Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aflubin 3.6mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

Aflubin 3.6mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg tableta

tableta; 3.6mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg+37.2mg; blister, 4x12kom

Supstance:
gentiana lutea trit. D1 aconitum napellus trit. D6 bryonia trit. D6 ferrum phosphoricum trit. D12 acidum lacticum (acidum sarcolacticum) trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441314816

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Aflubin®

tablete

3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg

Pakovanje: blister, 1 x 12 tableta

Aflubin®

tablete

3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg

Pakovanje: blister, 4 x 12 tableta

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Aflubin

3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg
tablete

INN: gentiana lutea trit. D1, aconitum napellus trit. D6, bryonia trit. D6, ferrum phosphoricum trit.
D12, acidum lacticum (acidum sarcolacticum) trit. D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Aflubin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Aflubin i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aflubin
3. Kako se upotrebljava lek Aflubin
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Aflubin
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

1. ŠTA JE LEK AFLUBIN I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Aflubin, tablete je homeopatski lek koji se koristi u

prevenciji gripu sličnih infekcija i prehlade. Lek

se koristi i kao dodatna terapija kod gripa, bolova u ekstremitetima kao i drugih reumatskih simptoma.

Upotreba Aflubin, tableta u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom iskustvu.
U slučaju ozbiljne kliničke slike ovih bolesti indikovana je klinički odobrena terapija.
Aflubin tablete se primenjuju kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine.

Ukoliko se nakon 7 dana ne osećate bolje ili se osećate gore, obratite se Vašem lekaru.
Upotreba ovog leka zasniva se samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AFLUBIN
Lek Aflubin ne smete koristiti:

ako ste alergični na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka Aflubin (navedene u odeljku
6).

Kada uzimate lek Aflubin, posebno vodite računa:

Obratite se Vašem farmaceutu pre uzimanja leka Aflubin.

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti pogoršanje postojećeg medicinskog stanja
usled stimulacije imunog sistema organizma. Ovo stanje nije opasno.

Lek Aflubin tablete nije zamena za preventivnu vakcinaciju od gripa.

Produženo, neadekvatno lečenje može dovesti do pojave novih simptoma. Ukoliko se jave nove tegobe,
prestanite sa uzimanjem leka Aflubin.

Deca

Ne preporučuje se upotreba Aflubin, tableta kod dece mlađe od dve godine, s obzirom da nema dovoljno
dostupnih podataka.

Primena drugih lekova
Do sada nema poznatih interakcije sa drugim lekovima.
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Aflubin sa hranom ili pićima

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Aflubin, tablete treba da uzmete 30 minuta pre jela ili najmanje 1 sat posle jela.
Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Aflubin u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre primene leka.

Nema dostupnih podataka o primeni Aflubin, tableta tokom trudnoće i dojenja.
Ne postoje informacije o naročitom riziku od primene Aflubin tableta tokom trudnoće i dojenja.
Upotrebljavajte lek u toku trudnoće i dojenja samo nakon konsultacije sa lekarom.

Uticaj leka Aflubin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Aflubin, tablete nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Aflubin

Aflubin tablete sadrže 227 mg laktoza monohidrata (mlečnog šećera) po jednoj tableti. Pacijenti koji pate od
retkog naslednog oboljenja intolerancije galaktoze, nedostatka laktaze ili malapsorpcije glukoza-galaktoze,
ne smeju da uzimaju ovaj lek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AFLUBIN

Uzimajte Aflubin tablete isključivo kako je opisano u ovom Uputstvu ili prema uputstvu lekara ili
farmaceuta. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:
Prevencija gripu sličnih infekcija i prehlade :

a. Planirana profilaksa na početku zimske sezone i pre epidemije gripa:

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

1 tableta

Dva puta na dan u periodu od 3 nedelje.

Deca starija od 2 godine

½ tablete

b. Profilaksa u akutnim situacijama nakon određenog izlaganja niskim temperaturama ili

kontakta sa osobama obolelim od gripa:

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

1 tableta

Dva puta na dan u periodu od 2 dana.

Deca starija od 2 godine

½ tablete

Dodatna terapija kod gripa, bolova u ekstremitetima kao i drugih reumatskih simptoma:

a. Početak lečenja (1. i 2. dan lečenja):

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

1 tableta

Tri puta na dan.

Deca starija od 2 godine

½ tablete

Ukoliko ne dođe do povlačenja simptoma, potrebno je nastaviti sa primenom kapi na sledeći način:

b. Nastavak terapije (3.-7. dan lečenja):

Doza

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina

1 tableta

Dva puta na dan.

Deca starija od 2 godine

½ tablete

Aflubin, tablete treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane da bi se
osigurala maksimalna efikasnost leka. Tablete treba polako da se rastvore pod jezikom.
Ukoliko se nakon 7 dana ne osećate bolje ili se osećate gore, obratite se svom lekaru.

Deca uzrasta ispod dve godine
Ne preporučuje se upotreba Aflubin tableta kod dece mlađe od dve godine, s obzirom da nema dovoljno
dostupnih podataka.

Ako ste uzeli više leka Aflubin nego što je trebalo
Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja .

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aflubin

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što
je pre moguće.

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao svi lekovi, i Aflubin tablete mogu prouzrokovati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih.

Trenutno nisu poznata neželjena dejstva leka Aflubin tablete.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK AFLUBIN

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Nemojre koristiti lek posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe
5 godina.
Čuvanje
Uslovi čuvanja: bez posebnih naznaka.

6. DODATNE INFORMACIJE

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Šta sadrži lek Aflubin

Aktivne supstance u jednoj Aflubin tableti su:

Gentiana lutea trit. D1 3.6 mg
Aconitum napellus trit. D6 37.2 mg
Bryonia trit. D6 37.2 mg
Ferrum phosphoricum trit D12 37.2 mg
Acidum lacticum (Acidum sarcolacticum) trit.D12 37.2 mg

Pomoćne supstance:

laktoza, monohidrat
skrob, krompirov
magnezijum-stearat

Kako izgleda lek Aflubin i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne tablete bele boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Moguće je prisustvo mrlja na
tabletama.

Aflubin tablete sadrže biljne prirodne sirove supstance, stoga se mogu razlikovati po ukusu i izgledu.Ovo
nema nikakvog uticaja na kvalitet i efikasnost leka.

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje leka Aflubin, tablete je blister od providne PVC/PVDC i aluminijumske folije od 12
tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 ili 4 blistera sa po 12 tableta i Uputstvo
za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd
Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2016.

Režim izdavanja leka:

Broj rešenja: 515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 1x12 tableta
Broj rešenja: 515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg;

blister, 4x12 tableta

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02594-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg +

37.2 mg; blister, 1x12 tableta

515-01-02595-15-001 od 04.05.2016. za lek Aflubin

; tableta; 3.6 mg + 37.2 mg + 37.2 mg + 37.2 mg +

37.2 mg; blister, 4x12 tableta