2016.

Decembar, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Aflamil

, 100 mg, film tableta, blister, 2x10 film tableta

515-01-01433-15-001 od 11.03.2016.

Aflamil

, 100 mg, film tableta, blister, 6x10 film tableta

515-01-01434-15-001 od 11.03.2016.