Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Cervarix suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Cervarix suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 20mcg/0.5mL+20mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL

Supstance:
adsorbovana) vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 16,18) (rekombinantna adjuvantna
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BM02
Način izdavanja leka Z
EAN 8606109683199
JKL 0011915