Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Bekunis 30.8-51.3g/100g instant biljni čaj

Bekunis 30.8-51.3g/100g instant biljni čaj

instant biljni čaj; 30.8-51.3g/100g; tegla, 1x17.6g

Supstance:
sena (Cassia Senna L./Cassia angustifolia Vahl.) suvi vodeni ekstrakt ploda
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: A06AB06
Način izdavanja leka BR
EAN 4056500163727

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

UPUTSTVO ZA LEK

Bekunis

, instant biljni čaj, 30,8 g– 51,3 g/ 100g

Pakovanje: tegla, 1 x 17,6 g

Proizvođač: ROHA ARZNEIMITTEL GMBH

Adresa: Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemačka

Podnosilac zahteva: ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

Bekunis

, 30,8 g – 51,3 g/100 g, instant biljni čaj

INN: sena (Cassia Senna L./Cassia angustifolia Vahl.), suvi vodeni ekstrakt ploda

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
biljni čaj Bekunis, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis
3. Kako se upotrebljava lek Bekunis
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Bekunis
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

1. ŠTA JE LEK BEKUNIS I ČEMU JE NAMENJEN

Bekunis, instant biljni čaj sadrži suvi vodeni ekstrakt ploda sene (Cassia Senna L./Cassia angustifolia Vahl.).
325 mg Bekunis, instant biljnog čaja (preračunato na 1 dozer) sadrži 10 mg hidroksiantracenskih derivata,
računato kao senozid B.
Hidroksiantracenski derivati prisutni u Bekunis, instant biljnom čaju (senozidi i rein antron) imaju laksativno
dejstvo, koje se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog
creva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja količine tečnosti i koncentracije
elektrolita u njegovom lumenu, što će omogućiti defekaciju (pražnjenje creva).

Kada se lek Bekunis upotrebljava?

Bekunis, instant biljni čaj je biljni lek koji je namenjen za kratkotrajnu upotrebu kod povremene opstipacije
(zatvora).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEKUNIS

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,
preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Bekunis ne smete koristiti:

- ukoliko ste preosetljivi na aktivnu susptancu ili neku od pomoćnih supstanci (videti odeljak 6);
- u slučaju intestinalne opstrukcije (neprohodnost creva) i stenoze, atonije creva, upale slepog creva,
zapaljenskih bolesti creva (kao što su Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u stomaku nepoznatog
porekla, teške dehidratacije sa gubitkom vode i elektrolita;
- kod dece mlađe od 12 godina.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavezno konsultujte Vašeg lekara ili
farmaceuta pre primene leka.

Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa:

Potrebno je da pre upotrebe proizvoda na bazi sene konsultujete lekara ukoliko koristite lekove kao što su
kardiotonični glikozidi, antiaritmici, lekovi koji produžuju QT interval, diuretici, kortikosteroidi ili koren
sladića (videti odeljak „Primena drugih lekova“).

Kao i druge laksative, i proizvode na bazi sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je
fekalna impakcija (

zadržavanje formiranih, čvrstih i dehidratisanih fekalnih masa u debelom crevu

), kao i

ukoliko imate akutne ili hronične gastointestinalne poremećaje koji nisu dijagnostikovani, kao što su bol u
stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati
znake potencijalne ili postojeće blokade creva (ileus).

Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru
koji će ispitati uzrok opstipacije.

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.
Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do
stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode na bazi sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne
mogu postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju povećanjem zapremine
crevnog sadržaja.

Ukoliko ne možete kontrolisati defekaciju (pražnjenje creva), potrebno je u kraćim intervalima menjati
pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.

Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja balansa elektrolita.

Primena drugih lekova
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne uzimate, kao i na lekove koje planirate
da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki
drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
.
Ukoliko koristite kardiotonične glikozide (lekovi koji se koriste u terapiji srčane slabosti), antiaritmike (lekovi u
terapiji srčanih aritmija), diuretike (lekovi za pojačano mokrenje), kortikosteroide ili koren sladića morate
izbegavati dužu upotrebu Bekunis, instant biljnog čaja jer može doći do poremećaja balansa elektrolita, odnosno
gubitaka kalijuma.

Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima

Nije primenjivo.

Primena Bekunis biljnog leka u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom

Trudnoća:

Upotreba leka Bekunis se ne preporučuje tokom prvog trimestra. Bekunis, instant biljni čaj treba koristiti samo
povremeno i nakon konsultacije sa lekarom, kada druge mere (kao što je promena životnih navika i načina
ishrane ili primena laksativa koji deluju povećanjem zapremine crevnog sadržaja) nisu bile uspešne.

Dojenje:
Obzirom na to da nema dovoljno podataka o izlučivanju metabolita u majčino mleko, upotreba Bekunis, instant
biljnog čaja tokom dojenja se ne preporučuje.

Uticaj biljnog leka Bekunis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenjivo.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEKUNIS

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

Pre primene leka konsultujte Vašeg lekara.

Maksimalna dnevna doza hidroksiantracenskih glikozida iznosi 30 mg. Ovo je ekvivalentno 975 mg Bekunis,
instant biljnog čaja, odnosno 3 dozera instant biljnog čaja. Odgovarajuća individualna doza je najmanja doza sa
kojom se postiže formiranje stolice odgovarajuće konzistencije.

Adolescenti iznad 12 godina starosti, odrasli, starije osobe:

1½ do 3 dozera instant biljnog čaja (što odgovara 487,5 mg do 975 mg instant biljnog čaja), preliti hladnom ili
mlakom vodom i promešati. Instant biljni čaj se primenjuje jednom dnevno, pre spavanja, a obično se koristi 2
do 3 puta nedeljno.

Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti odeljak ”Lek Bekunis ne smete koristiti”).

Dužina upotrebe
Primena leka duže od 1-2 nedelje zahteva medicinski nadzor. Ukoliko tokom upotrebe Bekunis, instant biljnog
čaja simptomi i dalje perzistiraju, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.
Pogledajte odeljak „Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa“.

Ukoliko mislite da Bekunis, instant biljni čaj suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem
lekaru ili farmaceutu.
Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo

Ako ste slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu
ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa Uputstvom za lek, bez obzira da li je u njemu ostalo još
leka ili ne.
Kod akutnog predoziranja glavni simptomi su teška dijareja (proliv) praćena teškim smetnjama u varenju i
velikim gubitkom vode i elektrolita. Takvo stanje može dovesti do gubitka kalijuma, što za posledicu može imati
poremećaj rada srca i mišićnu slabost, naročito u slučajevima kada se Bekunis, instant biljni čaj istovremeno
koristi sa kardiotoničnim glikozidima, diureticima, kortikosteroidima i proizvodima na bazi korena sladića.

Kod hroničnog korišćenja laksativa karakteristična je hipokalemija (smanjenje koncentracije kalijuma u krvi) i
iscrpljenost.
Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nastanka toksičnog hepatitisa
(zapaljenje jetre).
Osnovne mere prve pomoći su nadoknada vode i elktrolita.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste zaboravili da popijete Bekunis, instant biljni čaj, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa
uzimanjem sledeće doze prema utvrđenom rasporedu doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis

Ukoliko imate dodatna pitanja, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

Može doći do pojave preosetljivosti (svrab, koprivnjača, lokalni ili generalizovani osip).

Može doći do pojave bola i grčeva u stomaku, tečne stolice, naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom.
Međutim, ovi simptomi generalno mogu nastati i kao posledica predoziranja. U tim slučajevima neophodno je
smanjenje doze leka. Konsultujte Vašeg lekara!

Kod dugotrajnog korišćenja moguć je gubitak vode i elektrolita, naročito kalijuma što može imati za posledicu
pojavu albuminurije (proteini u urinu) i hematurije (krv u urinu).

Takođe, dugotrajna primena leka može izazvati pigmentaciju crevne mukoze (pseudomelanosis coli), koja se
obično povlači nakon prestanka upotrebe Bekunis, biljnog leka.

Tokom terapije može doći do žute ili crveno-braon prebojenosti urina.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK BEKUNIS

Čuvati van domašaja dece!

Rok upotrebe
Rok upotrebe 3 (tri) godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tegle: 6 meseci.
Ne sme se koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.
Zatvoriti teglu odmah nakon upotrebe. Čuvati na suvom mestu.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Bekunis

Broj rešenja: 515-01-00247-15-001 od 14.08.2015. za lek Bekunis

, instant biljni čaj, 1 x 17,6 g

325 mg instant biljnog čaja (preračunato na 1 dozer) sadrži 100,1 mg -166,725 mg suvog vodenog ekstrakta
ploda aleksandrijske i tinevelijske sene (Cassia senna L./Cassia angustifolia Vahl.), (4,5-5,5:1), što odgovara 10
mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.
Rastvarač za ekstrakciju: voda.

100 g instant biljnog čaja sadrži 30,8 g - 51,3 g suvog, vodenog ekstrakta ploda aleksandrijske i tinevelijske sene
(Cassia senna L./Cassia angustifolia Vahl.), (4,5-5,5:1), što odgovara 3,1 g hidroksiantracenskih derivata,
računato kao senozid B.
Rastvarač za ekstrakciju: voda.

Pomoćne supstance:
želatin,
maltodekstrin.

Kako izgleda lek Bekunis i sadržaj pakovanja
Higroskopan prašak svetlobraon do tamnobraon boje.

Unutrašnje pakovanje je okrugla tegla od smeđeg stakla (tip III), zatvorena aluminijumskom folijom i
polistirenskim zatvaračem sa navojem. U tegli se nalazi providan dozer izrađen od polipropilena. Spoljnje
pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tegla (ukupno 17,6 g instant biljnog čaja) i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD, Ðorđa Stanojevića 12, Beograd

Proizvođač:
ROHA ARZNEIMITTEL GMBH, Rockwinkeler Heerstrasse 100, Bremen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00247-15-001 od 14.08.2015.