Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j./1mL; napunjen injekcioni špric, 6x1mL

Supstance:
epoetin alfa
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: B03XA01
Način izdavanja leka SZR
EAN 8606010893537
JKL 0069145