Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aflubin oralne kapi, rastvor

Aflubin oralne kapi, rastvor

oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL

Supstance:
gentiana lutea D1 aconitum napellus D6 bryonia D6 ferrum phosphoricum D12 acidum lacticum (acidum sarcolacticum) D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441312010

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

UPUTSTVO ZA LEK

Aflubin®

oralne kapi, rastvor

1m L /100 mL + 1 0m L /100 mL + 1 0 mL /100 mL + 10 mL /100 mL + 1 0 mL / 1 0 0mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 20 mL

Aflubin®

oralne kapi, rastvor

1m L /100 mL + 1 0m L /100 mL + 1 0 mL /100 mL + 10 mL /100 mL + 1 0 mL / 1 0 0mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 50 mL

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

Aflubin®
1mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL
oralne kapi, rastvor

INN: gentiana lutea D1, aconitum napellus D6, bryonia D6, ferrum phosphoricum D12 , acidum
lacticum (acidum sarcolacticum) D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Aflubin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aflubin i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflubin
3. Kako se upotrebljava lek Aflubin
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Aflubin
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

1. ŠTA JE LEK AFLUBIN I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Aflubin, oralne kapi, rastvor je homeopatski lek koji se koristi u

prevenciji gripu sličnih infekcija i

prehlade. Koriste se i kao dodatna terapija kod gripa, bolova u ekstremitetima kao i drugih reumatskih
simptoma.

Upotreba Aflubin, oralnih kapi u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom iskustvu.
U slučaju ozbiljne kliničke slike ovih bolesti indikovana je klinički odobrena terapija.
Aflubin, oralne kapi se primenjuju kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine.

Ukoliko se nakon 7 dana ne osećate bolje ili se osećate gore, obratite se Vašem lekaru. Upotreba ovog leka se
zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AFLUBIN

Lek Aflubin ne smete koristiti:
ako ste alergični na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka Aflubin (navedene u odeljku
6).

Kada uzimate lek Aflubin, posebno vodite računa:

Obratite se Vašem farmaceutu pre uzimanja leka Aflubin.

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti pogoršanje postojećeg medicinskog stanja usled
stimulacije imunog sistema organizma. Ovo stanje nije opasno.

Lek Aflubin oralne kapi nije zamena za preventivnu vakcinaciju od gripa.

Produženo, neadekvatno lečenje može dovesti do pojave novih simptoma. Ukoliko se jave nove tegobe,
prestanite sa uzimanjem leka Aflubin.

Deca
Ne preporučuje se upotreba Aflubin, oralnih kapi kod dece mlađe od dve godine, s obzirom da nema dovoljno
dostupnih podataka.

Primena drugih lekova

Do sada nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

Uzimanje leka Aflubin sa hranom ili pićima

Aflubin, oralne kapi treba da uzmete 30 minuta pre jela ili najmanje 1 sat posle jela.
Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Aflubin u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre primene leka.

Nema dostupnih podataka o primeni Aflubin, oralnih kapi tokom trudnoće i dojenja.
Ne postoje dokazi o naročitom riziku od primene Aflubin, oralnih kapi tokom trudnoće i dojenja.
Upotrebljavajte lek u toku trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Uticaj leka Aflubin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Aflubin, oralne kapi nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Aflubin

Ovaj lek sadrži 43% (m/m) etanola (alkohola) tj. do 80/160 mg alkohola po pojedinačnoj dozi (5/10 kapi), što
je ekvivalentno 2/4 mL piva, 0,8/1,6 mL vina po dozi. Zato lek Aflubin, oralne kapi ne smeju koristiti
zavisnici od alkohola.

Sadržaj alkohola treba uzeti u obzir kod trudnica i dojilja, kao i kod dece i osoba sa povišenim rizikom zbog
oboljenja jetre ili epilepsije.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AFLUBIN

Uzimajte Aflubin, oralne kapi isključivo kako je opisano u ovom Uputstvu ili prema uputstvu lekara ili
farmaceuta. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Preporučena doza je:

Prevencija gripu sličnih infekcija i prehlade :

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

a. Planirana profilaksa na početku zimske sezone i pre epidemije gripa:

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji
od 12 godina

10 kapi

Dva puta na dan u periodu od 3 nedelje.

Deca starija od 2 godine

5 kapi

b. Profilaksa u akutnim situacijama nakon određenog izlaganja niskim temperaturama ili

kontakta sa osobama obolelim od gripa:

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji
od 12 godina

10 kapi

Dva puta na dan u periodu od 2 dana.

Deca starija od 2 godine

5 kapi

Dodatna terapija kod gripa, bolova u ekstremitetima kao i drugih reumatskih simptoma:

a. Početak lečenja (1. i 2. dan lečenja):

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji
od 12 godina

10 kapi

U početku se kapi uzimaju na svakih 30 do 60 minuta (maks.

8 puta u toku dana). Kada se pojave znaci poboljšanja

potrebno je smanjiti učestalost primene kapi na 3 puta u toku

dana.

Deca starija od 2 godine

5 kapi

Ukoliko ne dođe do povlačenja simptoma, potrebno je nastaviti sa primenom kapi na sledeći način:

b. Nastavak terapije (3.-7. dan lečenja):

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji
od 12 godina

10 kapi

Tri puta na dan.

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

Deca starija od 2 godine

5 kapi

Aflubin, oralne kapi treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane, da bi
se osigurala maksimalna efikasnost leka.
Mogu se uzimati samo Aflubin, oralne kapi ili se one mogu razblažiti manjom količinom vode. Kod dece
uvek primeniti razblažene kapi.

Ukoliko se nakon 7 dana ne osećate bolje ili se osećate gore, obratite se svom lekaru.

Deca uzrasta ispod dve godine:
Ne preporučuje se upotreba Aflubin, oralnih kapi kod dece mlađe od dve godine, s obzirom da nema dovoljno
dostupnih podataka.

Ako ste uzeli više leka Aflubin nego što je trebalo

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aflubin

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što je
pre moguće.
Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, i Aflubin oralne kapi mogu prouzrokovati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih.

Trenutno nisu poznata neželjena dejstva leka Aflubin oralne kapi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

5. KAKO ČUVATI LEK AFLUBIN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg
dana navedenog meseca.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe

5 godina.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.

Čuvanje

Uslovi čuvanja: bez posebnih naznaka.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od
svetlosti.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Aflubin

Aktivne supstance u 100 mL su:

Gentiana lutea D1 1 mL
Aconitum napellus D6 10 mL
Bryonia D6 10 mL
Ferrum phosphoricum D12 10 mL
Acidum lacticum (Acidum sarcolacticum) D12 10 mL

Pomoćna supstanca: etanol 43% (m/m)

1 mL = oko 25 kapi

Broj rešenja: 515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL
Broj rešenja: 515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; oralne kapi, rastvor; 1mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x50mL

Kako izgleda lek Aflubin i sadržaj pakovanja

Lek Aflubin, oralne kapi je bistar, bezbojan do slabo žućkast rastvor, bez specifičnog mirisa, slabog ukusa na
lincuru.

S obzirom da Aflubin oralne kapi sadrže biljne prirodne supstance, stoga se oralne kapi, rastvor
mogu razlikovati po ukusu i mirisu i mogu postati blago zamućene, što ne utiče na kvalitet i
efikasnost leka.

Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla tip III sa plastičnim zatvaračem od polietilena visoke
gustine (HDPE) i plastičnom kapaljkom od polietilena niske gustine (LDPE).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa kapaljkom od 20 mL ili jednu
bočicu sa kapaljkom od 50 mL, i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd
Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02571-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; bočica sa kapaljkom, 1x20mL

515-01-02576-15-002 od 23.05.2016. za lek Aflubin

; bočica sa kapaljkom, 1x50mL