Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aspirin 500 500mg tableta

Aspirin 500 500mg tableta

tableta; 500mg; blister, 2x10kom

Supstance:
acetilsalicilna kiselina
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BA01
Način izdavanja leka BR
EAN 4008500100714
JKL 1086120

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

500, 500 mg, tableta

acetilsalicilna kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimateovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana u slučaju povišene telesne temperature,
odnosno 3 do 4 dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Aspirin 500 i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500

3.

Kako se uzima lek Aspirin 500

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Aspirin 500

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin 500 i čemu je namenjen

Lek Aspirin 500 sadrži acetilsalicilnu kiselinu (aspirin). Acetilsalicilna kiselina je analgetik (otklanja bol) i
antipiretik (snižava povišenu telesnu temperaturu).

Lek Aspirin 500 se uzima za simptomatsko lečenje povišene telesne temperature i/ili blagog do umerenog
bola kao što je glavobolja, sindrom sličan gripu, zubobolja, bol u mišićima.
Lek Aspirin 500 je namenjen odraslima i adolescentima od 16 godina i starijima.

Morate se obratiti lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate još gore nakon 3 dana (u slučaju povišene
telesne temperature) ili 3-4 dana (u slučaju bola).

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500

Lek Aspirin 500 ne smete uzimati:

ako ste dete i/ ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u specifičnim indikacijama -

sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu (aspirin) ili druge salicilate, ili na bilo koju drugu

supstancu leka (koje su navedene u odeljku 6)

ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju (npr. svrab, angioedem, jako zapaljenje sluzokože

nosa, šok) koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova (posebno
nesterodinim antiinflamatornim lekovima)

ako imate čir na želucu ili crevima (uključujući dvanaestopalačno crevo)

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja

ako imate teško oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca

ako uzimate metotreksat u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno

ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima (lekovi koji ražređuju krv i time sprečavaju zgrušavanje

krvi)

posle petog meseca trudnoće (nakon 24 nedelje od prestanka ciklusa)

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mere opreza

Kada uzimate lek Aspirin 500, posebno vodite računa:
Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin 500:
ako uzimate druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (aspirin), da biste izbegli rizik od

predoziranja.

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze leka Aspirin 500, ne

povećavajte dozu, već zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije nekoliko lekova protiv bolova, jer može

doći do smanjenja bubrežne funkcije.

ako imate nedostatak G6PD (glukoza 6 fosfat dehidrogenaza) enzima (nasledno oboljenje koje utiče na

crvene krvne ćelije), jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize (razaranje
crvenih krvnih zrnaca).

ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima, krvarenje u želucu ili crevima ili zapaljenje sluzokože želuca

(gastritis).

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre.
ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim

reakcijama na nesterodine antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju, upotreba
ovih lekova se ne preporučuje.

u slučaju obilnih menstrualnih krvarenja.

ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja (krvarenje u ustima, krv u stolici, crna boja

stolice); morate prestati sa terapjiom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe.

ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi).
acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta nekoliko

dana ranije. Recite svom lekaru, hirurgu, anesteziologu ili stomatologu u slučaju da imate hirurške
intervencije, čak i one manje.

acetilsalicilna kiselina menja koncentraciju mokraćne kiseline u krvi. Ovo se mora uzeti u obzir kod

istovremene primene lekova koji se koriste u terapiji gihta.

ne preporučuje se uzimanje leka tokom dojenja.

Deca
Rey-ev sindrom (retka ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre) je primećen kod
dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga:
u slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece, acetilsalicilna kiselina se ne sme

primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom.

ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, neuobičajeno ponašanje ili povraćanje kod deteta koje

je uzelo acetilsalicilnu kiselinu, obavestite svog lekara odmah.

Drugi lekovi i Aspirin 500

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one
koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

U nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:
Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenje reumatskih poremećaja u visokim dozama (tzv.
antiinflamatorna doza)
koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza i/ili 3 g ili više dnevno.
Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenja bola i povišene telesne temperature u dozama koje se
definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin 500:

ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati

primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za lečenje bola i povišene
telesne temperature.

ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom

slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za
lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ukoliko uzimate:

oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne

temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima.

nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim (antiinflamatornim) dozama,

ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata (≥65 godina) sa acetilsalicilnom kiselinom u

visokim (antiinflamatornim) dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i
povišene telesne temperature

trombolitike (lekovi za razarenje nastalog krvnog ugruška)

klopidogrel (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica)

tiklopidin (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica)

urikozurike koji se koriste za lečenje gihta (benzobromaron, probenecid)

glukokortikoide (osim hidrokortizona kao supstituciona terapija) sa acetilsalicilnom kiselom u visokim

(antiinflamatornim) dozama

pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrežne funkcije

anagrelid

lekove za povećano izlučivanje vode (diuretike)

inhbitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, anatagoniste angiotenzin II receptora

metotreksat u dozi od 20 mg ili manje nedeljno

gastrointestinalne preparate, antacide i medicinski ugalj

deferasiroks (za vezivanje gvožđa)

selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin,

paroksetin, sertralin)

Da biste izbegli interakcije između lekova, upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate bilo koji
drugi lek.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta za
savet pre nego što uzmete ovaj ili bilo koji drugi lek.

Trudnoća
U prvih pet meseci trudnoće treba da konsultujete svog lekara pre nego što uzmete ovaj ili neki drugi lek koji
sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka šestog meseca trudnoće (nakon 24 nedelja od prestanka ciklusa),
nikako ne smete uzimati ovaj lek, jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.

Dojenje
Ovaj lek može preći u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti, lek Aspirin500 se ne preporučuje tokom
dojenja.

Plodnost
Ovaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan pri
prestanku uzimanja leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Nema posebnih predostrožnosti.

3. Kako se uzima lek Aspirin 500

Lek Aspirin 500 uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni,
proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i adolescenti (uzrasta 16 godina i stariji):
Jedna do dve tablete, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne
sme premašiti 6 tableta.

Stariji pacijenti (starosti iznad 65 godina):
Jedna tableta, pri čemu razmak između doza mora iznositi najmanje 4 sata. Ukupna dnevna doza ne sme
premašiti 4 tablete.

Lek Aspirin 500 se ne sme primenjivati kod dece uzrasta ispod 16 godina.

Acetilsalicilna kiselina se bez konsultovanja lekara ne sme primenjivati duže od 3 dana za terapiju povišene
telesne temperature, odnosno duže od 3-4 dana za terapiju bola.

Acetilsalicilna kiselina se mora primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili
bubrega, kao i kod pacijenata sa problemima sa cirkulacijom (npr. slabost srca ili ozbiljna krvarenja).

Način primene
Oralna primena. Tablete uzimati sa velikom količinom tečnosti.

Ako ste uzeli više leka Aspirin 500 nego što treba

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su
tipični simptomi predoziranja.
Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin 500

Ne uzimajte dvostruko veću dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Učestalost: nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Moguća neželjena dejstva su:

Ovo su sve veoma ozbiljna neželjena dejstva i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili
hospitalizacija. Odmah recite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

krvarenje (krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože i sl.)

alergijske reakcije kao što su kožne erupcije, napadi astme ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus (zujanje u ušima), koji obično ukazuju na

predoziranje

krvarenje u mozgu

bol u želucu

krvarenje u organima za varenje. Pogledajte odeljak ″Kada uzimate lek Aspirin 500, posebno vodite

računa″. Ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza.

povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije

jetre (uglavnom ćelija jetre)

svrab, reakcije po koži

Rey-ev sindrom (poremećaj svesti ili abnormalno ponašanje, ili povraćanje) kod dece koja boluju od

virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (pogledajte odeljak 2. Šta treba da znate pre
nego što uzmete lek Aspirin 500)

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Aspirin 500

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin 500 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
“Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin 500

Aktivna supstanca je: acetilsalicilna kiselina.
Jedna tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline.
Pomoćne supstance su: celuloza u prahu i skrob, kukuruzni.

Kako izgleda lek Aspirin 500 i sadržaj pakovanja

Lek Aspirin 500 su okrugle, bele tablete, koje na jednoj strani imaju utisnutu oznaku proizvođača, a na
drugoj strani ″ASPIRIN 0,5″.

Unutrašnje pakovanje je PP/Al blister.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 10 tableta i Uputstvo za
lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač: BAYER BITTERFELD GMBH, Salegaster Chaussee 1, OT Greppin, Bitterfeld-Wolfen,
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02885-16-001 od 19.04.2017.

Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa rešenjem o ispravci broj: 515-14-00352-2017-8-003 od
26.09.2017.