Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bekunis 20mg gastrorezistentna tableta

Bekunis 20mg gastrorezistentna tableta

gastrorezistentna tableta; 20mg; kontejner, 1x45kom

Supstance:
plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae) suvi vodeni ekstakt
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: HA06AB..
Način izdavanja leka BR
EAN 4056500000145

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

UPUTSTVO ZA LEK

Bekunis®

gastrorezistentna tableta, 20 mg

1 x 45 kom, 1x 100 kom

Proizvođač: roha Arzneimittel GmbH

Adresa: Rockwinkeler Heerstrasse 100, 28355 Bremen, Nemačka

Podnosilac zahteva: Actavis doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta

Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Bekunis, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis
3. Kako se upotrebljava lek Bekunis
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Bekunis
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

1. ŠTA JE LEK BEKUNIS I ČEMU JE NAMENJEN

Bekunis gastrorezistentne tablete sadrže plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni
ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.
Hidroksiantracenski derivati prisutni u plodu sene (senozidi i rein antron) imaju laksativni efekat, koji se
ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog creva i na sekreciju
u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja koncentracije tečnosti i elektrolita u lumenu kolona, što
omogućava pražnjenje creva (defekacija).

Bekunis

gastrorezistentne tablete

je biljni lek koji se koristi za kratkotrajnu primenu kod povremene

opstipacije (zatvora).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEKUNIS

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,
preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih

Lek Bekunis se ne sme koristiti:

- ukoliko ste preosetljivi na aktivnu susptancu ili neku od pomoćnih supstanci (videti odeljak 6);
- u slučaju intestinalne opstrukcije i stenoze, atonije creva, upale slepog creva, zapaljenskih bolesti creva (kao
što su Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u stomaku nepoznatog porekla, teške dehidratacije sa
gubitkom vode i elektrolita;
- kod dece mlađe od 12 godina.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavezno konsultujte Vašeg lekara ili
farmaceuta pre primene leka.

Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa:

Potrebno je da ukoliko koristite kardiotonične-glikozide, antiaritmike, lekove koji produžuju QT interval,
diuretike, kortikosteroide ili koren sladića pre upotrebe proizvoda sene konsultujete lekara (videti odeljak
„Primena drugih lekova“).

Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je čvrsta
sasušena stolica zaglavljena u debelom crevu, kao i ukoliko imate akutne ili hronične crevne poremećaje koji
nisu dijagnostikovani, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato
što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalne ili postojeće intestinalne blokade (ileus).

Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru
koji će ispitati uzrok opstipacije.

Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.
Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do
stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu
postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju zapreminom.

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

Ukoliko ste nesposobni da kontrolišete defekaciju (pražnjenje creva), potrebno je u kraćim intervalima menjati
pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.

Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja elektrolita.

Primena drugih lekova
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate
da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki
drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ukoliko koristite kardiotonične glikozide, antiaritmike, diuretike, kortikosteroide ili koren sladića morate
izbegavati dužu upotrebu Bekunis preparata jer može doći do poremećaja elektrolita odnosno gubitaka kalijuma.

Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima

Nije primenjivo.

Primena leka Bekunis u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:
Upotreba leka Bekunis se ne preporučuje tokom prvog trimestra. Ovaj preparat treba koristiti samo povremeno i
nakon konsultacije sa lekarom, kada druge mere (kao što je promena u načinu ishrane i primena laksativa koji
deluju zapreminom) nisu bile uspešne.

Dojenje:

Obzirom da nema dovoljno podataka o izlučivanju metabolita u majčino mleko, primena ovog preparata tokom
dojenja se ne preporučuje.

Uticaj leka Bekunis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenjivo.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Bekunis

Nemojte uzimati Bekunis gastrorezistentne tablete ukoliko imate alergiju na bilo koji od pomoćnih sastojaka
medicinskog proizvoda (vidrti odeljak 6).
Lek sadrži bezvodnu laktozu, saharozu i glukoza sirup, osušen raspršivanjem.. U slučaju intolerancije na
pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEKUNIS

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

Pre primene leka konsultujte Vašeg lekara.

Deca preko 12 godina starosti, odrasli, starije osobe:
Jednu gastrorezistentnu tabletu dnevno, uzeti uveče pred spavanje.
Obično je dovoljno da se ovaj preparat uzima 2 do 3 puta nedeljno.

Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti poglavlje „Kada ne smete uzimati Bekunis“).

Dužina upotrebe
Primena leka duže od 1-2 nedelje zahteva medicinski nadzor.
Deca preko 12 godina starosti, ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije sa lekarom.

Ukoliko tokom upotrebe preparata simptomi i dalje perzistiraju, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30 mg. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg
ukupnih hidroantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Odgovarajuća individualna doza je najmanja doza sa kojom se postiže formiranje stolice odgovarajuće
konzistencije.

Pogledajte deo „Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa“.

Ukoliko mislite da lek BEKUNIS suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo

Ako ste slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu
ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.

Kod akutnog predoziranja glavni simptomi su teška dijareja (proliv) praćena teškim smetnjama u varenju i
velikim gubitkom vode i elektrolita. Takvo stanje može dovesti do bolnih grčeva u mišićima zbog smanjene
koncentracije kalijuma.
Kod hroničnog korišćenja laksativa karakteristična je hipokalemija (snižen nivo kalijuma) i iscrpljenost.
Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nastanka toksičnog hepatitisa.
Osnovne mere prve pomoći su nadoknada vode i elktrolita.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste zaboravili da uzmete Bekunis tabletu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

Ukoliko imate dodatna pitanja, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Može doći do pojave preosetljivosti (svrab, koprivnjača, lokalni ili generalizovani osip).

Može doći do pojave bola i grčeva u stomaku, tečne stolice, naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom.
Međutim, ovi simptomi generalno mogu nastati i kao posledica predoziranja. U tim slučajevima neophodno je
smanjenje doze leka. Konsultujte Vašeg lekara!

Kod dugotrajnog korišćenja moguć je gubitak vode, soli i kalijuma što može imati za posledicu pojavu
albuminurije (proteini u urinu) i hematurije (krv u urinu).

Takođe, dugotrajna primena leka može izazvati pigmentaciju crevne mukoze (pseudomelanosis coli).
To su bezopasne pojave i obično se povlače nakon prestanka upotrebe Bekunis tableta.

Tokom terapije može doći do žute ili crveno-braon prebojenosti urina.

Ako dođe do pojave neželjenog dejstva koje nije navedeno treba obavestiti lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK BEKUNIS

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe

Rok upotrebe 3 godine.
Stabilnost otvorenog pakovanja: 6 meseci.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Bekunis

Aktivne supstance su:
Jedna gastrorezistentna tableta sadrži:
Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na
20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Ostali sastojci su:
laktoza, bezvodna

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

saharoza
talk
celuloza, mikrokristalna
metakrilna kiselina-etilakrilat kopoilimer (1:1)
kalcijum karbonat
silicijum-dioksid, metilovani
titan-dioksid
želatin
magnezijum-stearat
akacija, sušena raspršivanjem
glukoza sirup, osušen raspršivanjem
makrogol 6000
polisorbat 80
stearinska kiselina
vosak, glikolni
karmeloza-natrijum.

Kako izgleda lek Bekunis i sadržaj pakovanja

Izgled tableta: okrugle, glatke, sjajne, bele do sivkastobele obložene tablete.

U kartonskoj kutiji se nalazi beo cilindrični kontejner od polipropilena zatvoren narandžastim zatvaračem od
polietilena (na zatvaraču se nalazi lepezast nastavak za pokrivanje tableta) sa 45 ili 100 gastrorezistentnih
tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Actavis doo
Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija

Proizvođač:
roha Arzneimittel GmbH
Rockwinkeler Heerstrasse 100, 28355 Bremen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Broj rešenja: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom

Broj rešenja: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013. za lek Bekunis

, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom

Broj i datum dozvole:

Bekunis, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom:
515-01-01044-13-001 od 04.09.2013.
Bekunis, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom:
515-01-01045-13-001 od 04.09.2013.