Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 30000i.j./0.75mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.75mL

Supstance:
epoetin alfa
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: B03XA01
Način izdavanja leka SZR
EAN 8606010893575
JKL 0069149