Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Binocrit rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 3000i.j./0.3mL; napunjen injekcioni špric, 6x0.3mL

Supstance:
epoetin alfa
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: B03XA01
Način izdavanja leka SZR
EAN 8606010893544
JKL 0069146