Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Aspirin plus C 400mg+240mg šumeća tableta

Aspirin plus C 400mg+240mg šumeća tableta

šumeća tableta; 400mg+240mg; strip, 5x2kom

Supstance:
askorbinska kiselina acetilsalicilna kiselina
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BA51
Način izdavanja leka BR
EAN 4008500100752
JKL 1086123

UPUTSTVO ZA LEK

Aspirin

plus C, 400 mg + 240 mg, šumeća tableta

acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimateovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 u slučaju povišene telesne temperature ili 4
dana u slučaju bola, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Aspirin plus C i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus

3.

Kako se uzima lek Aspirin plus C

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Aspirin plus C

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Aspirin plus C i čemu je namenjen

Lek Aspirin plus C je namenjen za upotrebu kod osoba uzrasta od 16 godina i starijih. Lek Aspirin plus C
sadrži acetilsalicilnu kiselinu i askorbinsku kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i
umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene telesne temperature i deluje protiv zapaljenja. Askorbinska
kiselina (vitamin C) se koristi da bi se nadoknadio vitamin C čija je koncentacija smanjena kod prehlade i
gripa .

Lek Aspirin plus C tablete se upotrebljavaju za:
- blage do umerene bolove, kao što su glavobolja, zubobolja, menstrualni bolovi, simptomatsko lečenje bola
povezanog sa prehladom (npr. glavobolja, bol u grlu, bol u udovima)
- stanja sa povišenom temperaturom

Aspirin plus C tablete ne sme primenjivati duže od 3 dana za snižavanje povišene telesne
temperatureodnosno duže od 3-4 dana za terapiju bola.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin plus C

Lek Aspirin plus C ne smete uzimati:

ako ste dete ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom upotrebe leka u specifičnim indikacijama -

sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu, druge salicilate, askorbinsku kiselinu ili neku od

pomoćnih supstanci leka koje su navedeni u odeljku 6.

ako ste ranije imali astmu ili alergijsku reakciju (npr. svrab, angioedem, jako zapaljenje sluzokože

nosa, šok) koja je bila uzrokovana primenom acetilsalicilne kiseline ili sličnih lekova (posebno
nesterodinim antiinflamatornim lekovima)

ako imate čir na želucu ili crevima (uključujući dvanaestopalačno crevo)

ako imate krvarenje ili rizik od krvarenja

ako imate teško oštećenje funkcije bubrega, jetre ili srca

kod istovremene terapije metotreksatom u dozi od 20 mg ili više nedeljno

ako ste na terapiji oralnim antikoagulansima (lekovi koji ražređuju krv i time sprečavaju

zgrušavanje krvi)

posle petog meseca trudnoće (nakon 24 nedelje od prestanka ciklusa)

Ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mere opreza
Kada uzimate lek Aspirin plus C, posebno vodite računa:
Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Aspirin plus C:

ako uzimate druge lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (aspirin), da biste izbegli rizik od

predoziranja

.

ako Vam se tokom dužeg vremena javljaju glavobolje nakon uzimanja velike doze aspirina, ne

povećavajte dozu, već zatražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta.

ako redovno koristite lekove protiv bolova, posebno kombinacije nekoliko lekova protiv bolova, jer

može doći do smanjenja bubrežne funkcije.

ako imate nedostatak G6PD (glukoza 6 fosfat dehidrogenaza) enzima (nasledno oboljenje koje utiče

na crvene krvne ćelije), jer povećane doze acetilsalicilne kiseline mogu dovesti do hemolize
(razaranje crvenih krvnih zrnaca).

ako ste ranije imali čir na želucu ili crevima, krvarenje u želucu ili crevima ili zapaljenje sluznice

želuca (gastritis).

ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre.
ako imate astmu: kod nekih pacijenata, pojava napada astme može biti povezana sa alergijskim

reakcijama na nesterodine antiinflamatorne lekove ili acetilsalicilnu kiselinu. U tom slučaju,
upotreba ovih lekova se ne preporučuje.

u slučaju obilnih menstrualnih krvarenja.
ako imate gastrointestinalna krvarenja nastala tokom lečenja (krvarenje u ustima, krv u stolici, crna

boja stolice); morate prestati sa terapjiom i odmah zatražiti pomoć lekara ili hitne medicinske službe.

ako istovremeno uzimate i lekove koji razređuju krv i sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi).
acetilsalicilna kiselina povećava rizik od krvarenja čak i u malim dozama, čak i ako je uzeta

nekoliko dana ranije. Recite svom lekaru, hirurgu, anesteziologu ili zubaru u slučaju da imate
hirurške intervencije, čak i one manje.

acetilsalicilna kiselina menja količinu mokraćne kiseline u krvi. Ovo se mora uzeti u obzir kod

istovremene primene lekova koji se koriste u terapiji gihta.

ne preporučuje se primena leka tokom dojenja.

ako imate kamen u bubregu (kalcijum-oksalat nefrolitijaza)

ako imate poremećaje u iskorišćenju gvožđa (talasemija, hemohromatoza, sideoblastična anemija)

Deca i adolescenti do 16 godina

Rey-ev sindrom (retka, ali ozbiljna bolest koja primarno dovodi do oštećenja nerava i jetre) je primećen kod
dece koja boluju od virusnih oboljenja, a kojima je primenjena acetilsalicilna kiselina. Zbog toga:
u slučaju virusnog oboljenja kao što su grip ili male boginje kod dece, acetilsalicilna kiselina se ne sme

primeniti bez prethodne konsultacije sa lekarom.

ako se pojave simptomi vrtoglavice ili nesvestice, drugačije ponašanje ili povraćanje kod deteta koje je

uzelo acetilsalicilnu kiselinu, obavestite svog lekara odmah.

Drugi lekovi i Aspirin plus C

Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali, ili ćete uzimati neki drugi lek.

U nastavku teksta su korišćene sledeće definicije:
Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenje reumatskih poremećaja u visokim dozama (tzv.
antiinflamatorna doza)
koja se definiše kao: 1 g ili više kao pojedinačna doza i/ili 3 g ili više dnevno.
Acetilsalicilna kiselina se može koristiti za lečenja bola i povišene telesne temperature u dozama koje se
definišu kao: 500 mg ili više kao pojedinačna doza i/ili do 3 g dnevno.

Ne uzimajte lek Aspirin plus C:

ako se lečite metotreksatom u dozi koja je veća od 20 mg nedeljno. U tom slučaju, treba izbegavati

primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama, ili za lečenje bola i povišene
telesne temperature.

ako se lečite oralnim antikoagulansima i u slučaju da ste ranije imali čir na želucu ili crevima. U tom

slučaju, treba izbegavati primenu acetilsalicilne kiseline u visokim (antiinflamatornim) dozama ili za
lečenje bola i povišene telesne temperature.

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe acetilsalicilne kiseline ukoliko uzimate:

oralne antikoagulanse sa acetilsalicilnom kiselinom kada se primenjuje za lečenje bola i povišene telesne

temperature bez prethodnog prisustva čira na želucu ili crevima.

nesteroidne antiinflamatorne lekove sa acetilsalicilnom kiselinom u visokim (antiinflamatornim) dozama,

ili za lečenje bola i povišene telesne temperature

heparine u terapijskim dozama, ili kod starijih pacijenata (≥65 godina) sa acetilsalicilnom kiselinom u

visokim (antiinflamatornim) dozama posebno za lečenje reumatskih poremećaja, ili za lečenje bola i
povišene telesne temperature

trombolitike (lekovi za razarenje nastalog krvnog ugruška)

klopidogrel (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica)

tiklopidin (lek za sprečavanje lepljenja krvnih pločica)

urikozurike koji se koriste za lečenje gihta (benzobromaron, probenecid)

glukokortikoide (osim hidrokortizona kao supstituciona terapija) sa acetilsalicilnom kiselom u visokim

(antiinflamatornim) dozama

pemetreksed kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem bubrežne funkcije

anagrelid

lekove za povećano izlučivanje vode (diuretike)

inhbitiore angiotenzin konvertujućeg enzima, anatagoniste angiotenzin II receptora

metotreksat u dozi od 20 mg ili manje nedeljno

gastrointestinalne preparate, antacide i medicinski ugalj

deferasiroks (za vezivanje gvožđa)

selektivne inhbitore ponovnog preuzimanja serotonina (citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin,

paroksetin, sertralin)

Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe askorbinske kiseline ukoliko uzimate:

deferoksamin (protivotrov kod trovanja gvožđem): ukoliko se uzme sa askorbinskom kiselinom

(vitaminom C), može doći do ometanja srčane funkcije

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, ili sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte svog lekara ili farmaceuta
za savet pre upotrebe ovog leka.

Trudnoća
U prvih pet meseci trudnoće treba da konsultujete svog lekara pre nego što primenite ovaj ili neki drugi lek
koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Od početka šestog meseca trudnoće (nakon 24 nedelja od prestanka
ciklusa), nikako ne smete uzimati ovaj lek, jer može ozbiljno naškoditi Vama ili Vašem detetu.

Dojenje
Ovaj lek može preći u majčino mleko. Kao mera predostrožnosti, lek Aspirin plus C se ne preporučuje tokom
dojenja.

Plodnost
Ovaj lek pripada grupi lekova koja može umanjiti plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan pri
prestanku primene leka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Aspirin plus C nema uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Lek Aspirin plus C sadrži natrijum

Jedna šumeća tableta sadrži 466,4 mg natrijuma. Ovo treba imati u vidu kod pacijenata koji su na dijeti sa
malo natrijuma.

3. Kako se uzima lek Aspirin plus C

Uvek uzimajte ovaj lek onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako su Vam rekli lekar ili farmaceut.
Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Uzrast

Pojedinačna doza

Ukupna dnevna doza

Osobe starije od 16 godina

1-2 šumeće tablete (400-
800 mg acetilsalicilne kiseline
i 240-480 mg askorbinske
kiseline)

3-6 šumećih tableta (1200-
2400 mg acetilsalicilne
kiseline i 720-1440 mg
askorbinske kiseline )

Pojedinačna doza se može uzeti u intervalima od 4 do 8 sati, maksimalno do 3 puta dnevno.

Način primene
Šumeće tablete se uzimaju rastvorene u dosta tečnosti; šumeće tablete ne treba uzimati na prazan stomak.

Dužina primene

Lek Aspirin plus C se bez konsultovanja lekara ne sme primenjivati duže od 3 dana za snižavanje povišene
telesne temperature, odnosno duže od 3-4 dana za terapiju bola.

Ako ste uzeli više leka Aspirin plus C nego što treba

Tokom lečenja, moguće je da osetite zujanje u ušima, osećaj gubitka sluha, glavobolju, vrtoglavicu – ovo su
tipični simptomi predoziranja.
Ukoliko posumnjate na predoziranje ovim lekom, prestanite sa lečenjem i odmah se obratite lekaru

Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin plus C

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

Moguća neželjena dejstva acetilsalicilne kiseline su:

Ovo su sve veoma ozbiljna neželjena dejstva i može Vam biti potreban hitan medicinski nadzor ili
hospitalizacija. Odmah recite svom lekaru ili idite do najbliže bolnice ako primetite nešto od sledećeg:

krvarenje (krvarenje iz nosa, krvarenje desni, crvene tačkice ispod kože i sl.)

alergijske reakcije kao što su kožne erupcije, napadi astme ili oticanje lica uz poteškoće pri disanju

glavobolja, vrtoglavica, osećaj gubljenja sluha, tinitus (zujanje u ušima), koji obično ukazuju na

predoziranje

krvarenje u mozgu

bol u želucu

krvarenje u organima za varenje. Pogledajte odeljak ″Kada uzimate lek Aspirin, posebno vodite računa″.

Ovo se dešava češće pri uzimanju velikih doza.

povećanje vrednosti enzima jetre koje uglavnom prestaje nakon obustave terapije, oštećenje funkcije jetre

(uglavnom ćelija jetre)

svrab, reakcije po koži

Rey-ev sindrom (poremećaj svesti ili abnormalno ponašanje, ili povraćanje) kod dece koja boluju od

virusnog oboljenja i uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (pogledajte odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što
uzmete lek Aspirin plus C)

Sledeća neželjena dejstva uključuju sva neželjena dejstva koja su prijavljena, a povezana su sa primenom
askorbinkse kiseline (vitamin C).

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

dijareja, mučnina, povraćanje, bol u organima za varenje, bol u stomaku.

reakcije preosetljivosti, alergijski šok.

Ako se jave pomenuta neželjena dejstva, nemojte ponovo uzeti Aspirin plus C i konsultujte se sa lekarom.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Aspirin plus C

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Aspirin plus C posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon
“Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Aspirin plus C

- Aktivne supstance su: acetilsalicilna kiselina i askorbinska kiselina.
Jedna tableta sadrži 400 mg acetilsalicilne kiseline i 240 mg askorbinske kiseline.

- Pomoćne supstance: natrijum-dihidrogencitrat; natrijum-hidrogenkarbonat,; limunska kiselina, bezvodna;
natrijum-karbonat, bezvodni.

Kako izgleda lek Aspirin plus C i sadržaj pakovanja

Lek Aspirin plus C su šumeće tablete bele boje sa oznakom proizvođača "Bayer" na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje je Al/papir obloženi strip. U jednom stripu se nalaze dve šumeće tablete.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 ili 20 šumećih tableta (5 strip pakovanja
sa po dve šumeće tablete ili 10 strip pakovanja sa po dve šumeće tablete) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: BAYER D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd

Proizvođač: BAYER BITTERFELD GMBH, Salegaster Chaussee 1, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen,
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2017.

Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Aspirin Plus C, šumeće tablete, 10 x (400 mg + 240 mg):

Broj obnove dozvole: 515-01-02995-16-001 od 19.04.2017.

Aspirin Plus C, šumeće tablete, 20 x (400 mg + 240 mg):

Broj obnove dozvole: 515-01-02991-16-001 od 19.04.2017.