Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Botox 100j. prašak za rastvor za injekciju

Botox 100j. prašak za rastvor za injekciju

prašak za rastvor za injekciju; 100j.; bočica staklena, 1x100j.

Supstance:
botulinum toksin tip A
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: M03AX01
Način izdavanja leka SZ
EAN 5016007203301
JKL 0082115

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

1 оd 48

UPUTSTVO ZA LEK

Botox

, prašak za rastvor za injekciju,100 jedinica

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 100 j.

Proizvođač:

Allergan Pharmaceuticals Ireland,

Adresa:

Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irska

Podnosilac zahteva:

Ewopharma doo Beograd

Adresa:

Borisavljevićeva 78, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

2 оd 48

Botox

, 100 jedinica, prašak za rastvor za injekciju

INN: botulinum toksin tip A

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Botox i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Botox
3. Kako se upotrebljava lek Botox
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Bototx
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

3 оd 48

1. ŠTA JE LEK BOTOX I ČEMU JE NAMENJEN

Botox je mišićni relaksans koji se koristi za lečenje jednog broja stanja organizma. Sadrži aktivnu supstancu
botulinum toksin tip A i ubrizgava se u mišiće, zid mokraćne bešike ili duboko u kožu. Deluje tako što
delimično blokira nervne impulse prema mišićima u koje se ubrizgava i smanjuje prekomerno grčenje tih mišića.
Kada se ubrizga u kožu, Botox deluje na znojne žlezde i smanjuje količinu proizvedenog znoja.
Kada se ubrizga u zid mokraćne bešike, Botox deluje na mišić bešike sprečavajući nekontrolisano pražnjenje
mokraćne bešike (urinarnu inkontinenciju).
U slučaju hronične migrene, smatra se da Botox može da blokira signale bola što indirektno blokira razvoj
migrene. Međutim, način na koji Botox deluje kod hronične migrene nije u potpunosti ustanovljen.

Botox se ubrizgava direktno u mišiće i može da se koristi radi kontrolisanja sledećih stanja:

Kod dece uzrasta dve godine ili starije sa cerebralnom paralizom, koja mogu da hodaju, Botox se koristi

za regulisanje deformiteta stopala koje je nastalo zbog dugotrajnih mišićnih grčeva u nogama.
Botox ublažava dugotrajne mišićne grčeve u nozi.

Kod odraslih:

o Dugotrajni mišićni grčevi ručnog zgloba i šake kod pacijenata koji su pretrpeli moždani udar.
o Dugotrajni mišićni grčevi skočnog zgloba kod pacijenata koji su doživeli moždani udar;

o Dugotrajni mišićni grčevi očnih kapaka i lica;
o Dugotrajni mišićni grčevi vrata i ramena;

2)

Botox se koristi da se umanje simptomi hronične migrene kod odraslih koji imaju glavobolje 15 ili više

dana svakog meseca, od čega je najmanje 8 dana migrena i koji ne reaguju adekvatno ili ne pokazuju
zadovoljavajući odgovor na preventivno lečenje migrene.

Hronična migrena je bolest koja utiče na nervni sistem. Pacijenti obično pate od glavobolje koja je često praćena
prekomernom osetljivošću na svetlost, jake zvuke ili prijatne/neprijatne mirise, kao i mučninom i/ili
povraćanjem. Ove glavobolje se javljaju u 15 ili više dana svakog meseca.

3)

Kada se ubrizgava u zid mokraćne bešike, Botox deluje na mišić mokraćne bešike tako što smanjuje

oticanje urina (urinarna inkontinencija) i reguliše sledeća stanja kod odraslih:

prekomerno pražnjenje mokraćne bešike sa isticanjem urina, iznenadni nagon da se isprazni

mokraćna bešika i potreba da se ide u toalet više puta nego što je uobičajeno, kada drugi lek (koji se
zove antiholinergik) ne pomaže;

isticanje urina usled problema sa bešikom koji se povezuju sa povredom kičmenog stuba ili multiple

skleroze.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

4 оd 48

4)

Kod odraslih, Botox se može ubrizgati duboko u kožu i meže delovati na znojne žlezde da smanji

prekomerno znojenje pazuha, koje ometa dnevne aktivnosti, a uobičajeni lokalni tretmani ne pomažu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BOTOX
Lek Botox ne smete koristiti:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na botulinum toksin tip A ili na neki sastojak ovog leka;

ukoliko je mesto ubrizgavanja inficirano;

ukoliko se lečite od nekontrolisanog pražnjenja bešike, i imate ili infekciju mokraćnih puteva ili je došlo

iznenada do nemogućnosti pražnjenja mokraćne bešike (a nije postavljen kateter);

ako se lečite od

nekontrolisanog pražnjenja bešike

i niste spremni da počnete da koristite kateter ako je

potrebno.

Upozorenja i mere opreza

Obavezno se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka BOTOX:

ako ste ikada imali tegobe sa gutanjem ili vam se slučajno desilo da hrana ili tečnost dospe u pluća,
posebno ako treba tretirati dugotrajne mišićne grčeve u vratu i ramenima;

ako imate više od 65 godina i imate druge ozbiljne bolesti;

ako patite od nekih drugih tegoba sa mišićima ili od neke hronične bolesti koja zahvata mišiće (kao što su
mijastenija gravis ili Eaton Lambert –ov sindrom);

ako patite od nekih oboljenja koja zahvataju nervni sistem (kao što su amiotrofična lateralna skleroza ili
motorna neuropatija);

ako osećate izraženu slabost ili oštećenje mišića u koje lekar treba da ubrizga injekciju;

ako ste imali operaciju ili povredu koje su mogle da dovedu do neke promene u mišiću gde treba da se
primeni injekcija;

ako ste ranije imali problema kada ste primali injekcije (kao što je nesvestica);

ako imate zapaljenje mišića ili kože na mestu gde lekar treba da ubrizga injekciju;

ako patite od kardiovaskularnih oboljenja (bolesti srca ili krvnih sudova);

ako patite ili ste patili od napada;

ako imate oboljenje očiju koje se zove glaukom zatvorenog ugla (visok pritisak u oku) ili su vam rekli da
ste pod velikim rizikom da vam se razvije ovaj tip glaukoma;

ako uskoro treba da vas leče zbog prekomernog pražnjenja mokraćne bešike i ako ste muškarac sa
znacima i simptomima urinarne opstrukcije, kao što su poteškoće pri pražnjenju ili slab i isprekidan mlaz.

Posle primene leka Botox

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

5 оd 48

Vi ili Vaš negovatelj obavezno se odmah obratite lekaru i potražite medicinsku pomoć ukoliko se pojave:
teškoće pri disanju, gutanju ili govoru;
koprivnjača, oticanje, uključujući oticanje lica, grla, zviždanje u plućima, osećaj nesvestice ili otežano
disanje (mogući simptomi ozbiljne alergijske reakcije);

Opšte mere opreza

Kao i kod primene bilo koje injekcije, moguće je da u ovom postupku dođe do infekcije, bola, oticanja, pečenja i
peckanja, uvećane osetljivosti, neotpornosti, crvenila i/ili krvarenja/pojave modrica na mestu primene injekcije.

Neželjene reakcije, verovatno povezane sa širenjem toksina od mesta primene leka, prijavljene su kod botulinum
toksina (npr. slabost u mišićima, tegobe pri gutanju ili ako vam slučajno hrana ili tečnost dospeju u pluća). Ovo
je posebno rizično za pacijente koji imaju bolest koja ih čini osetljivim na ove simptome.

Ako primate injekcije leka Botox previše često ili su doze suviše velike, možete osetiti slabost u mišićima i
neželjene reakcije povezane sa širenjem toksina ili vaš organizam može početi da stvara antitela, što može
smanjiti efikasnost leka Botox.

Kada se Botox koristi u lečenju stanja koje nije navedeno u ovom Uputstvu, može doći do ozbiljnih reakcija,
posebno kod pacijenata koji su već iskusili tegobe pri gutanju ili osećaju značajnu slabost/iscrpljenost.

Ukoliko niste fizički aktivni duže vreme pre primene leka Botox, posle tretmana treba da postepeno pojačavate
fizičku aktivnost.

Nije verovatno da će ovaj lek unaprediti raspon pokreta zglobova koji su okruženi mišićima koji su izgubili
mogućnost istezanja.

Botox ne sme da se koristi kada se leče dugotrajni mišićni grčevi skočnog zgloba kod pacijenata posle
moždanog udara, ako se ne očekuje da će rezultirati poboljšanjem funkcije (npr. hodanja) ili simptoma (npr.
bola) ili da pomogne kod opšte nege pacijenta. Ako ste doživeli moždani udar pre više od 2 godine ili ako je
mišićni grč članka manje ozbiljan, poboljšanja povezana sa aktivnostima kao što su hodanje mogu biti
ograničena. Dalje, kod pacijenata koji imaju predispoziciju za pad, Vaš lekar će proceniti da li je ovaj tretman
odgovarajući.

Botox sme isključivo da se koristi kod mišićnih grčeva članka posle moždanog udara nakon procene

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

6 оd 48

zdravstvenog radnika sa iskustvom u rehabilitaciji pacijenata posle moždanog udara.

Kada se Botox primenjuje u lečenju dugotrajnih mišićnih grčeva očnog kapka, može dovesti do smanjenja
učestalosti treptanja, što može oštetiti površinu vaših očiju. Da bi se ovo sprečilo, možda će vam biti potrebne
kapi, masti za oči, meka kontaktna sočiva ili čak zaštitna pokrivka koja zatvara oko. Vaš lekar će reći da li je
ovo potrebno.

Kada se Botox koristi za regulisanje nekontrolisanog pražnjenja bešike, Vaš lekar će Vam dati antibiotike pre i
posle tretmana u cilju sprečavanja infekcije mokraćnih puteva.
Potrebno je da ponovo posetite lekara oko 2 nedelje posle injekcije, ukoliko niste imali kateter pre injekcije.
Tražiće Vam da mokrite kako bi izmerio zapreminu urina koja je ostala u Vašoj bešici, koristeći ultrazvuk. Vaš
lekar će odlučiti da li je potrebno da se ponovi isto ispitivanje u toku narednih 12 nedelja. Morate kontaktirati
Vašeg doktora ako u bilo koje vreme niste u mogućnosti da mokrite jer je možda potebno da počnete da nosite
kateter. Oko jedne trećine pacijenata sa nekontrolisanim pražnjenjem bešike zbog problema vezanih za povredu
kičmene moždine ili multiplu sklerozu, koji nisu pre lečenja koristili kateter za isticanje urina, mogu imati
potrebe da koriste kateter posle tretmana. Kod pacijenata sa nekontrolisanim pražnjenjem bešike zbog
prekomerne aktivnosti bešike, približno 6 od 100 pacijenata može imati potrebe da koristi kateter posle tretmana.

Primena drugih lekova uz BOTOX

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako:
uzimate antibiotike (za lečenje infekcija), antiholinesterazne lekove ili mišićne relaksanse. Neki od ovih

lekova mogu pojačati delovanje leka Botox

ste nedavno primali lek koji sadrži neki botulinum toksin (aktivna supstanca leka Botox), jer može doći do

pojačanog delovanja leka Botox

uzimate antitrombocitne lekove (aspirin ili slično) i/ili antikoagulanse (lekove protiv zgrušavanja krvi)
Molimo Vas, recite vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli ili ćete možda uzimati
neke druge lekove.

Primena leka Botox u periodu trudnoće i dojenja

Upotreba leka Botox se

ne preporučuje tokom trudnoće kao ni ženama u reproduktivnom periodu koje ne

koriste kontracepciju osim ukoliko je to neophodno.

Botox se ne preporučuje ženama koje doje.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate da imate bebu, pitajte svog doktora ili

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

7 оd 48

farmaceuta pre nego što primite ovaj lek.

Uticaj leka Botox na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Botox može izazvati vrtoglavicu, pospanost, umor ili probleme sa vidom. Ukoliko osetite neki od ovih dejstava,
nemojte voziti ili koristiti mašine. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara za savet.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BOTOX

Botox mogu davati isključivo lekari sa iskustvom i koji su posebno obučeni za primenu ovog leka.

Botox isključivo sme da Vam se propiše ako vam je neurolog, koji je specijalista u ovoj oblasti, postavio
dijagnozu hronične migrene, Botox se primenjuje pod nadzorom neurologa. Botox se ne koristi kod akutne
migrene, hroničnih tenzionih glavobolja ili kod pacijenata sa glavoboljom od preterane upotrebe lekova.

Način i mesto primene

Botox se ubrizgava u Vaše mišiće (intramuskularno), u zid bešike specijalnim instrumentom (cistoskopom) ili u
kožu (intradermalno). Ubrizgava se direktno u zahvaćeno područje Vašeg tela. Vaš lekar će obično ubrizgati
Botox u nekoliko mesta, u svakom od zahvaćenih delova tela.

Opšte informacije o doziranju

Broj injekcija po mišiću i doze menjaju se u zavisnosti od indikacija. Zato će vaš lekar odlučiti o tome koliko,

koliko često i u koje mišiće će vam dati Botox. Preporuka za vašeg lekara je da primeni najnižu dozu koja
deluje.

Doze za starije osobe su iste kao i za odrasle osobe.
Doze leka Botox i trajanje dejstva zavisi od stanja koje se leči. Bliži detalji koji se odnose na svako stanje dati su
niže u tekstu.

Bezbednost i efikasnost leka Botox nije potvrđena kod dece/adolescenata mlađih od:

Cerebralna dečija paraliza

2 godine

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

8 оd 48

Dugotrajni mišićni grčevi članka, ručnog zgloba
i šake kod pacijenata koji su pretrpeli moždani
udar

18 godina

Dugotrajni mišićni grčevi očnih kapaka i lica

12 godina

Vrat i ramena

12 godina

Hronična migrena

18 godina

Nekontrolisano pražnjenje mokraćne bešike

18 godina

Prekomerno znojenje ispod pazuha

12 godina
(ograničeno iskustvo kod adolescenata između
12 i 17 godina)

Doziranje

Indikacija

Maksimalna doza (Jedinice po zahvaćenom

mestu)

Minimalno

vreme između

tretmana

Prvi tretman

Naredni tretmani

Dugotrajni mišićni grčevi u
nogama kod dece koja imaju
cerebralnu paralizu

4 jedinice/kg

(hemiplegija)

6 jedinica/kg

(diplegija)

4 jedinice/kg

(hemiplegija)

6 jedinica/kg

(diplegija)

3 meseca*

Dugotrajni mišićni grčevi
ručnog zgloba i šake kod
pacijenata koji su pretrpeli
moždani udar

Tačno doziranje i

broj mesta primene

injekcije po

šaci/ručnom zglobu

utvrđuje se prema

pojedinačnim
potrebama do

maksimalno 240

jedinica

Tačno doziranje i broj

mesta primene

injekcije utvrđuje se
prema pojedinačnim

potrebama do

maksimalno 240

jedinica

12 nedelja

Dugotrajni mišićni grčevi
skočnog

zgloba

kod

pacijenata koji su doživeli
moždani udar

Vaš lekar će možda

primeniti više

injekcija u zahvaćene

mišiće. Ukupna doza

je 300 jedinica koja

se deli na 3 mišića za

svaku kuru tretmana

Ukupna doza je 300

jedinica koja se deli na
3 mišića za svaku kuru

tretmana

12 nedelja

Dugotrajni mišićni grčevi
očnih kapaka i lica

25 jedinica po oku

Do 100 jedinica

3 meseca

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

9 оd 48

Dugotrajni mišićni grčevi
vrata i ramena

200 jedinica

Do 300 jedinica

10 nedelja

Glavobolje kod odraslih koji
imaju hroničnu migrenu

155 do 195 jedinica

155 do 195 jedinica

12 nedelja

Nekontrolisano

pražnjenje

mokraćne bešike

100 jedinica

100 jedinica

3 meseca

Nekontrolisano

pražnjenje

mokraćne

bešike

usled

tegoba

povezanih

sa

povredom kičmenog stuba ili
multiple skleroze

200 jedinica

200 jedinica

3 meseca

Prekomerno znojenje ispod
pazuha

50 jedinica po

pazuhu

50 jedinica po pazuhu

16 nedelja

* Lekar može da izabere dozu, što bi značilo da vreme između tretmana može da bude do 6 meseci.

Vreme za poboljšanje i trajanje efekta tretmana

Kod dugotrajnih mišićnih grčeva u nogama kod dece koja imaju cerebralnu paralizu, poboljšanje se obično
javlja u toku prve dve nedelje nakon ubrizgavanja injekcije.

Kod dugotrajnih mišićnih grčeva ručnog zgloba i šake kod pacijenata koji su pretrpeli moždani udar,
poboljšanje se obično vidi u toku prve dve nedelje nakon ubrizgavanja injekcije. Maksimalni efekat se obično
vidi oko 4 do 6 nedelja nakon tretmana.

Kod dugotrajnih mišićnih grčeva članka kod pacijenata koji su doživeli moždani udar, kada dejstvo počne
da slabi, može se ponoviti tretman ako je potrebno, ali ne češće od svake 12. nedelje.

Kod dugotrajnih mišićnih grčeva očnih kapaka i lica, poboljšanje se obično vidi u toku od 3 dana nakon
ubrizgavanja injekcije, a maksimalni efekat se obično vidi nakon 1 ili dve nedelje.

Kod dugotrajnih mišićnih grčeva vrata i ramena, poboljšanje se obično vidi u toku od dve nedelje nakon
ubrizgavanja injekcije. Maksimalni efekat se vidi oko 6 nedelja nakon tretmana.

Kod nekontrolisanog pražnjenja mokraćne bešike usled previše aktivne bešike, poboljšanje se obično vidi u
toku od 2 nedelje nakon ubrizgavanja injekcije. Uobičajeno je da efekti traju otprilike 6 meseci nakon
ubrizgavanja injekcije.

Kod nekontrolisanog pražnjenja mokraćne bešike povezane sa tegobama usled povrede kičmenog stuba ili
multiple skleroze,
poboljšanje se obično vidi u toku od 2 nedelje nakon ubrizgavanja injekcije. Uobičajeno je
da efekti traju otprilike 9 meseci nakon ubrizgavanja injekcije.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

10 оd 48

Kod prekomernog znojenja pazuha, poboljšanje se obično vidi u toku prve nedelje nakon ubrizgavanja
injekcije. Efekti obično u proseku traju 7 i po meseci nakon ubrizgavanja prve injekcije kod otprilike 1 od 4
pacijenata koji i dalje osećaju dejstvo nakon godinu dana.

Ako ste primili više leka Botox nego što je trebalo

Znaci prekomerne primene leka Botox ne moraju se javiti odmah posle injekcije već nakon nekoliko dana. Ako
dođe do slučajnog ubrizgavanja ili gutanja leka Botox, treba da se javite Vašem lekaru koji će Vas možda
posmatrati nekoliko nedelja.
Ukoliko ste primili previše leka Botox , možete imati neki od sledećih simptoma i morate se odmah javiti svom
lekaru. On/ona će odlučiti da li treba da idete u bolnicu:
slabost u mišićima koja može biti na mestu primene ili udaljeno od mesta primene injekcije;
teškoće pri disanju, gutanju ili govoru usled paralize mišića;
slučajno upadanje hrane ili tečnosti u pluća što može uzrokovati pneumoniju (infekciju pluća) usled paralize
mišića;
padanje kapaka, dvostruki vid;
opšta slabost

Ukoliko imate još nekih pitanja u vezi s ovim lekom, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i kod ostalih lekova i ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako ih ne mora iskusiti svaki pacijent.
Uopšteno, neželjena dejstva se javljaju u toku prvih nekoliko dana posle injekcije. Obično traju kratko, ali u
retkim slučajevima, mogu trajati nekoliko meseci ili duže.

AKO IMATE TEŠKOĆE PRI DISANJU, GUTANJU ILI GOVORU POSLE PRIMANJA LEKA
BOTOX, ODMAH SE JAVITE VAŠEM LEKARU.

Ukoliko se pojavi koprivnjača, oticanje uključujući oticanje lica ili grla, zviždanje u plućima, osećaj
slabosti i otežano disanje, odmah se javite lekaru.

Neželjena dejstva su svrstana u sledeće kategorije, u zavisnosti od toga koliko se često javljaju:

Vrlo česta

Mogu da se jave kod više od 1 pacijenta na 10

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

11 оd 48

Česta

Mogu da se jave kod 1 pacijenta na 10

Povremena

Mogu da se jave kod 1 pacijenta na 100

Retka

Mogu da se jave kod 1 pacijenta na 1000

Vrlo retka

Mogu da se jave kod 1 pacijenta na 10000

Dalje je navedena lista neželjenih dejstava i ona su različita u zavisnosti od dela tela u koji se Botox primenjuje.
Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako uočite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom Uputstvu, molimo vas da se obratie Vašem lekaru ili farmaceutu.

Injekcije u noge kod dece sa cerebralnom paralizom

Vrlo česta

Virusna infekcija, infekcija uha.

Česta

Pospanost, problem sa hodanjem, utrnulost, osip, bol u mišićima, slabost mišića,
bol u ekstremitetima kao što su šake i prsti, urinarna inkontinencija
(nekontrolisano pražnjenje mokraćne bešike), opšti osećaj lošeg stanja, bol na
mestu primene injekcije, osećaj slabosti, pad

Bilo je retkih spontanih izveštaja o smrti nekada povezanih sa aspiracionom pneumonijom (upala pluća usled
udisanja stranog sadržaja) kod dece sa cerebralnom paralizom posla primene leka Botox.

Injekcija u ručni zglob i šaku kod pacijenata koji su pretrpeli moždani udar

Česta

Povećana napetost mišića, modrica ili krvarenje pod kožom što stvara crvene
pečate (ekhimoza ili purpura), bol u ruci ili prstima, slabost mišića, bol na mestu
primene injekcije, groznica, sindrom gripa, krvarenje i pečenje na mestu primene
injekcije.

Povremena

Depresija, tegobe pri spavanju (nesanica), smanjena osetljivost kože na
stimulaciju, glavobolja, utrnulost, gubitak koordinacije pokreta, gubitak
pamćenja, osećanje vrtoglavice ili okretanja (vertigo), pad krvnog pritiska pri
ustajanju što dovodi do vrtoglavice, ošamućenost ili nesvestica, mučnina, osećaj
utrnulosti oko usta, zapaljenje kože (dermatitis), svrab, osip, bol ili zapaljenje
zglobova, opšta slabost, bol, povećana osetljivost na mestu primene injekcije,
opšti osećaj lošeg stanja, oticanje ekstremiteta, kao što su šake ili stopala

Neke od ovih povremenih neželjenih dejstava mogu biti povezani sa vašom bolešću.

Injekcije u članak kod pacijenata koji su doživeli moždani udar

Česta

Osip, bol u zglobu ili zapaljenje zgloba, ukočeni ili bol u mišićima, oticanje udova

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

12 оd 48

kao što su šake i stopala.

Injekcije u očni kapak i lice

Vrlo česta

Padanje očnog kapka

Česta

Blago zapaljenje rožnjače (providnog spoljneg omotača oka), poteškoće da se
potpuno zatvori oko, suvoća očiju, iritacija i osetljivost na svetlost, preterano
suzenje, modrice pod kožom, iritacija kože, oticanje lica

Povremena

Vrtoglavica, slabost mišića lica, malaksalost mišića na jednoj strani lica,
zapaljenje rožnjače (providnog spoljeg omotača oka), neuobičajeno uvrtanje
kapaka na spoljnu ili unutrašnju stranu, dvostruki vid, smetnje vida, zamućen vid,
osip, umor

Retka

Oticanje očnog kapka

Vrlo retka

Ulceracije, oštećenje rožnjače (providnog spoljneg omotača oka).

Injekcije u vrat i rame

Vrlo česta

Teškoće pri gutanju, slabost mišića, bol

Česta

Otok i nadražaj unutar nosa (rinitis), zapušen nos, curenje iz nosa, kašalj, upala
grla, peckanje ili iritacija grla, vrtoglavica, povećana napetost u mišićima (grčevi),
smanjena osetljivost kože, pospanost, glavobolja, suvoća usta, mučnina,
ukočenost i bol u mišićima, oseća slabosti, sindrom gripa, osećaj opšteg lošeg
stanja.

Povremena

Dvostruki vid, groznica, pad kapaka, kratak dah, promena glasa

Injekcije u glavu i vrat za lečenja glavobolje kod pacijenata koji pate od hronične migrene

Česta

Glavobolja, migrena, slabost mišića lica, pad kapaka, osip, svrab, bol u vratu, bol
u mišićima, grč mišića, ukočenost mišića, zategnutost mišića, slabost mišića, bol
na mestu primene injekcije

Povremena

Otežano gutanje, bolna koža, bol u vilici, otečeni kapci

Injekcije u zid bešike zbog prekomernog pražnjenja mokraćne bešike

Veoma česta

Infekcije mokraćnih puteva, bol pri mokrenju nakon ubrizgavanja injekcije*.

Povremena

Bakterije u urinu, nesposobnost da se isprazni bešika (urinarna retencija),
nepotpuno pražnjenje bešike, učestalo mokrenje tokom dana, bela krvna zrnca u

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

13 оd 48

urinu, krv u urinu nakon ubrizgavanja injekcije**.

* Ovo neželjeno dejstvo takođe može biti povezano sa procesom ubrizgavanja.
**Ovo neželjeno dejstvo isključivo je povezano sa procesom ubrizgavanja.

Injekcije u zid mokraćne bešike zbog prekomernog pražnjenja mokraćne bešike usled povrede kičmenog
stuba ili multiple skleroze

Veoma česta

Infekcija mokraćnih puteva, nesposobnost da se isprazni bešika (urinarna
retencija).

Česta

Teškoće pri spavanju (nesanica), zatvor, slabost u mišićima, grčevi u mišićima,
krv u urinu nakon ubrizgavanja injekcije*, bolno mokrenje nakon ubrizgavanja
injekcije*, ispupčenje u zidu bešike (divertikulum bešike), umor, problem
prilikom šetanja (teškoće pri hodu), moguće nekontrolisane refleksne reakcije
vašeg tela (npr. obilno znojenje, pulsirajuća glavobolja ili ubrzanje srčanog rada)
u vreme ubrizgavanja injekcije (autonomna disrefleksija)*, pad

*Neka od ovih čestih neželjenih dejstava mogu biti povezani sa procesom ubrizgavanja injekcije.

Injekcije u područje pazuha kod preteranog znojenja

Vrlo česta

Bol na mestu primene injekcije

Česta

Glavobolja, utrnulost, naleti vrućine, intenzivno znojenje na drugim mestima,
neuobičajen miris kože, otvrdnuće ispod kože, svrab, gubitak kose, bol u
ektremitetima kao što su šake i prsti, bol, reakcije i oticanje, krvarenje ili žarenje i
povećana osetljivost na mestu primene injekcije, opšta slabost, bol na mestu
primene injekcije.

Povremena

Mučnina, slabost mišića, osećaj slabosti, bol u mišićima, problem sa zglobovima

Ova lista opisuje ostala neželjena dejstva koja su prijavljena u vezi sa primenom leka Botox kod bilo koje
bolesti nakon stavljanja leka u promet:

alergijske reakcije, uključujući reakcije na ubrizgane proteine ili serum;

oticanje dubljih slojeva kože;

koprivnjača;

poremećaj ishrane, gubitak apetita;

oštećenje nerva (brahijalna pleksopatija);

problem sa glasom i govorom;

opušteni mišići na jednoj strani lica;

slabost u mišićima lica;

smanjena osetljivost kože;

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

14 оd 48

slabost u mišićima;

hronična bolest koja utiče na mišiće (mijastenija gravis);

otežano pokretanje ruke i ramena;

utrnulost;

bol/utrnulost/ili slabost koja kreće od kičme;

napadi ili nesvestica;

povišen očni pritisak;

strabizam (razrokost);

zamućen vid;

poteškoće u jasnom vidu;

oslabljen sluh;

šumovi u uhu;

osećaj vrtoglavice ili okretanja (vertigo);

srčani problem, uključujući srčani napad;

aspiraciona pneumonija (zapaljenje pluća uzrokovano slučajnim dospećem hrane ili tečnosti,

pljuvačke ili povraćenog sadržaja);

poteškoće pri disanju, respiratorna depresija i/ili respiratorna slabost;

abdominalni bol;

dijareja, zatvor;

suvoća usta;

otežano gutanje;

mučnina, povraćanje;

gubitak kose;

svrab;

različite vrste crvenog tačkastog osipa na koži;

prekomerno znojenje;

gubitak trepavica/obrva;

bol u mišićima, gubitak nervnog impulsa/stezanje mišića u koji je ubrizgana injekcija;

osećaj opšteg lošeg stanja;

groznica

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

15 оd 48

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK BOTOX

Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

Lekar ne sme upotrebiti lek Botox posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju posle reči “Važi do”.
Datum roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u frižideru (2

C - 8

C) ili u zamrzivaču (na ili ispod -5°C)..

Posle pripreme rastvora preporučuje se da se odmah primeni; međutim, može se čuvati do 24 sata u frižideru
(2

C - 8

C).

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta sadrži lek BOTOX

Aktivna supstanca je: Botulinum toksin tip A iz Clostridium botulinuma. Svaka bočica sadrži 100 Allergan

jedinica Botulinum toksina tip A

Pomoćne supstabce: albumin, humani i natrijum-hlorid.

Kako izgleda lek BOTOX i sadržaj pakovanja

Prašak bele boje.

Unutrašnje pakovanje: bočica od borosilikatnog stakla tip I zapremine 10 mL sa zapušačima prečnika 20 mm od
hlorobutil gume i zatvaračima od aluminijuma prečnika 20 mm sa zaštitnim plastičnim poklopcem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa jednom bočicom i Uputstvom za lek (iz 2 posebna dela).

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

16 оd 48

Nosilac dozvole

EWOPHARMA DOO Beograd,
Borisavljevićeva 78,
Beograd, Republika Srbija

Proizvođač

Allergan Pharmaceuticals Ireland,
Castlebar Road, Westport, County Mayo, Irska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima.

Molimo Vas da pogledate Sažetak karakteristika leka (SmPC) u cilju dobijanja potpunih informacija
pre propisivanja leka Botox.
Botox mogu da daju samo lekari sa odgovarajućim kvalifikacijama i proverenim iskustvom u terapiji i upotrebi

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

17 оd 48

zahtevane opreme.

Jedinice botulinskog toksina iz različitih lekova nisu međusobno zamenjive.
Doze preporučene u Allergan jedinicama razlikuju se od doza drugih lekova koji sadrže botulinum
toksin.

Terapijske indikacije

Botox je indikovan u terapiji sledećih oboljenja:

Neurološki poremećaji:

Fokalna spastičnost udružena sa dinamičkim equinus deformitetom stopala (konjsko stopalo)

usled spastičnosti ambulantnih pedijatrijskih pacijenata sa cerebralnom paralizom, uzrasta dve
godine i starijih.

Fokalna spastičnost ručnog zgloba i šake kod odraslih pacijenata posle apopleksije.

Fokalna spastičnost skočnog zgloba kod odraslih pacijenata posle apopleksije (videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Blefarospazam, hemifacijalni spazam i pridružene fokalne distonije.

Cervikalna distonija (spastički tortikolis).

Ublažavanje simptoma kod odraslih osoba koje ispunjavaju kriterijume za dijagnostifikovanje

hronične migrene (glavobolje koje se javljaju 15 ili više dana mesečno, od kojih je najmanje 8
dana sa migrenom) kod pacijenata koji ne reaguju adekvatno ili su intolerantni na profilaktičke
lekove za migrenu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Poremećaji mokraćne bešike:

Idiopatska prekomerna aktivnost mokraćne bešike sa simptomima urinarne inkontinencije, hitnosti

i učestalog mokrenja kod odraslih pacijenata koji imaju neadekvatan odgovor, ili su intolerantni
na antiholinergičke lekove.

Urinarna inkontinencija kod odraslih osoba sa neurogenom hiperaktivnošću detrusora, nastale

kao posledica neurogene bešike usled postojane povrede kičmene moždine u subcervikalnom
regionu ili multiple skleroze

Poremećaji na nivou kože:

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

18 оd 48

Perzistentna i teška primarna hiperhidroza aksile, koja remeti svakodnevne aktivnosti i koja je

rezistentna na lokalnu terapiju.

Doziranje i način primene

Doziranje

Jedinice botulinskog toksina iz različitih lekova nisu međusobno zamenjive.
Doze preporučene u Allergan jedinicama razlikuju se od doza drugih lekova koji sadrže botulinum toksin.

Starije osobe
Ukupno gledano, sa izuzetkom prekomerno aktivne mokraćne bešike, adekvatne studije o doziranju kod
gerijatrijskih pacijenata nisu sprovedene. Preporučuje se najniža efikasna doza sa najdužim klinički indikovanim
periodom između primene injekcija. Starije osobe sa značajnim bolestima u anamnezi i pratećim lekovima treba
veoma oprezno lečiti (pogledati odeljak Neželjena dejstva).

Pedijatrijski pacijenti
Bezbednost i efikasnost leka Botox u terapiji pojedinih indikacija nije utvrđena kod dece i adolescenata koji
spadaju u dole navedene uzrasne grupe. Nema dostupnih podataka.

Blefarospazam/Hemifacijalni spazam

12 godina

Cervikalna distonija

12 godina

Cerebralna paraliza

2 godine

Spastičnost gornjih i donjih ekstremiteta povezana
sa moždanim udarom

18 godina

Hronična migrena (CM)

18 godina

Prekomerno mokrenje (OAB) i neurogena
hiperaktivnost detrusora (NDO)

18 godina

Primarna hiperhidroza aksile

12 godina
(ograničeno iskustvo kod adolescenata uzrasta
između 12 i 17 godina)

Sledeće informacije su važne:

Ako se kao deo jedne injekcione procedure koriste bočice leka Botox različite jačine, potreban je oprez da
bi se upotrebila tačna količina sredstva za razblaživanje prilikom rekonstituisanja, da bi se dobio određen
broj jedinica po 0,1 ml. Količina sredstva za razblaživanje varira između Botox 50 Allergan jedinica, Botox
100 Allergan jedinica i Botox 200 Allergan jedinica. Svaki špric mora biti obeležen shodno tome.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve jačine (bočice sa različitim brojem jedinica).

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

19 оd 48

Botox sme da se rekonstituiše jedino sterilnim rastvorom za inekcije natrijum hlorida (fiziološki rastvor)

9 mg/mL (0,9%). Određena količina rastvarača se mora dodati u špric (videti dole).

Ovaj proizvod je za jednokratnu upotrebu i neupotrebljeni rastvor treba baciti.

Uputstvo za upotrebu, rukovanje i odlaganje bočica videti u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju
materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.

Tabela za razblaživanje leka Botox 100 Allergan jedinica za sve druge indikacije, osim za poremećaje mokraćne

bešike:

bočica od 100

jedinica

Konačna doza

(jedinice po 0,1 mL)

Količina rastvarača

(natrijum hlorid 9

mg/mL (0,9%)

rastvor za injekcije)

koja se dodaje u

bočicu od 100

jedinica

20 jedinica

0,5 ml

10 jedinica

1 ml

5 jedinica

2 ml

2,5 jedinica

4 ml

1,25 jedinica

8 ml

Prekomerno aktivna bešika - uputstvo za razblaživanje bočice od 100 jedinica:

Preporučuje se primena bočice od 100 jedinica radi jednostavnije rekonstitucije.

Razblažite bočicu od 100 jedinica leka Botox sa 10 mL 0,9% nekonzerviranog fiziološkog rastvora i blago

promućkajte ampule.

Izvucite 10 mL iz bočice i ubrizgajte u špric od 10 ml.

Na ovaj način se dobija špric od 10 mL koji sadrži ukupno 100 jedinica rekonstituisanog leka Botox.
Upotrebiti odmah nakon razblaživanja u špricu. Odložite neupotrebljeni rastvor.

Urinarna inkontinencija usled neurogene hiperaktivnosti detrusora – uputstvo za razblaživanje kada se
koriste dve bočice od po 100 jedinica:

Preporuka je da se koriste dve bočice leka Botox od po 100 jedinica zbog jednostavnije rekonstitucije.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

20 оd 48

Rekonstituišite svaku od dve bočice od 100 jedinica sa 6 mL 0,9% nekonzerviranog fiziološkog rastvora i

blago promućkajte bočice.

Uvucite 4 mL iz svake bočice u dva šprica od 10 ml.

Uvucite preostalih 2 mL iz svake ampule u treći špric od 10 ml.

Završite rekonstituciju dodavanjem 6 mL 0,9% nekonzerviranog fiziološkog rastvora u svaki od tri šprica

od 10 mL i blago pomešajte.

Na ovaj način se dobijaju tri šprica od 10 mL koja sadrže ukupno 200 jedinica razblaženog leka Botox.
Upotrebiti odmah nakon razblaživanja u špricu. Odložite neupotrebljeni rastvor.

Način primene

Pogledajte posebno uputstvo za svaku opisanu indikaciju. Botox smeju da primene samo lekari sa odgovarajućim
kvalifikacijama i iskustvom u terapiji i upotrebi potrebne medicinske opreme.

Optimalna doza i broj injekcionih mesta po mišiću nisu utvrđeni za sve indikacije. U tim slučajevima, lekar mora
propisati terapijski režim prema individualnim potrebama. Optimalnu dozu potrebno je odrediti titracijom.
Optimalni dozni nivoi moraju se odrediti titracijom, ali se preporučena maksimalna doza ne sme prekoračiti.

NEUROLOŠKI POREMEĆAJI:

Fokalna spastičnost povezana sa pedijatrijskom cerebralnom paralizom

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 23-26 G/0,60–0,45 mm

Uputstvo za primenu

Primenjuje se u podeljenim dozama pojedinačnim injekcijama u medijalne
i letaralne glave zahvaćenog m. gastrocnemius.

Preporučena doza:

Hemiplegija: Inicijalna preporučena doza je 4 jedinice/kg telesne mase u
zahvaćeni ekstremitet.
Diplegija: Inicijalna preporučena doza je 6 jedinica/kg telesne mase
ravnomerno raspoređena na zahvaćene ekstremitete.

Maksimalna ukupna doza:

200 jedinica.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

21 оd 48

Dodatne informacije:

Kliničko poboljšanje se obično dešava u toku prve dve nedelje nakon
primene injekcije. Ponovljena doza sme se primeniti nakon smanjenja
kliničkog dejstva prethodne injekcije, ali ne češće od svaka tri meseca.
Moguće je prilagoditi režim doziranja kako bi se postigao interval od
najmanje šest meseci između tretmana.

Fokalna spastičnost gornjih ekstremiteta povezana sa apopleksijom

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 25, 27 ili 30 G. Dužina igle se određuje na bazi
lokacije i dubine mišića.

Uputstvo za primenu:

Lokalizacija zahvaćenih mišića sa elektromiografskim navođenjem ili
tehnikama nervnog stimulisanja može biti od koristi. Višestruka mesta za
primenu injekcije omogućavaju da lek Botox ima ujednačeniji kontakt sa
inervisanom regijom mišića, što je posebno korisno kod većih mišića.

Preporučena doza:

Tačna doza i broj mesta primene injekcije treba da se odredi indvidualno
na osnovu veličine, broja i lokacije zahvaćenih mišića, težini spasticiteta,
prisustva lokalne mišićne slabosti i odgovora pacijenta na prethodne
tretmane.

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, primenjene su sledeće doze:

Mišići

Ukupna doza; Broj mesta

Flexor digitorum profundus

15 – 50 jedinica; 1-2 mesta

Flexor digitorum sublimis

15 – 50 jedinica; 1-2 mesta

Flexor carpi radialis

15 – 60 jedinica; 1-2 mesta

Flexor carpi ulnaris
Adductor Pollicis
Flexor Pollicis Longus

10 – 50 jedinica; 1-2 mesta
20 jedinica; 1-2 mesta
20 jedinica; 1-2 mesta

Maksimalna ukupna doza:

U kontrolisanim i otvorenim nekontrolisanim kliničkim ispitivanjima doze
između 200 i 240 jedinica podeljene na odabrane mišiće primenjivane su
u datim kurama tretmana. Ponovljeno injektovanje ne sme da se desi pre
12 nedelja.

Dodatne informacije:

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima pacijenti su praćeni 12 nedelja
posle jednog tretmana. Poboljšanje u mišićnom tonusu desilo se u toku
dve nedelje sa maksimalnim učinkom u periodu između četiri i šest
nedelja nakon primene injekcije. U otvorenoj, nekontrolisanoj produženoj

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

22 оd 48

studiji, većina pacijenata je ponovo primila injekciju posle perioda od 12
nedelja do 16 nedelja, kada se delovanje na mišićni tonus smanjilo. Ovi
pacijenti su primili do četiri injekcije sa maksimalnom kumulativnom
dozom od 960 jedinica u periodu od 54 nedelja. Ako lekar smatra
potrebno je da se doza ponovi kada dođe do smanjenja dejstva prethodne
doze. Stepen i uzrok mišićne spastičnosti u vreme kada se ponovo
primenjuje injekcija može zahtevati promenu doze leka Botox, kao i
mišića u koje je potrebno injektovati. Treba da se koristi najniža efektivna
doza.

Fokalna spastičnost donjih ekstremiteta povezanih sa apopleksijom

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 25, 27 ili 30 G. Dužina igle se određuje na bazi
lokacije i dubine mišića.

Uputstvo za primenu:

Lokalizacija zahvaćenih mišića sa elektromiografskim navođenjem ili
tehnikama nervnog stimulisanja može biti od koristi. Višestruka mesta za
primenu injekcije omogućavaju da lek Botox ima ujednačeniji kontakt sa
inervisanom regijom mišića, što je posebno korisno kod većih mišića.

Sledeći dijagram ukazuje na mesta ubrizgavanja injekcije kod odraslih
pacijenata sa spastičnošću donjih ekstremiteta:

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

23 оd 48

Preporučena doza:

Preporučena doza za lečenje odraslih pacijenata sa spastičnošću donjih
ekstremiteta, uključujući skočni zglob, jeste 300 jedinica koje se dele na
tri mišića.

Doze leka Botox po mišiću kod odraslih pacijenata sa spastičnošću donjih
ekstremiteta:

Mišić

Preporučena doza

Ukupna doza; Broj mesta

Gastrocnemius
Medijalna glava
Lateralna glava

75 jedinica; 3 mesta
75 jedinica; 3 mesta

Soleus

75 jedinica; 3 mesta

Tibialis Posterior

75 jedinica; 3 mesta

Dodatne informacije:

Ako ordinirajući lekar smatra da je adekvatno, može se razmotriti primena
ponovne doze kada kliničko dejstvo prethodno primenjene injekcije
prestane, ali uglavnom ne ranije od 12 nedelja nakon primanja prethodne
injekcije.

Blefarospazam/hemifacijalni spazam

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 27-30 G / 0,40–0,30 mm.

Uputstvo za primenu:

Elektromiografsko navođenje nije neophodno.

Preporučena doza:

Inicijalna preporučena doza jeste 1,25-2,5 jedinica ubrizganih u medijalne
i lateralne orbicularis oculi gornjeg kapka i lateralni orbicularis oculi
donjeg kapka. Dodatna mesta nalaze se u regiji obrva, lateralnog
orbicularisa i u gornjem delu lica, ukoliko spazam remeti vid.

Maksimalna ukupna doza:

Inicijalna doza ne sme da premašuje 25 jedinica po oku. U lečenju
blefarospazma, ukupna doza ne sme da premaši 100 jedinica na svakih 12
nedelja.

Dodatne informacije:

Izbegavati ubrizgavanje u blizini mišića podizača gornjeg kapka (levator
palpebrae superioris) da bi se smanjile komplikacije oko ptoze. Izbegavati
ubrizgavanja injekcije u medijalni donji kapak, na taj način se smanjuje
difuzija u donji oblikvus, što može smanjiti komplikaciju pojave
diplopije. Sledeći dijagrami upućuju na moguća injekciona mesta:

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

24 оd 48


Uglavnom, inicijalni efekat injekcija zapaža se unutar tri dana i dostiže maksimum posle jedne do dve nedelje od
početka terapije. Efekat svake terapije traje približno tri meseca, posle čega se postupak može ponoviti, ako je
potrebno. Pri ponovljenim terapijskim sesijama, doza se može povećavati do dvostruke ako se odgovor na
inicijalnu terapiju smatra nedovoljnim. Međutim, smatra se da se dobija mala korist od injektovanja više od 5
jedinica po mestu primene. Nije ustanovljena dodatna korist ukoliko se terapija upražnjava češće od svaka tri
meseca.

Pacijenti sa hemifacijalnim spazmom ili poremećajima sedmog nerva moraju se tretirati kao sa unilateralnim
blefarospazmom, a injektovanje u druge zahvaćene facijalne mišiće vrši se po potrebi.

Cervikalna distonija

Preporučena igla:

Igla odgovarajuće veličine (obično promera 25-30 G/0,50–0,30 mm).

Uputstvo za primenu:

U kliničkim ispitivanjima, lečenje cervikalne distonije obično obuhvata
primenu injekcija leka Botox u sternocleidomastoideus, levator scapulae,
scalenus, splenius capitis, semispinalis, longissimus i/ili m. trapezius. Ova
lista mišića nije konačna, pošto bilo koji mišić odgovoran za kontrolu
položaja glave može biti uključen i zahtevati lečenje.

Mišićna masa i stepen hipertrofije ili atrofije su faktori koje treba uzeti u
obzir prilikom izbora odgovarajuće doze

.

Obrazac aktivacije mišića može

se spontano izmeniti kod cervikalne distonije bez promene kliničke slike
distonije.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

25 оd 48

U slučaju bilo kakve teškoće da se izoluje pojedini mišić, injektovanje
treba vršiti uz elektromiografsku pomoć.

Preporučena doza:

U prvom terapijskom tretmanu ne sme se injektovati ukupno više od
200 jedinica, uz prilagođavanje doze u sledećim terapijskim tretmanima u
zavisnosti od inicijalnog odgovora.

U početnim kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kako bi se utvrdila
bezbednost i efikasnost kod cervikalne distonije, doze rekonstituisanog
leka Botox kretale su se u rasponu od 140 do 280 jedinica. U novijim
ispitivanjima raspon doza je bio od 95 do 360 jedinica (sa približnom
srednjom verednosti od 240 jedinica). Kao i sa terapijom sa bilo kojim
drugim lekom, inicijalno doziranje kod prethodno netretiranih pacijenata
počinje sa najnižom efikasnom dozom. Ne sme se dati više od 50 jedinica
na jednom mestu. Ne sme se dati više od 100 jedinica u mišić
sternomastoid. Da bi se umanjila incidenca disfagije, sternomastoideus se
ne sme injektovati bilateralno.

Maksimalna ukupna doza:

Ukupna doza od 300 jedinica po bilo kom mestu ne sme se prekoračiti.
Optimalni broj injekcionih mesta zavisi od veličine mišića.Terapijski
intervali kraći od 10 nedelja se ne preporučuju.

Dodatne informacije:

Kliničko poboljšanje obično se javlja unutar prve dve nedelje posle
injekcije. Maksimalni klinički efekat obično se javlja u šest nedelja nakon
injektovanja. Prema kliničkim studijama, trajanje poboljšanja znatno
varira (od 2 do 33 nedelje) sa prosečnim trajanjem od oko 12 nedelja.

Hronična migrena

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 30 G 0,5 inča

Uputstvo za primenu:

Hroničnu migrenu treba da dijagnostikuje, i lek Botox treba isključivo da
bude primenjen pod nadzorom neurologa specijalizovanog za lečenje
hronične migrene.

Injekcije treba rasporediti preko 7 posebnih mišićnih područja na
glavi/vratu, kako je navedeno u donjoj tabeli. Igla od jednog inča može da
zatreba kod pacijenata sa izuzetno debelim mišićima vrata. Sa izuzetkom

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

26 оd 48

tankog mišića, u koji treba da se primeni injekcija na 1 mestu (po sredini),
u sve ostale mišiće treba primeniti injekciju bilateralno, tako što se pola
injekcija daje na levoj, a pola na desnoj strani glave i vrata. Ukoliko u
nekoj regiji preovlađuje bol, primenjuju se dodatne injekcije na jednoj ili
obe strane u ukupno do 3 posebne grupe mišiće (okcipitalni, temporalni i
trapezasti mišići), uz maksimalnu dozu po mišiću, kako je navedeno u
donjoj tabeli.

Sledeći dijagram pokazuje mesta injekcije:

Preporučena doza:

155 jedinica do 195 jedinica koje se daju intramuskularno kao 0,1 mL (5
jedinica) na 31 do 39 mesta.

Doziranje leka Botox po mišiću kod hronične migrene:

Preporučene doze

Područje glave/vrata

Ukupna doza (broj mesta primene
injekcije

a

)

Frontalis

b

20 jedinica (4 mesta)

Corrugator

b

10 jedinica (2 mesta)

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

27 оd 48

Procerus

5 jedinica (1 mesto)

Occipitalis

b

30 jedinica (6 mesta) do 40 jedinica (do 8
mesta)

Temporalis

b

40 jedinica (8 mesta) do 50 jedinica (do 10
mesta)

Trapezius

b

30 jedinica (6 mesta) do 50 jedinica (do 10
mesta)

Cervikalna paraspinalna grupa
mišića

b

20 jedinica (4 mesta)

Ukupni raspon doziranja:

155 jedinica do 195 jedinica

31 do 39 mesta

a

1 IM mesto ubrizgavanja = 0.1 mL = 5 jedinica leka Botox

b

Doza koja se primenjuje bilateralno

Dodatne informacije:

Preporučeno vreme ponavljanja tretmana je svake 12. nedelje.

POREMEĆAJI MOKRAĆNE BEŠIKE

Pacijenti ne smeju da imaju infekciju urinarnog trakta za vreme lečenja.

Profilaksa antibioticima se mora primenjivati 1-3 dana pre terapije, na sam dan primanja terapije i 1-3 dana nakon
primljene terapije.

Preporučuje se da pacijenti prekinu antitrombocitnu terapiju najmanje 3 dana pre primene injekcije. Potrebno je
adekvatno zbrinuti pacijente koji su na antikoagulantnoj terapiji, da bi se smanjio rizik od krvarenja.

Za lečenje urinarne inkontinencije, lek Botox mogu da primenjuju samo lekari sa odgovarajućim kvalifikacijama i
iskustvom u proceni i terapiji disfunkcije bešike (npr. urolog i uroginekolog).

Prekomerna aktivnost mokraćne bešike

Preporučena igla:

Može se koristiti fleksibilni ili kruti cistoskop. Iglu treba napuniti
(pripremiti) sa približno 1 mL rekonstituisanog leka Botox pre samog
injektovanja (u zavisnosti od dužine igle) kako bi se izbacio vazduh.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

28 оd 48

Uputstvo za primenu:

Pre ubrizgavanja same injekcije može da se upotrebi intravezikalna
instilacija razblaženog lokalnog anestetika, sa ili bez sedacije, za lokalnu
primenu. Ukoliko se uradi instilacija lokalnog anestetika, bešika treba da
se drenira i ispere sterilnim fiziološkim rastvorom pre preduzimanja
narednih koraka u postupku primene injekcije.

Rekonstituisani lek Botox (100 jedinica/10 mL) ubrizgava se u mišić
detruzor pomoću fleksibilnog ili krutog cistoskopa, izbegavajući područje
trigonuma i baze. Bešika treba da se ispuni sa dovoljno fiziološkog
rastvora da bi se postigla podesna vizualizacija pri primeni injekcije, ali se
mora izbegavati prekomerna distenzija.

Igla mora biti uvedena oko 2 mm u mišić detruzor i 20 injekcija svaka od
po 0,5 mL (ukupna zapremina 10 mL) mora biti raspoređeno u razmaku
od oko 1 cm (videti sliku ispod). Kod poslednje injekcije treba ubrizgati
oko 1 mL sterilnog fiziološkog rastvora, kako bi se aplikovala puna doza
leka. Nakon injektovanja, ne treba izdrenirati fiziološki rastvor koji je
iskorišćen za vizualizaciju zida bešike, kako bi se videlo da li pacijenti
mogu da pokažu sposobnost mokrenja pre odlaska sa klinike. Pacijenta
treba posmatrati najmanje 30 minuta nakon primene injekcije i sve dok ne
dođe do spontanog pražnjenja.

Preporučena doza:

Preporučena doza je 100 jedinica leka Botox, kao injekcije od 0,5 mL (5

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

29 оd 48

jedinica) na 20 mesta u mišić detruzor.

Dodatne informacije:

Kliničko poboljšanje se uglavnom dešava u roku od 2 nedelje. Ponovno
injektovanje se može razmotriti kod pacijenata kada se kliničko dejstvo
prethodne injekcije smanji (srednje trajanje u fazi 3 u kliničkim
istraživanjima bilo je 166 dana (oko 24 nedelje), ali ne ranije od 3 meseca
od prethodne injekcije ubrizgane u mišić bešike.

Urinarna inkontinencija usled neurogene hiperaktivnosti detrusora

Preporučena igla:

Može se koristiti fleksibilni ili kruti cistoskop. Iglu treba napuniti
(pripremiti) sa približno 1 mL rekonstituisanog leka Botox pre samog
injektovanja (u zavisnosti od dužine igle) kako bi se izbacio vazduh.

Uputstvo za primenu:

Pre primene injekcije, može se upotrebiti intravezikalna instilacija
razblaženog anestetika (sa ili bez sediranja) ili totalna anestezija, po
lokalnom mestu primene. Ukoliko se koristi lokalni anestetik, bešiku treba
izdrenirati i isprati sterilnim slanim rastvorom pre narednih koraka u
proceduri injektiranja.

Rekonstituisani Botox (200 jedinica/30 mL) ubrizgava se u mišić detruzor
pomoću fleksibilnog ili krutog cistoskopa, izbegavajući područje
trigonuma i baze. Bešika treba da se ispuni sa dovoljno fiziološkog
rastvora da bi se postigla podesna vizualizacija pri primeni injekcije, ali se
mora izbegavati prekomerna distenzija.

Igla treba da se uvuče oko 2 mm u mišić bešike, a 30 injekcija (svaka od
po 1 mL - ukupna zapremina 30 mL) treba da se primene na razdaljini od
oko 1 cm (videti sliku iznad). Kod poslednje injekcije treba ubrizgati oko
1 mL sterilnog fiziološkog rastvora, kako bi se aplikovala puna doza leka.
Nakon injektovanja, fiziološki rastvor koji je korišćen za vizualizaciju
zida mokraćne bešike je potrebno drenirati. Pacijenta treba posmatrati
najmanje 30 minuta nakon primene injekcije.

Preporučena doza:

Preporučena doza jeste 200 jedinica leka Botox, kao injekcije od 1 mL
(~6,7 jedinica) na 30 mesta u mišić detruzor.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

30 оd 48

Dodatne informacije:

Kliničko poboljšanje se uglavnom dešava u roku od 2 nedelje. Ponovno
injektovanje se može razmotriti kod pacijenata kada se kliničko dejstvo
prethodne injekcije smanji (srednje trajanje u kliničkim studijama faze 3
je bilo 256-295 dana za 200 jedinica leka Botox), ali ne ranije od 3
meseca od prethodne injekcije ubrizgane u mišić bešike.

POREMEĆAJI NA NIVOU KOŽE:

Primarna hiperhidroza aksile

Preporučena igla:

Sterilna igla promera 30 G

Uputstvo za primenu:

Hiperhidrozna oblast se može definisati upotrebom standardnih tehnika
bojenja npr. Minor test sa jodnim skrobom.

Preporučena doza:

Intradermalno se ubrizgava 50 jedinica leka Botox, ravnomerno
raspoređenih na više mesta, približno na rastojanju od 1-2 cm unutar
hiperhidrozne oblasti svake aksile.

Maksimalna ukupna doza:

Doze različite od 50 jedinica po aksili se ne preporučuju. Injekcije ne
smeju da se daju češće od svakih 16 nedelja.

Dodatne informacije:

Kliničko poboljšanje obično nastaje unutar prve nedelje posle injekcije.
Ponovna injekcija leka Botox može se dati kada klinički efekat prethodne
injekcije oslabi, a ordinirajući lekar odluči da je to neophodno.

SVE INDIKACIJE:

U slučaju neuspeha terapije posle prvog tretmana, tj. odsustva značajnog kliničkog poboljšanja u odnosu na
početno stanje, posle jednog meseca od primanja injekcije, treba preduzeti sledeće korake:
- Kliničku verifikaciju, koja može uključiti elektromiografsko ispitivanje u specijalističkoj ordinaciji, u svrhu
ispitivanja delovanja toksina na mišić(e) u koje je injektovan;
- Analizu uzroka neuspeha, npr. loša selekcija mišića za injektiranje, nedovoljna doza, loša tehnika davanja
injekcije, pojava fiksne kontrakture, antagonistički mišići suviše slabi, formiranje antitela koja neutrališu toksin;
- Reevaluacija adekvatnosti terapije sa botulinskim toksinom tipa A;
- U odsustvu bilo kakvih neželjenih efekata nakon prvog terapijskog tretmana, pokrenuti drugi terapijski tretman

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

31 оd 48

na sledeći način: i) podesiti dozu, uzimajući u obzir analizu ranijeg neuspeha terapije; ii) upotrebiti EMG; i iii)
održati tromesečni razmak između dva tretmana.

U slučaju neuspeha terapije ili malog efekta posle ponovljenih injekcija mora se primeniti alternativna terapija.

Kontraindikacije

Lek Botox je kontraindikovan:

- kod osoba za koje se zna da su preosetljive na botulinum toksin tip A ili na bilo koju drugu pomoćnu materiju

navedenu u odeljku Lista pomoćnih supstanci;
- u prisustvu infekcije na predloženom mestu (mestima) injektovanja.

Takođe, upotreba leka Botox je kontraindikovana u terapiji poremećaja mokraćne bešike kod:

- pacijenata koji imaju infekciju urinarnog trakta u periodu terapije;

- pacijenata sa akutnom urinarnom retencijom u periodu terapije, a kojima nije rutinski stavljen kateter;
- pacijenata koji ne žele kateterizaciju ili koji ne mogu biti kateterizovani nakon terapije, ukoliko je potrebno.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Preporučene doze i učestalost primene leka Botox ne smeju se prekoračiti zbog potencijalnog predoziranja,
preterane mišićne slabosti, širenja toksina u udaljena mesta od mesta primene i stvaranje neutrališućih antitela.
Lečenje prethodno netretiranih pacijenata treba da počne sa najnižom preporučenom dozom za datu indikaciju.

Lekari koji propisuju ovaj lek i pacijenti moraju biti svesni da neželjena dejstva mogu da se pojave uprkos tome
što je primena prethodnih injekcija bila dobro podnošena. Stoga treba biti oprezan prilikom primene svake
pojedinačne injekcije.

Prijavljena su neželjena dejstva povezana sa širenjem toksina u mesta daleko od mesta primene injekcije (videti
odeljak Neželjena dejstva), što ponekad dovodi do smrtnog ishoda, od kojih je jedan slučaj povezan sa disfagijom,
pneumonijom i/ili izraženom iscrpljenošću organizma. Simptomi su bili u skladu sa mehanizmom delovanja
botulinskog toksina i pojavljuju se satima do nedeljama nakon injektovanja. Rizik od pojave simptoma verovatno
je najveći kod pacijenata koji se leče od neke druge bolesti i stoga imaju predispoziciju da razviju ove simptome,
uključujući decu i odrasle koji se leče zbog spastičnosti i to visokim dozama leka.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

32 оd 48

Pacijenti lečeni terapijskim dozama mogu osetiti pojačanu mišićnu slabost.

Starije osobe i pacijenti sa izraženom slabošću organizma treba lečiti sa posebnim oprezom.

Mora se uzeti u obzir odnos koristi i rizika za svakog pojedinačnog pacijenta pre započinjanja tretmana lekom
Botox.

Do pojave disfagije takođe je dolazilo posle primene injekcije na drugim mestima osim cervikalne muskulature
(videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka ,,Cervikalna distonija “).

Botox treba samo uz izuzetan oprez i pod strogim nadzorom primeniti kod pacijenata sa dokazanim subkliničkim
ili kliničkim poremećajima neuromuskularne transmisije npr. kod miastenije gravis ili Eaton Lambert-ovog
sindroma, kod pacijenata sa perifernim motornim neuropatijama (npr. amiotrofična lateralna skleroza ili motorna
neuropatija) kao i kod pacijenata sa postojećim neurološkim poremećajem. Ti pacijenti mogu biti osetljiviji na
lekove kao što je Botox, čak i u terapijskim dozama, što može dovesti do izražene mišićne slabosti i povećanog
rizika od klinički značajnih sistemskih efekata uključujući tešku disfagiju i respiratorne smetnje. Lekovi sa
botulinskim toksinom treba da se primenjuju pod nadzorom lekara specijaliste i isključivo da se primenjuju ako se
smatra da korist od lečenja premašuje rizik. Pacijente sa disfagijom i aspiracijom u anamnezi treba lečiti sa
posebnim oprezom.

Pacijenti ili osobe koje se o njima brinu savetuju se da odmah potraže medicinsku pomoć ukoliko se pojave tegobe
pri gutanju, otežan govor ili respiratorne smetnje.

Kao i kod svake terapije koja ima potencijal da omogući prethodno sedentarnim pacijentima da povrate aktivnosti,
sedentarni pacijent mora se upozoriti da se aktivnost vraća postepeno.
Potrebno je dobro razumeti odgovarajuću anatomiju i sve postojeće anatomske promene nastale zbog prethodnih
operativnih zahvata pre primene leka Botox, pa se mora izbeći injektovanje u osetljiva anatomska područja.

Pneumotoraks povezan sa postupkom ubrizgavanja prijavljen je nakon primene leka Botox blizu toraksa. Oprez je
potreban kada se ubrizgavanje injekcije vrši u blizini pluća, posebno vrhova ili drugih osetljivih anatomskih
struktura.

Ozbiljni neželjeni događaji uključujući i smrtne ishode prijavljeni su kod pacijenata koji su primili injekcije leka
Botox, za indikacije koje nisu odobrene, direktno u pljuvačne žlezde, orolingvalnofaringealnu regiju, ezofagus i
stomak. Neki pacijenti su pre lečenja imali disfagiju ili su bili izrazito iscrpljeni.

Ozbiljne i/ili trenutne hipersenzitivne reakcije retko su beležene, uključujući anafilaktički šok, serumsku bolest,
urtikariju, edem mekog tkiva i dispneju. Neke od ovih reakcija prijavljene su nakon primene leka Botox kao
monoterapija ili u kombinaciji sa drugim lekovima povezanim sa sličnim reakcijama. Ako dođe do ovakve

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

33 оd 48

reakcije, dalja primena Botox injekcija mora da se prekine i odmah da se primene odgovarajuće mere lečenja, kao
što je epinefrin. Prijavljen je jedan slučaj anafilakse u kojem je pacijent umro nakon injektovanja leka Botox,
neadekvatno razblaženog sa 5 mL 1% lidokaina.

Kao i kod primene svake injekcije može doći do povrede koja je u vezi sa postupkom primene. Nakon primene
injekcije može doći do lokalne infekcije, bola, upale, parestezije, hipoestezije, osetljivosti, otoka, eritema, i/ili
krvarenja/nastanka modrica. Bol i/ili uznemirenost koji potiču od upotrebe igle, mogu dovesti do vazovagalnog
odgovora, npr. sinkope, hipotenzije itd.

Mora se obratiti pažnja kada se Botox upotrebljava u prisustvu inflamacije na predloženom injekcionom mestu ili
mestima ili kada je prisutna izražena slabost ili atrofija u mišiću u koji se daje injekcija. Potreban je oprez i kada se
Botox koristi za terapiju pacijenata sa perifernim motornim neuropatskim oboljenjima (npr. amiotrofičnom
lateralnom sklerozom ili motornom neuropatijom).

Retko je dolazilo do prijavljivanja neželjenih događaja nakon primene leka Botox vezanih za karidovaskularni
sistem, uključujuči aritmiju i infarkt miokarda, nekad sa smrtnim ishodom. Neki od ovih pacijenata imali su
faktore rizika uključujući i kardiovaskularna oboljenja.

Prijavljene su novonastale ili ponovne konvulzije, obično kod pacijenata koji imaju predispoziciju za razvoj ovih
reakcija. Tačna veza između ovih događaja sa injekcijom botulinum toksina nije utvrđena. Prijave kod dece
odnose se uglavnom na pacijente sa cerebralnom paralizom, koji su lečeni zbog spastičnosti mišića.

Stvaranje neutralizujućih antitela na botulinum toksin tipa A, može umanjiti efikasnost terapije lekom Botox
inaktiviranjem biološke aktivnosti toksina. Rezultati nekih ispitivanja ukazuju da injekcije leka Botox date u
učestalijim intervalima i u većim dozama mogu dovesti i do većeg stvaranja antitela. Ovo se može svesti na
najmanju meru primenom najniže efikasne doze u najdužim klinički indikovanim intervalima između primene
injekcija.

Fluktuacije kliničkog odgovora nakon ponovljene upotrebe leka Botox (kao i svih botulinskih toksina) mogu biti
rezultat različitih postupaka rekonstitucije, injekcionih intervala, injektovanih mišića i neznatnih razlika u
parametrima potentnosti koje nastaju usled primene različitih metoda bioloških testova.

Pedijatrijska upotreba

Bezbednost i efikasnost leka Botox kod indikacija koje nisu opisane kod pedijatrijske populacije u odeljku
Terapijske indikacije nije utvrđena. Postmarketinški izveštaji o mogućem daljem širenju toksina bili su veoma
retki kod pedijatrijskih pacijenata sa komorbiditetom, uglavnom sa cerebralnom paralizom. Uglavnom, doze koje
su se primenjivale u ovim slučajevima premašivale su preporučenu dozu (videti odeljak Neželjena dejstva).

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

34 оd 48

Bilo je retkih spontanih prijava smrtnih ishoda ponekad povezanih sa aspiracionom pneumonijom kod dece sa
teškim oblikom cerebralne paralize nakon tretmana sa botulinum toksinom uključujuči i neodobrenu upotrebu
injekcija (npr. regija vrata). Treba biti izuzetno oprezan kod lečenja pedijatrijskih pacijenata koji imaju izraženu
neurološku slabost, difagiju ili nedavnu aspiracionu pneumoniju ili bolesti pluća. Lečenje kod pacijenata sa lošim
opštim zdravstvenim stanjem može da se sprovede samo ako se smatra da potencijalna korist za tog pacijenta
prevazilazi rizike.

NEUROLOŠKI POREMEĆAJI:

Fokalna spastičnost izazvana dečijom cerebralnom paralizom i spastičnost skočnog zgloba, šake i ručnog zgloba
kod pacijenata u periodu nakon apopleksije

Lek Botox je u terapiji fokalnog spasticiteta ispitivan samo u kombinaciji sa uobičajenim standardnim režimima
lečenja i nije namenjen da se primenjuje kao zamena za ove terapijske modalitete. Botox verovatno neće biti
efikasan kod poboljšanja raspona pokreta u zglobu koji je zahvaćen kontrakturama.

Botox ne sme da se koristi za lečenje fokalne spastičnosti skočnog zgloba kod odraslih pacijenata u periodu posle
apopleksije, ako se ne očekuje da će smanjenje mišićnog tonusa rezultirati poboljšanim funkcijama (npr.
poboljšanje hoda) ili poboljšanjem simptoma (npr. smanjenje bola) ili da se olakša opšta nega. Uz to, poboljšanje
aktivne funkcije može biti ograničeno ako se terapija lekom Botox započne duže od dve godine nakon apopleksije
ili kod pacijenata sa manje ozbiljnom spastičnošću gležnja (Modifikovana Ešvort Skala - Modified Ashworth
Scale (MAS) < 3).

Treba biti oprezan kod lečenja odraslih pacijenata sa spastičnošću posle apopleksije, a koji imaju povećani rizik od
pada.
Botox treba da se koristi sa oprezom za lečenje fokalne spastičnosti skočnog zgloba kod starijih pacijenata posle
moždanog udara sa značajnim komorbiditetom i tretman treba da bude iniciran samo ako se proceni da korist od
lečenja prevazilazi potencijalni rizik.

Botox treba koristiti samo za lečenje spasticiteta donjih ekstremiteta posle moždanog udara nakon procene
zdravstvenih radnika sa iskustvom u rehabilitaciji pacijenata posle moždanog udara.
Zabeleženi su postmarketinški slučajevi o smrti (nekada udruženoj sa aspiracionom pneumonijom) i o mogućem
daljem širenju toksina kod dece sa komorbiditetima, uglavnom sa cerebralnom paralizom nakon primene
botulinum toksina. Videti upozorenje u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka „Pedijatrijska
upotreba”.

Blefarospazam
Smanjenje treptaja posle injekcije botulinskog toksina u orbikularni mišić može dovesti do izloženosti kornee,
trajnog oštećenja epitela i ulceracije kornee, naročito kod pacijenata sa poremećajima VII nerva. Potrebno je

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

35 оd 48

pažljivo testirati senzitivnost kornee prethodno operisanih očiju, izbegavati injektovanja u oblasti donjeg kapka da
bi se izbegao ektropion i, takođe je potrebna intenzivna terapija bilo kog epitelijalnog defekta. To može zahtevati:
zaštitne kapi, mast, terapeutska meka kontaktna sočiva ili zatvaranje oka okluzijama ili drugim sredstvima.

Ekhimoza lako nastaje u mekim tkivima očnog kapka. Ovo se može umanjiti blagim pritiskanjem injekcionog
mesta odmah posle injektovanja.

Zbog antiholinergičke aktivnosti botulinum toksina, posebna se pažnja mora posvetiti tretmanu pacijenata kod
kojih postoji rizik od glaukoma zatvorenog ugla, uključujući i pacijente sa anatomski suženim uglom.

Cervikalna distonija
Pacijenti sa cervikalnom distonijom moraju biti informisani o mogućnosti pojave blage do teške disfagije.
Disfagija može perzistirati dve do tri nedelje posle primene injekcije, a postoje izveštaji o trajanju do pet meseci
po primanju injekcije. Uz to, kod disfagije postoji rizik od aspiracije, dispneje i ponekad potrebe za sondom za
hranjenje. U retkim slučajevima nakon disfagije je zabeležena aspiraciona pneumonija sa fatalnim ishodom.

Ograničavanjem doze injektovane u sternokleidomastoidni mišić na manje od 100 jedinica može se smanjiti
nastanak disfagije. Za pacijente sa manjom mišićnom masom vrata ili pacijente koji primaju bilatelarno injekcije
u sternokleidomastoidni mišić, primećeno je da su izloženi većem riziku od nastanka disfagije, koja nastaje kao
posledica širenja toksina u ezofagealnu muskulaturu. Injekcije u levator scapulae mogu biti u povezane sa
povećanim rizikom od gornjih respiratornih infekcija i disfagije.

Disfagija može doprineti smanjenom unosu hrane i vode, što može dovesti do gubitka telesne mase i dehidratacije.
Kod pacijenata sa subkliničkom disfagijom povećan je rizik da posle injekcije leka Botox dođe do pojave teške
disfagije.

Hronična migrena

Bezbednost i efikasnost nisu ustanovljeni kod profilakse glavobolja kod pacijenata sa epizodama migrene
(glavobolje koje se javljaju manje od 15 dana mesečno) ili hroničnim tenzionim tipom glavobolje. Bezbednost i
efikasnost leka Botox kod pacijenata sa glavoboljom uzrokovanom prekomernom upotrebom medikamenata
(sekundarna glavobolja) nije istražena.

POREMEĆAJI MOKRAĆNE BEŠIKE

Kod izvođenja cistoskopije treba sprovesti odgovarajući medicinski oprez.

Kod pacijenata kojima nije stavljen kateter, treba ispitati zapreminu rezidualnog urina nakon pražnjenja bešike u

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

36 оd 48

toku 2 nedelje nakon tretmana, a zatim i u vremenskim intervalima kako je medicinski odgovarajuće sve do 12
nedelja nakon primene. Pacijenti treba da dobiju instrukcije da se jave svom lekaru ako imaju poteškoće pri
pražnjenju, jer je možda potrebna kateterizacija.

Prekomerna aktivnost mokraćne bešike
Muškarci sa prekomernom aktivnosti mokraćne bešike, i znacima i simptomima opstrukcije urinarnog trakta ne
smeju da se leče lekom Botox.

Urinarna inkontinencija usled neurogene hiperaktivnosti detrusora

Može doći do pojave autonomne disrefleksije povezane sa postupkom primene leka. Hitna medicinska pomoć
može biti potrebna.

POREMEĆAJI NA NIVOU KOŽE:

Primarna hiperhidroza aksile

Anamneza i fizikalni pregled, zajedno sa posebnim, dodatnim i neophodnim ispitivanjima moraju da se obave,
kako bi se isključili potencijalni uzroci sekundarne hiperhidroze (npr. hipertiroidizam, feohromocitom). Na ovaj
način se izbegava simptomatsko lečenje hiperhidroze bez dijagnoze i/ili lečenja postojeće bolesti.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Teoretski, efekat botulinskog toksina može se pojačati primenom aminoglikozidnih antibiotika ili spektinomicina
ili drugih lekova koji utiču na neuromuskularnu transmisiju (npr.neuromuskularni blokatori).

Uticaj primene različitih serotipova botulinskog toksina istovremeno ili u toku nekoliko meseci, nije poznat.
Izražena neuromuskularna slabost može se pogoršati primenom nekog drugog botulinum toksina pre nego što
protekne dejstvo prethodno primenjenog botulinum toksina.

Nisu sprovedena ispitivanja interakcija sa drugim lekovima. Nisu zabeležene interakcije od kliničkog značaja.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća
Nema adekvatnih podataka o upotrebi botulinskog toksina tipa A kod trudnica. Studije na životinjama pokazuju
reproduktivnu toksičnost. Potencijalni rizik za ljude nije poznat. Botox se ne sme upotrebljavati tokom trudnoće, i
kod žena sa reproduktivnim potencijalom, a koje ne koriste kontracepciju osim ukoliko je izričito neophodan.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

37 оd 48

Dojenje

Nema podataka o tome da li se Botox izlučuje u humano mleko. Upotreba leka Botox u toku dojenja se ne
preporučuje.

Plodnost
Ne postoje adekvatni podaci o efektima na plodnost prilikom upotrebe botulinum toksina tipa A kod žena sa
reproduktivnim potencijalom. Studije sprovedene sa mužjacima i ženkama pacova pokazale su da dolazi do
smanjenja plodnosti.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja
mašinama. Ipak, Botox može prouzrokovati asteniju, mišićnu slabost, pospanost i poremećaje vida, što može uticati na vožnju
i na rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva

Opšte

U kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, neželjena dejstva koja su istraživači povezali sa lekom Botox javljaju se
kod 35% pacijenata sa blefarospazmom, 28% sa cervikalnom distonijom, 17% sa dečijom cerebralnom paralizom,
11% sa primarnom hiperhidrozom aksila, 16% sa fokalnom spastičnošću gornjih ekstremiteta, što je posledica
šloga (apopleksije), kao i 15% pacijenata sa spastičnošću donjih ekstremiteta povezanih sa apopleksijom . U
kliničkim ispitivanjima kod prekomerne aktivnosti mokraćne bešike incidenca je bila 26% pri prvom tretmanu i
22% pri drugom tretmanu. U kliničkim ispitivanjima urinarne inkontinencije usled neurogene hiperaktivnosti
detrusora, incidenca je bila 32% kod prve terapije i opala je na 18% kod drugog tretmana. U kliničkim
ispitivanjima hronične migrene, incidenca je bila 26% kod prve terapije i opala je na 11% kod drugog tretmana.

Uopšte, neželjena dejstva se javljaju tokom prvih nekoliko dana posle injektovanja i u većini slučajeva su
prolazna, ali mogu trajati nekoliko meseci, u retkim slučajevima duže.
Lokalna mišićna slabost predstavlja očekivano farmakološko dejstvo botulinskog toksina u mišićnom tkivu.

Kao što se i očekuje za bilo koju injekcionu proceduru, lokalizovan bol, inflamacija, parestezija, hipoestezija,
osetljivost, otok/edem, eritem, lokalizovana infekcija, krvarenje i/ili nastanak modrica mogu biti povezani sa
primenom injekcije. Bol i/ili uznemirenost povezani sa ubodom mogu rezultirati vazovagalnim odgovorom,
uključujući prolaznu simptomatsku hipotenziju i sinkopu. Groznica i sindrom gripa takođe su zabeleženi posle
primene injekcija botulinskog toksina.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

38 оd 48

Neželjena dejstva su klasifikovana u sledećim kategorijama, u zavisnosti od učestalosti:

Veoma česta

Mogu da se jave kod više od 1 na 10
pacijenata koji uzimaju lek

Česta

Mogu da se jave kod najviše 1 na 10
pacijenata koji uzimaju lek

Povremena

Mogu da se jave kod najviše 1 na 100
pacijenata koji uzimaju lek

Retka

Mogu da se jave kod najviše 1 na 1000
pacijenata koji uzimaju lek

Veoma retka

Mogu da se jave kod najviše 1 na
10000 pacijenata koji uzimaju lek

U nastavku se nalazi spisak neželjenih dejstava koja variraju u zavisnosti od dela tela gde se lek Botox injektuje.

NEUROLOŠKI POREMEĆAJI:

Fokalna spastičnost povezana sa pedijatrijskom cerebralnom paralizom

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Infekcije i infestacije

Virusna infekcija, infekcija uha

Vrlo česta

Poremećaji nervnog sistema

Pospanost, poremećaji hodanja, parestezija

Česta

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Osip

Česta

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Mijalgija, mišićna slabost, bol u ekstremitetu

Česta

Poremećaji na nivou bubrega i
urinarnog sistema

Urinarna inkontinencija

Česta

Povrede, trovanja i proceduralne
komplikacije

Pad

Česta

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Malaksalost, bol na mestu primene, astenija

Česta

Fokalna spastičnost gornjih udova povezana sa apopleksijom

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

39 оd 48

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Psihijatrijski poremećaji

Depresija i nesanica

Povremena

Poremećaji nervnog sistema

Hipertonija

Česta

Hipoestezija, glavobolja, parestezija,
inkoordinacija, amnezija

Povremena

Poremećaji na nivou uha i centra
za ravnotežu

Vertigo

Povremena

Vaskularni poremećaji

Ortostatska hipotenzija

Povremena

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, oralna parestezija

Povremena

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Ekhimoza, purpura

Česta

Dermatitis, pruritus, osip

Povremena

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Bol u ekstremitetima, mišićna slabost

Česta

Artralgija, burzitis

Povremena

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Bol na mestu primene injekcije, pireksija,
stanje slično gripu, krvarenje i iritacija na
mestu primene injekcije

Česta

Astenija, bol, preosetljivost na mestu primene
injekcije, malaksalost, periferni edem.

Povremena

Neka povremena dejstva mogu biti povezana sa bolešću.

Fokalna spastičnost donjih udova povezana sa apopleksijom

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Osip

Česta

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Artralgija, muskuloskeletna ukočenost

Česta

Opšti poremećaji i reakcije na Periferni edem

Česta

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

40 оd 48

mestu primene

U kliničkim studijama gde su pacijenti lečeni zbog spatičnosti donjih udova, incidenca pada bila je 5,9% i 5,3%
kod gupe koja je primila lek Botox i placebo grupe.

Nisu primećene promene u ukupnom bezbednosnom profilu kod ponovljenih doza.

Blefarospazam / hemifacijalni spazam i udružena distonija

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Poremećaji nervnog sistema

Vrtoglavica, facijalna pareza, facijalna
paraliza.

Povremena

Poremećaji na nivou oka

Ptoza kapka

Veoma česta

Tačkasti keratitis, lagoftalmus, suvo oko,
fotofobija, iritacija oka, pojačana lakrimacija.

Česta

Keratitis, ektropion, diplopija, entropion,
poremećaj vida, zamućenje vida.

Povremena

Edem očnog kapka

Retka

Ulcerativni keratitis, oštećenje epitela kornee,
perforacija kornee

Veoma retka

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Ekhimoza

Česta

Osip/dermatitis

Povremena

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Iritacija, edem lica

Česta

Umor

Povremena

Cervikalna distonija

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Infekcije i infestacije

Rinitis, infekcija gornjih respiratornih puteva

Česta

Poremećaji nervnog sistema

Vrtoglavica,

hipertonija,

hipoestezija,

somnolencija, glavobolja.

Česta

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

41 оd 48

Poremećaji na nivou oka

Diplopija, ptoza očnog kapka

Povremena

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji

Dispneja, disfonija

Povremena

Gastrointestinalni poremećaji

Disfagija

Veoma česta

Suvoća usta, mučnina

Česta

Poremećaji

mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Mišićna slabost

Veoma česta

Mišićnoskeletna ukočenost, osetljivost

Česta

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Bol

Veoma česta

Astenija, sindrom gripa, malaksalost

Česta

Pireksija

Povremena

Hronična migrena

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, migrena, facijalna pareza

Česta

Poremećaji na nivou oka

Ptoza očnih kapaka

Česta

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Pruritus, osip

Česta

Bolna koža

Povremena

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Bol u vratu, mialgija, muskuloskeletni bol,
muskuloskeletna

ukočenost,

grčevi

u

mišićima, ukočenost u mišićima, slabost u
mišićima.

Česta

Bol u vilici.

Povremena

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Bol na mestu ubrizgavanja injekcije.

Česta

Gastrointestinalni poremećaji

Disfagija.

Povremena

Stopa prekida terapije usled neželjenih dejstava u ovim studijama faze 3 je bila 3,8% kod pacijenata lečenih lekom
Botox naspram 1,2% kod pacijenata u placebo grupi.

POREMEĆAJI MOKRAĆNE BEŠIKE:

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

42 оd 48

Prekomerna aktivnost mokraćne bešike

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta

Veoma česta

Bakteriurija

Česta

Poremećaji na nivou bubrega i
urinarnog sistema

Dizurija

Veoma često

Urinarna retencija, zapremina rezidualnog
urina*, polakiurija, leukociturija

Česta

*povećana zapremina rezidualnog urina posle pražnjenja (PVR) koji ne zahteva kateterizaciju

Neželjena dejstva koja se često javljaju usled procesa ubrizgavanja injekcije jesu dizurija i hematurija.

Čista intermitentna kateterizacija je uvedena kod 6,5% pacijenata nakon terapije lekom Botox od 100 jedinica
naspram 0,4% u placebo grupi.

Od 1242 pacijenata u placebo kontrolisanim kliničkim studijama, 41,4% pacijenata (n = 514) bili su starosti od ≥
65 i 14,7% (n = 182) bili su starosti ≥75. U ovim studijama nije uočena ukupna razlika u bezbednosnom profilu
nakon upotrebe leka Botox između pacijenata ≥ 65 godina u poređenju sa pacijentima starijim od 65 godina, uz
izuzetak infekcije urinarnog trakta gde je incidenca bila viša kod starijih osoba kod grupe koja je primila lek Botox
i kod placebo grupe, a u poređenju sa mlađim pacijentima.

Kod ponovljenog tretmana nisu uočene nikakve promene u opštem bezbednosnom profilu.

Urinarna inkontinencija usled neurogene hiperaktivnosti detrusora

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta

Veoma česta

Psihijatrijski poremećaji

Nesanica

Česta

Gastrointestinalni poremećaji

Konstipacija

Česta

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Slabost u mišićima, grčevi u mišićima

Česta

Poremećaji na nivou bubrega i
urinarnog sistema

Urinarna retencija

Veoma česta

Hematurija*,

dizurija*,

divertikulum

mokraćne bešike

Ćesta

Opšti poremećaji i reakcije na
mestu primene

Umor, poremećaj hodanja

Česta

Povrede, trovanje i komplikacije u
vezi sa samim postupkom primene

Autonomna disrefleksija*, padanje

Česta

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

43 оd 48

injekcije

* neželjene reakcije koje se odnose na sam postupak

U kliničkim ispitivanjima, infekcije urinarnog trakta javljaju se kod 49,2% pacijenata koji su lečeni sa 200
jedinica leka Botox i kod 35,7% pacijenata koji su tretirani placebom (53,0% pacijenata koji boluju od multiple
skleroze lečeni su sa 200 jedinica naspram 29,3% pacijenata sa placebom; 45,4% pacijenata koji su imali povredu
kičmene moždine lečeni su sa 200 jedinica naspram 41,7% pacijenata sa placebom). Urinarna retencija se javila
kod 17,2% pacijenata koji su lečeni sa 200 jedinica leka Botox i kod 2,9% pacijenata tretiranih placebom (28,8%
pacijenata sa multiple sklerozom koji su lečeni sa 200 jedinica naspram 4,5% pacijenata sa plecebom; 5,4%
pacijenata sa povredom kičmene moždine koji su lečeni sa 200 jedinica naspram 1,4% pacijenata sa placebom).

Kod ponovne primene leka u istim dozama nisu primećene nikakve promene u vrsti neželjenih reakcija.

Nikakva razlika nije primećena kod stope pogoršanja multiple skleroze (MS) u jednoj godini (odnosno, broja
slučajeva pogoršanja MS po pacijent-godini) (Botox = 0,23, placebo = 0,20) kod pacijenata koji boluju od multiple
skleroze, a koji su bili uključeni u pivotalne studije.

Među pacijentima kojima nije stavljen kateter pre terapije, stavljanje katetera je započeto kod 38,9% pacijenata
nakon terapije lekom Botox 200 jedinica naspram 17,3% pacijenata u placebo grupi.

POREMEĆAJI NA NIVOU KOŽE:

Primarna hiperhidroza aksile

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Učestalost

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, parastezija

Česta

Vaskularni poremećaji

Naleti vrućine

Česta

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina

Povremena

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Hiperhidroza (neaksilarno znojenje),
abnormalan miris kože, pruritus, potkožni
čvorići, alopecija

Česta

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Bol u ekstremitetu

Česta

Mišićna slabost, mijalgija, artropatija

Povremena

Opšti poremećaji i reakcije na Bol na mestu primene injekcije

Veoma česta

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

44 оd 48

mestu primene

Bol, edem na mestu primene injekcije,
hemoragija na mestu primene injekcije,
preosetljivost na mestu primene injekcije,
iritacija na mestu primene injekcije, astenija,
reakcija na mestu primene injekcije.

Česta

U lečenju primarne aksilarne hiperhidroze, povećano neaksilarno znojenje zabeleženo je kod Interakcije sa drugim
lekovima i druge vrste interakcija% pacijenata unutar jednog meseca posle injekcije, bez pravila o kojim se
zahvaćenim anatomskim mestima radi. Povlačenje ovih simptoma zapaženo je kod oko 30% pacijenata unutar
četiri meseca.

Povremeno je prijavljivana i slabost ruke (0.7%) koja je bila blaga, prolazna i nije zahtevala terapiju, a oporavak je
išao bez posledica. Ovaj neželjeni događaj može se povezati sa terapijom, tehnikom primene injekcija ili sa oba
faktora. Kod povremene pojave slabosti mišića mogu se razmotriti neurološka ispitivanja. Pored toga savetuje se
reevaluacija tehnike primene injekcije pre naredne primene injekcije, kako bi se obezbedila intradermalna primena
injekcija.

U jednoj nekontrolisanoj bezbednosnoj studiji sa lekom Botox (50 jedinica po aksili), kod pedijatrijskih pacijenata
od 12 - 17 godina (N=144) neželjene reakcije su se javile kod više od jednog pacijenta (2 pacijenta), a
podrazumevale su bol na mestu primene injekcije i hiperhidrozu (neaksilarno znojenje).

Dodatne informacije

Ovaj spisak obuhvata neželjene rekacije na lek ili druge medicinski važne neželjene događaje koji su prijavljeni od
kada je lek stavljen u promet, bez obzira na indikacije, i može da bude dodatak onim navedenim u odeljku
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka (Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) i
odeljku 4,8 (Neželjena dejstva):

Klasa sistema organa

Preporučeni naziv

Kardiovaskularni poremećaji

Aritmija, infarkt miokarda

Poremećaji na nivou uha i centra za
ravnotežu

Hipoakuzija, tinitus, vrtoglavica

Poremećaji na nivou oka

Glaukom zatvorenog ugla (kod lečenja blefarospazma),
strabizam, zamućen vid, smetnje vida

Gastrointestinalni poremećaji

Abdominalni bol, dijareja, konstipacija, suva usta, disfagija,
mučnina, povraćanje

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

45 оd 48

Opšti poremećaji i reakcije na mestu
primene

Denervaciona atrofija, ošta slabost, pireksija

Imunološki poremećaji

Anafilaktički šok, serumska bolest, urtikarija

Poremećaji metabolizma i ishrane

Anoreksija

Poremećaji mišićno-skeletnog,
vezivnog i koštanog tkiva

Atrofija mišića, mijalgija

Poremećaji nervnog sistema

Brahijalna pleksopatija, disfonija, dizartrija, facijalna pareza,
hipoestezija, slabost u mišićima, mijastenija gravis, periferalna
neuropatija, parestezija, radikulopatija, napadi, sinkopa, facijalna
paraliza

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji

Aspiraciona pneumonija (neke sa smrtnim ishodom), dispneja,
respiratorna depresija, respiratorna slabost

Poremećaji na nivou kože i
potkožnog tkiva

Alopecija, dermatitis psoriasiform, eritema multiforme,
hiperhidroza, madaroza, pruritis, osip

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava
kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene
reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje lekom Botox je relativan pojam i zavisi od doze, mesta primene injekcije i karakteristika tkiva.
Nije bilo izveštaja o slučajevima sistemske toksičnosti koja je posledica slučajnog injektovanja leka Botox.
Vrlo visoke doze mogu da uzrokuju lokalnu ili udaljenu, generalizovanu i duboku neuromuskularnu paralizu.
Nije bilo prijavljenih slučajeva ingestije leka Botox.

Znaci predoziranja nisu izraženi neposredno nakon primene injekcije. U slučaju slučajnog injektovanja ili

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

46 оd 48

ingestije, pacijent mora biti podvrgnut medicinskoj opservaciji do nekoliko nedelja da bi se pratila pojava znakova
i simptoma slabosti mišića udaljenih od mesta primene injekcije što uključuje i ptozu, diplopiju, poremećaje
gutanja i govora, opštu slabost ili respiratornu insuficijenciju. Ovim pacijentima je potrebna dalja medicinska
evaluacija i hitna odgovarajuća medicinska terapija, što može uključiti i hospitalizaciju,

Ako je zahvaćena muskulatura orofarinksa i ezofagusa, može doći do aspiracije koja može dovesti do aspiracione
pneumonije. Ako respiratorni mišići postanu paralizovani,ili dovoljno oslabljeni, intubacija i veštačko disanje se
moraju primenjivati sve do oporavka pacijenta i mogu prouzrokovati potrebu za traheostomom ili produženom
mehaničkom ventilacijom kao dodatak opštim suportivnim merama.

Lista pomoćnih supstanci

Albumin, humani;
natrijum-hlorid.

Inkompatibilnost

Budući da nema ispitivanja inkompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

3 godine

Mikrobiološka ispitivanja i određivanja jačine pokazala su da se proizvod može čuvati do 5 dana na
2

C – 8

C posle rekonstitucije.

Čuvanje u toku upotrebe i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i normalno ne bi trebalo da bude
duže od 24 sata na +2

C do +8

C.

Posle rekonstitucije u bočici dokazana je stabilnost od 24 sata na 2

C – 8

C.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Čuvati u frižideru (2

C – 8

C) ili u zamrzivaču (na ili ispod -5°C).

Za uslove čuvanja rekonstituisanog leka videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Unutrašnje pakovanje: bočica od borosilikatnog stakla tip I zapremine 10 mL sa zapušačima prečnika 20 mm od
hlorobutil gume i zatvaračima od aluminijuma prečnika 20 mm sa zaštitnim plastičnim poklopcem.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

47 оd 48

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa jednom bočicom i Uputstvom za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Dobra je praksa da se rekonstitucija praška bočice i priprema šprica vrše iznad plastificiranih papirnih ubrusa kako
bi upili eventualno prosutu tečnost.

Za rekonstituciju leka Botox koristi se samo fiziološki rastvor (0,9% natrijum-hlorid). Pripremiti odgovarajuću
količinu rastvarača u špricu (videti odeljak Doziranje i način primene).

Ako se kao deo jedne injekcione procedure koriste bočice leka Botox sa različitim brojem jedinica, potreban je
oprez kako bi se upotrebila tačna količina rastvarača da bi se prilikom rekonstituisanja dobio određen broj jedinica
po 0,1 mL. Količina rastvarača varira između leka Botox od 50 Allerganovih jedinica, leka Botox od 100
Allerganovih jedinica i leka Botox od 200 Allerganovih jedinica. Svaki špric mora biti obeležen shodno tome.

S obzirom da se lek Botox denaturiše stvaranjem mehurića ili snažnim mućkanjem, rastvarač treba injektovati
lagano u bočicu. Odbaciti bočicu ukoliko vakuum ne uvuče rastvarač u bočicu. Rekonstituisan rastvor leka Botox
je bistar, bezbojan do slabo žut rastvor bez prisutnih čestica. Rekonstituisani rastvor se mora vizuelno ispitati da li
je bistar i da nema čestica pre upotrebe. Kada je rekonstituisan u bočici

,

lek Botox se može čuvati u frižideru (2

C

-8

C) najviše 24 sata pre upotrebe. Datum i vreme rastvaranja moraju biti označeni na nalepnici bočice. Kada se

lek Botox u špricu još više razblaži radi ubrizgavanja u detruzor, rastvor se mora odmah upotrebiti.

Lek Botox je namenjen za jednokratnu upotrebu i sav neupotrebljeni rastvor se mora baciti. Lek ne sme da dođe u
kontakt sa otpadnom ili vodom iz domaćinstva. Za bezbedno odlaganje, neupotrebljeni ostatak u bočici treba
rekonstituisati sa malom količinom vode i autoklavirati. Upotrebljene bočice, špricevi i prosuta tečnost i dr.
moraju se autoklavirati ili se ostatak leka Botox mora inaktivirati upotrebom razblaženog hipohloritnog rastvora
(0,5%) tokom 5 minuta.

Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Identifikacija proizvoda

Da biste bili sigurni da imate originalni proizvod Botox od proizvođača Allergan, pogledajte vidljivi žig na kome
se na donjoj i gornjoj stranici kartonskog pakovanja leka Botox nalazi providini srebrni Allergan logo, i
holografski film na nalepnici na bočici. Da biste videli film, pregledajte bočicu ispod lampe ili izvora
fluorescentnog svetla. Okrenite bočicu između prstiju na prednjoj i zadnjoj strani nalepnice pogledajte
horizontalne linije u duginim bojama i uočite da se naziv “Allergan” pojavljuje između linija u duginim bojama.

Broj rešenja: 515-01-03463-14-001 оd 17.04.2015. za lek Botox

, prašak za rastvor za injekciju, 1 x (100 j.)

48 оd 48

Nemojte koristiti proizvod i kontaktirajte vašeg Allergan lokalnog predstavnika za dodatne informacije ukoliko:

Horizontalnih linija u duginim bojama ili reč “Allergan” nema na nalepnici bočice

Vidljivi žig nije netaknut i ne nalazi se sa obe strane kartonskog pakovanja

Providni srebrni Allergan logo na žigu nije jasno vidljiv ili ima crni krug sa dijagonalnom linijom preko

kruga (tj. znak za zabranu)

Uz to, Allergan je napravio stikere na nalepnici bočice leka Botox, koji mogu da se odlepe, a na kojima se nalazi
broj serije i datum isteka roka važenja proizvoda koji ste primili. Ovi stikeri mogu da se odlepe i zalepe u vaš
klinički karton u svrhe lociranja i praćenja. Obratite pažnju da jednom kada skinete stiker sa nalepnice na bočici
leka Botox, pojaviće se reč “UPOTREBLJENO”, što će predstavljati dodatno obezbeđenje da koristite autentični
lek Botox, koji je proizveden od strane kompanije Allergan.