Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Avaxim 160 U suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Avaxim 160 U suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 160Antigen j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL

Supstance:
adsorbovana) vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BC02
Način izdavanja leka Z
EAN 3660053139040
JKL 0011864