Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Ascalix Plus 500mg+300mg+1550mg šumeći prašak

Ascalix Plus 500mg+300mg+1550mg šumeći prašak

šumeći prašak; 500mg+300mg+1550mg; kesica, 6x1kom

Supstance:
askorbinska kiselina acetilsalicilna kiselina kalcijum-laktat-glukonat
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BA51
Način izdavanja leka BR
EAN 8606103594365
JKL 3086341

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Ascalix Plus, šumeći prašak, 500mg + 300mg + 1550mg

Pakovanje: 6x1 kesica

Ascalix Plus, šumeći prašak, 500mg + 300mg + 1550mg

Pakovanje: 100x1 kesica

Proizvođač:

SENSILAB POLSKA SPOLKA Z

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – S.K.A.

Adresa:

58 gen. Mariana Langiewicza Street, Konstantynow Lodzki, Poljska

Podnosilac
zahteva: GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA

Adresa:

Matije Gubca 14, Subotica

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Ascalix Plus, 500mg + 300mg + 1550 mg, šumeći prašak
INN: acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina, kalcijum-laktat-glukonat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek
Ascalix Plus, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

-Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana u slučaju
povišene telesne temperature, ili posle 5 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom
lekaru.
-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Ascalix Plus i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ascalix Plus

3.

Kako se upotrebljava lek Ascalix Plus

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Ascalix Plus

6.

Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

1.ŠTA JE LEK ASCALIX PLUS I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Ascalix Plus sadrži aktivne supstance: acetilsalicilnu kiselinu, askorbinsku kiselinu i
kalcijum-laktat-glukonat. Acetilsalicilna kiselina pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih
lekova (NSAIL).
Lek Ascalix Plus snižava povišenu telesnu temperaturu (antipiretik), ublažava bolove (analgetik)
i deluje protiv zapaljenja. Askorbinska kiselina (vitamin C) i kalcijum utiču na pravilnu funkciju
zidova krvnih sudova. Smanjujući njihovu propustljivost, deluju tako što smanjuju pojavu otoka.
Pomoćne supstance omogućavaju brzo i potpuno rastvaranje leka Ascalix Plus u vodi, zbog čega
se lek brzo resorbuje i dobro podnosi.

Preporučuje se upotreba u sledećim stanjima:
-kod prehlade i gripa praćenih povišenom telesnom temperaturom i bolovima;
-kod blagih i umerenih bolova (glavobolje, zubobolje, reumatskih bolova, bolova u zglobovima i
mišićima, neuralgija (nervnih bolova), migrene.

Konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite lek Ascalix Plus.

2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ASCALIX PLUS

Lek Ascalix Plus ne smete koristiti:

- ako ste alergični (preosetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu i ostale salicilate, askorbinsku kiselinu,

kalcijum ili bilo koje druge pomoćne supstance leka (videti odeljak 6.);

- ako bolujute od čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, od zapaljenja organa za varenje;

- u slučaju krvarenja, poremećaja koagulacije (zgrušavanje krvi), ako koristite lekove protiv

zgrušavanja krvi;

- u slučaju poremećaja acido-bazne ravnoteže (šećerna bolest, povećana koncentracija uree u krvi,

povremeni grčevi);

- ako imate značajno povećanu koncentraciju kalcijuma u krvi;
- ako imate astmu (prouzrokovano acetil-salicilnom kiselinom ili supstancama sličnog dejstva,

prvenstveno nesteroidnim antiinflamatornim lekovima);

- u slučaju teških srčanih oboljenja;
- u slučaju teškog oboljenja bubrega, teškog oboljenja jetre;
- u toku trudnoće i dojenja;
- kod dece mlađe od 16 godina;
- ako bolujete od gihta;
- kod pacijenata sa fenilketonurijom (nasledno oboljenje prouzrokovano nedostatkom fenilalanin

hidroksilaze);

- kod pacijenata koji primaju dozu metotreksata od 15 mg/nedeljno ili više;

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Kada uzimate lek Ascalix Plus, posebno vodite računa:

U sledećim slučajevima neophodna je konsultacija sa Vašim lekarom:

- ako

ste alergični (preosetljivi) na druge lekove iz grupe NSAIL, ostale

analagetike/antiinflamatorna sredstva/antireumatike;
- kod alergijskih oboljenja (bronhijalna astma, polenska groznica). Acetilsalicilna kiselina može
da prouzrokuje bronhospazam i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju
preosetljivosti. Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično
respiratorno oboljenje. Ovo se takodje odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije
(npr. reakcije na koži, svrab, urtikarija) na ostale supstance leka;
- kod hematometre (krvarenje unutar materice), menoragije (pojačano menstrualno krvarenje);

- ako koristite unutarmaterična sredstva za kontracepciju,

- pre operacije (ne uzimati lek najkraće 5 dana pre operacije). Acetilsalicilna kiselina može
prouzrokovati povećano krvarenje tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr.
vadjenje zuba);
- ako imate giht (oboljenje koje je u vezi sa poremećajem u metabolizmu mokraćne kiseline).
Kada se daju manje doze, acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo
takođe može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispoziciju;
- ako ste bolovali od čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu i nakon krvarenja iz organa za
varenje;
- ako istovremeno uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antivitamini K, heparin,
heparin male molekulske težine, lekovi protiv zgrušavanja-tiklopidin, indobufen);
- ako imate poremećaje u radu bubrega ili jetre;
- ako bolujete od povišenog krvnog pritiska;
- ako imate srčane probleme;
- ako bolujete od manjka enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (zbog rizika od hemolitičke
anemije prouzrokovane ubrzanim razlaganjem crvenih krvnih ćelija);
- ako ste stariji od 65 godina (preporučuje se uzimanje manjih doza). Konsultujte Vašeg lekara;
- ako ste na dijeti sa malim unosom soli (zbog sadržaja natrijum hidrogen karbonata-
natrijumovi joni).

Ibuprofen može da ometa dejstvo leka Ascalix Plus. Pacijenti bi trebalo da konsultuju svog
lekara ukoliko u terapiji već koriste acetilsalicilnu kiselinu, a treba da uzimaju i ibuprofen kao
analgetik.
Upotreba alkoholnih pića u toku uzimanja leka, može prouzrokovati pojačanu iritaciju organa za
varenje od strane acetilsalicilne kiseline.
Upotreba acetilsalicilne kiseline kod dece mlađe od 16 godina za vreme trajanja virusnih
infekcija, naročito virusa gripa tip A i tip B i ovčijih boginja, može izazvati oštećenje jetre i
mozga, retko oboljenje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć, tzv. Rejov sindrom.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Lek Ascalix Plus pripada grupi lekova koji mogu imati nepovoljan uticaj na plodnost kod žena.
Dejstvo je privremeno i gubi se po zavrsetku uzimanja leka.
Uzimanje lekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu može neznatno povećati verovatnoću za
infarkt ili šlog. Rizik se povećava dužim uzimanjem većih doza leka. Ne davati veće doze leka
nego što je preporučeno duži vremenski period (duže od 7-10 dana). U slučaju srčanih smetnji,
posle šloga ili ukoliko se sumnja na slična oboljenja (npr. povišen krvni pritisak, šećerna bolest,
povećana koncentracija holesterola u krvi, pušenje) neophodno je posavetovati se sa lekarom ili
farmaceutom u vezi primene leka Ascalix plus.
Lek Ascalix plus sadrzi askorbinsku kiselinu (vitamin C) koja može izmeniti rezultate
laboratorijskih analiza (npr.određivanje koncentracije šecera u krvi, vrednosti kreatinina u krvi i
urinu, testa za otkrivanje golim okom nevidljive krvi u stolici).

Primena drugih lekova

Molimo Vas, obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo
koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez learskog recepta.

Acetilsalicilnu kiselinu (kao i ostale lekove iz grupe NSAIL) nije preporučljivo uzimati

istovremeno sa lekovima koji su navedeni u nastavku uputstva, jer može dovesti do pojačanog
dejstva.
Nije preporučljiva primena:
-lekova koji snižavaju koncentraciju šećera u krvi (npr. insulin, sulfonilurea), zbog potiskivanja
ovih lekova prilikom vezivanja sa proteinima;

-lekova protiv zgrušavanja krvi (npr. derivati kumarina i heparina), lekova koji sprečavaju

nakupljanje krvnih pločica-trombocita (npr. tiklopidin). Kada se uzimaju istovremeno sa
acetilsalicilnom kiselinom, ovi lekovi mogu povećati rizik od krvarenja ili produžiti vreme
krvarenja;

-sulfonamida koji se koriste kod bakterijskih infekcija Kada se uzima istovremeno sa

sulfonamidima, acetilsalicilna kiselina ne samo da uvećava njihovu aktivnost već takođe i
skraćuje njihovu efikasnost;

-fenitoina (antiepileptik).

-diksogina koji se koristi kod srčanih oštećenja, jer povećava njegovu koncentraciju u krvi;
-toksičnog (otrovnog, štetnog) dejstva metotreksata na koštanu srž; metotreksat se koristi kod

neoplazija i hroničnog reumatoidnog artritisa. Salicilati onemogućavaju vezivanje ovog leka sa
proteinima. Lek Ascalix Plus se ne sme koristiti kod pacijenata koji primaju dozu metotreksata
od 15 mg/nedeljno ili više;

-Istovremeno uzimanje acetilsalicilne kiseline sa valproinskom kiselinom povećava toksično

dejstvo valproinske kiseline (lek protiv epilepsije-antiepileptik).
Istovremeno uzimanje acetilsalicilne kiseline sa kortikosteroidima i drugim nesterodnim
antiinflamatornim lekovima (protiv upala), i upotreba alkoholnih pića u toku uzimanja
acetilsalicilne kiseline, može izazvati neželjena dejstva kod organa za varenje (čir na
dvanaestopalačnom crevu, krvarenje) i oštećenje bubrega.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Ibuprofen može da utiče na dejstvo leka Ascalix Plus. Pacijenti bi trebalo da konsultuju svog
lekara ukoliko u terapiji primenjuju acetilsalicilnu kiselinu, a koriste ibuprofen kao analgetik.

Acetilsalicilna kiselina slabi dejstvo :

- lekova koji se primenjuju u terapiji gihta (urični artritis), npr.probenecid.

Kada se uzima istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom može izazvati pogoršanje simptoma;

Diuretika, lekova za izbacivanje tečnosti (npr. furosemid), tako što zadržava natrijum i vodu u

organizmu;

- Antihipertenzivnih lekova, lekova za snižavanje krvnog pritiska (iz grupe angiotenzin

inhibitora-ACE inhibitora, npr.kaptopril, enalapril) zbog smanjenja glomerulske filtracije u jetri.

Askorbinska kiselina (vitamin C) koja se nalazi u leku, ubrzava eliminaciju derivata amfetamina
i tricikličnih antidepresiva. To se može odraziti na neispravnost rezultata nekih testova koji
koriste oksidacijske i redukcijske metode. (npr. određivanje koncentracije šećera i kreatinina u
krvi i mokraći, testa za otkrivanje golim okom nevidljive krvi u stolici).

Kalcijum smanjuje apsorpciju jedinjenja fluora i antibiotika iz grupe flurohinilona i tetraciklina;
u cilju sprečavanja ove interakcije neophodno je napraviti tri sata pauzu izmedju uzimanja
pomenutih lekova i kalcijumovih jedinjenja.
Istovremeno uzimanje srčanih glikozida (npr. jedinjenja digoksina i strofantin) i kalcijumovih
jedinjenja uvećava se rizik od poremećaja srčanog ritma.

Istovremeno uzimanje lekova iz grupe selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina

(SSRI) dovode do povećanog rizika od krvarenja u gornjem delu gastrointestinalnog trakta usled
mogućeg sinergističkog efekta.

Lek za izbacivanje tečnosti (npr. hidrohlorotiazid) povećava reapsropciju kalcijuma i time stvara
rizik od pojave hiperkalcemije (povećana koncentracija kalcijma u krvi). Kalcijum uz vitamin D
može oslabiti dejstvo verapamila i drugih blokatora kalcijumovih kanala.

Uzimanje leka Ascalix Plus sa hranom ili pićima

Preporučuje se uzimanje leka posle obroka.

Nemojte konzumirati alkohol. Može se javiti povećano oštećenje gastrointestinalne sluzokože i
produženo vreme krvarenja usled pojačanog efekta zbog urduženog dejstva acetilsalicilne
kiseline i alkohola.

Primena leka Ascalix Plus u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što uzmete bilo koji lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Ako ste trudni ili
dojite dete, ako mislite da možete biti trudni i ako planirate trudnoću posavetujte se sa svojim
lekarom ili farmaceutom pre primene leka Ascalix plus.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Acetilsalicilna kiselina može uticati na plodnost žene, ali je ovaj efekat prolazan i nestaje nakon

završetka terapije. Supstance leka oštećuju posteljicu (placentu) i time ugrožavaju plod (fetus).
Tokom trudnoće lek Ascalix Plus možete uzimati isključivo po preporuci lekara, nakon
kompletnih pretraga i pozitivne procene Vašeg lekara. Ne uzimati lek u poslednjem tromesečju
trudnoće, zbog mogućih poremećaja fetusa i komplikacija tokom porođaja.

Upotreba leka se ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja. Primena leka Ascalix Plus je
kontraindikovana u poslednjem trimestru trudnoće.

Uticaj leka Ascalix Plus na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Kada se uzima u preporučenim dozama (vidi doziranje), lek Ascalix Plus ne pokazuje štetno dejstvo na
psihofizičke sposobnosti i ne utiče na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim supstancama leka Ascalix Plus

Lek sadrži aspartam- poreklom fenilalanin. Može biti rizičan za pacijente sa fenilketonurijom.
Lek sadrži 178 mg natrijumovih jona po jednoj dozi, što je značajno za pacijente sa smanjenom
bubrežnom funkcijom i za pacijente koji moraju da kontrolišu unos soli u ishrani.

3.KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ASKALIX PLUS

Konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite lek Ascalix Plus.

Način primene:
Za oralnu upotrebu.
Sadržaj kesice potpuno rastvoriti u čaši vode, mleka ili soka i odmah popiti.

Doziranje:

Terapija blagog do umerenog bola i/ili povišene telesne temperature: 1 kesica, 3 puta na dan

Terapija reumatskih oboljenja: 1 kesica, 4 puta na dan.

Lek ne treba davati deci mlađoj od 16 godina.

Ukoliko je neophodno, pojedinačna doza se može ponoviti u intervalima od 4-8 sati. Ne sme se
prekoračiti maksimalna preporučena dnevna doza od 3 kesice dnevno kod terapije blagog do
umerenog bola i/ili povišene temperature i 4 kesice dnevno kod terapije reumatskih oboljenja.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Trajanje terapije:
Lek se može primenjivati bez konsultacije sa lekarom ili stomatologom najduže 3 dana u slučaju
povišene telesne temperature, odnosno 5 dana u slučaju bola.

Ako ste uzeli više leka Ascalix Plus nego što je trebalo

Ako ste u velikoj meri prekoračili preporučenu dnevnu dozu, mogu se pojaviti znakovi
predoziranja (zbog prisustva acetilsalicilne kiseline): ubrzano disanje, mučnina, povraćanje,
poremećaj vida i sluha (zujanje u ušima), glavobolja i vrtoglavica, poremećaj u ravnoteži kiselo-
baznih elektrolita (npr. gubitak kalijuma), smanjena koncentracija šećera u krvi, lezije (povrede,
oštećenja) na koži. Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, odmah se obratite lekaru ili
farmaceutu. Lekar ce uraditi ispiranje

želuca i ukoliko je potrebno, propisati lekove koji će

uspostaviti elektrolitičku ravnotežu i druge lekove koji će otkloniti znakove predoziranja
(trovanja).

Ako ste zaboravili da uzmete lek Ascalix Plus

Ako ste propustili da popijete pojedinačnu dozu leka i ako se tegobe ne otklone, uzmite sledeću
dozu leka u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu
leka.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ascalix Plus

Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U
svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi se
konsultujete sa Vašim lekarom oko obustavljanja terapije.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za primenu leka konsultujte svog lekara ili
farmaceuta.

4.MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i lek Ascalix Plus može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Neželjena dejstva su klasifikovana po težini i učestalosti na:

Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta
neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena
dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10
na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek); Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000
pacijenata koji uzimaju lek).

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Trebalo bi da se odmah javite lekaru ukoliko Vam se u toku primene leka pojave sledeća
neželjena dejstva:

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema
Retko: produženo vreme krvarenja, trombocitopenija (smanjen broj trombocita u krvi),
agranulocitoza (smanjen broj granulocita (vrsta belih krvnih ćelija)), pancitopenija (smanjen broj
svih krvnih ćelija), leukopenija (smanjen broj leukocita(belih krvnih ćelija) u krvi), različite vrste
anemija (smanjen broj eritrocita (crvenih krvnih ćelija) u krvi) kao što su aplastična anemija,
hipohromna anemija, hemoliza (raspadanje eritrocita) usled urođenog nedostatka enzima
glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.

Imunološki poremećaji
Često: Pogoršanje astme.
Retko: Reakcije preosetljivosti kao što su eritematozne/ekcematozne reakcije (reakcije na koži),
urtikarija (koprivnjača), rinitis (curenje iz nosa ili zapušen nos i kijanje), bronhospazam (suženje
disajnih puteva koje dovodi do otežanog disanja), angioedem (postepeno oticanje lica i jezika,
teškoće pri disanju, hipotenzija (pad krvnog pritiska)).
Veoma retko: teške kožne reakcije kao što su multiformni eksudativni eritem (kožni osip, koji
može da bude sa plikovima, i da ima izgled malih meta (u centru se nalaze tamne mrlje okružene
koncentričnim prstenovima), Stevens-Johansonov- sindrom, toksična epidermalna nekroliza
(teške promene na koži sa pojavom plikova ili sa raslojavanjem kože).

Respiratorni, torakalni i mediastinalni poremećaji:
Retko: Pojava napada astme.

Poremećaj metabolizma i ishrane:
Veoma retko: hipoglikemija (smanjena koncentracija šećera u krvi), poremećaj acidobazne
ravnoteže.

Acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može da

izazove napade gihta kod pacijenata koji su skloni.

Poremećaj nervnog sistema:
Retko: poremećaj vida i sluha, glavobolja, velike doze mogu izazvati nadražaj centralnog
nervnog sistema u vidu vrtoglavice, zujanja u ušima i hiperventilacije (ubrzano i duboko
disanje).

Gastrointestinalni poremećaji:
Veoma često: mikrokrvarenja (minimalan gastrointestinalni gubitak krvi), bol u želucu
Često: dispepsija (otežano varenje), mučnina, povraćanje, dijareja (proliv)
Retko: gastrointestinalna krvarenje (simptomi teškog krvarenja mogu biti crna stolica i
povraćanje krvi), ulceracije (obrazovanje čira).

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Hepatobilijarni poremećaji:
Retko: porast vrednosti enzima jetre.

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema:
Retko: acetilsalicilna kiselina može da izazove zadržavanje soli i tečnosti, kao i oštećenja
bubrežne funkcije

Veoma retko se može javiti Rejov Sindrom.

U vezi sa terapijom, lekovima iz NSAIL grupe, zabeležene su pojave otoka, povišenog krvnog
pritiska i oštećenja srca.

Uzimanje lekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu može neznatno povećati rizik od infarkta ili
šloga.

Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno
dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, prestanite uzimati lek i obavestite svog lekara ili
farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara,
farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije
navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni
bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i
medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5.KAKO ČUVATI LEK ASCALIX PLUS

Rok upotrebe

2 godine.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

poslednjeg dana navedenog meseca.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Čuvanje

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25

C u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lekove koji Vam više nisu potrebni,. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni
lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6.DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Ascalix Plus

Jedna kesica sadrži:

aktivne supstance:

Acetilsalicilna kiselina 500mg (izraženo na supstancu);
Askorbinska kiselina 300mg (izraženo na INN);
Kalcijum-laktat-glukonata 1550 mg (izraženo na supstancu)

pomoćne suspstance:
Natrijum-hidrogenkarbonat (178 mg natrijum jona)
Limunska kiselina, bezvodna;
Aspartam
Aroma limuna
Natrijum-laurilsulfat
Beta-karoten1%
Povidon K-25.

Kako izgleda lek Ascalix Plus i sadržaj pakovanja
Šumeći prašak
Izgled: homogeni prašak, moguće je prisustvo malih čestica boje (betakaroten), mirisa na limun i
slatko-kiselog ukusa.
Izgled rastvora nakon rastvaranja praška: žuti opalescentni rastvor sa prihvatljivim malim, sporo
rastvorljivim česticama.
Šumeći prašak je pakovan u unutrašnje pakovanje koje predstavlja kesica od: papirne
folije

mekana Alu folijaPE folija

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 6 kesica ili 100 kesica šumećeg
praška i uputstvo za lek.

Broj rešenja: 515-01-02776-15-001 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 6 x (500mg+300mg+1550mg)
Broj rešenja: 515-01-02777-15-002 od 15.08.2016. za lek Ascalix Plus, šumeći prašak, 100 x (500mg+300mg+1550mg)

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA

Matije Gubca 14, Subotica

Proizvođač:
SENSILAB POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – S.K.A.
58 gen. Mariana Langiewicza Street, Konstantynow Lodzki, Poljska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Ascalix Plus, 500mg + 300mg + 1550 mg, šumeći prašak, 6x1 kesica: 515-01-02776-15-001
од 15.08.2016.
Ascalix Plus, 500mg + 300mg + 1550 mg, šumeći prašak, 100x1 kesica: 515-01-02777-15-002
од 15.08.2016.