Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom 1000mg+10mg+70mg prašak za oralni rastvor

Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom 1000mg+10mg+70mg prašak za oralni rastvor

prašak za oralni rastvor; 1000mg+10mg+70mg; kesica, 10x7.6g

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol fenilefrin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 8606015340333
JKL 3111319

UPUTSTVO ZA LEK

Coldrex

MaxGrip šumsko voće sa mentolom, 1000 mg + 10 mg + 70 mg, prašak za oralni rastvor

paracetamol, fenilefrin, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

3.

Kako se uzima lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom i čemu je namenjen

Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom, prašak za oralni rastvor, je lek namenjen kratkotrajnom
ublažavanju simptoma gripa, groznice, drhtavice i prehlade. Ovi simptomi uključujući glavobolju, bol u grlu,
druge vrste bolova, zapušenost nosa (kongestiju), zapaljenje sinusa (sinuzitis) i pridruženi bol, kao i trenutno
nastalo zapaljenje sluzokože nosa.

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sadrži kombinaciju tri aktivne supstance:

paracetamol koji ublažava bol i snižava povišenu telesnu temperaturu kada imate groznicu

fenilefrin-hidrohlorid, dekongestiv koji pomaže u otklanjanju zapušenosti nosa i sinusa i na taj

način olakšava disanje

askorbinska kiselina (vitamin C), je uobičajeni sastojak kombinovanih lekova namenjenih lečenju

prehlade i gripa, koji pomaže da se nadoknadi količina vitamina C, koja može biti smanjena u
početnom stadijumu virusne infekcije poput prehlade i gripa.

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom je namenjen za oralnu primenu kod odraslih (uključujući i
starije osobe) i dece starije od 12 godina.

Obavezno se obratite lekaru ako se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 2-3 dana.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sadrži paracetamol.
Nemojte uzimati ovaj lek ako uzimate bilo koje druge lekove koji sadrže paracetamol (uključujući one
koji se izdaju na lekarski recept i bez lekarskog recepta). Uzimanje paracetamola u dozi većoj od
preporučene može uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre.

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sadrži dekongestiv. Nemojte uzimati ovaj lek ako
uzimate bilo koje druge lekove za otklanjanje zapušenosti nosa ili prehladu i grip.

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na paracetamol, fenilefrin-hidrohlorid, askorbinsku kiselinu

(vitamin C), ili na bilo koji od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

ukoliko imate oštećenje funkcije bubrega ili jetre, hiperaktivnu štitastu žlezdu

(hipertireoidizam), šećernu bolest, visok krvni pritisak ili oboljenje srca.

ukoliko imate feohromocitom (tumor nadbubrežne žlezde) ili glaukom (povišeni pritisak u oku)

ukoliko uzimate triciklične antidepresive (npr. imipramin ili amitriptilin), beta blokatore (lekove za

lečenje visokog krvnog pritiska) ili ukoliko uzimate ili ste u protekle dve sedmice uzimali lekove
koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (npr. moklobemid), a lekar Vam ih je propisao radi
lečenja depresije.

Lek ne treba davati deci mlađoj od 12 godina, osim ako to ne savetuje lekar.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili
farmaceutom.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom:

ako imate problema sa jetrom ili bubrezima,

ako bolujete od bolesti srca ili krvnih sudova kao što je Raynaud-ov fenomen (može se ispoljiti kao
bol u prstima ili jeziku kao odgovor na hladnoću ili stres),

ako imate uvećanu prostatu,

ako ste neuhranjeni ili pothranjeni,

ako konzumirate veće količine alkohola svaki dan,

ako imate tešku infekciju jer ona može povećati rizik od metaboličke acidoze.
Znaci metaboličke acidoze uključuju:

duboko, ubrzano i teško disanje

mučnina i povraćanje

gubitak apetita
Odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koji od ovih simptoma.

ako imate šećernu bolest. Svaka doza sadrži 5 g saharoze (šećera).

ako ste na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma. Svaka doza sadrži 117 mg natrijuma.

ako uzimate druge lekove (videti deo Drugi lekovi i Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom).

Drugi lekovi i Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.

Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što počnete da uzimate ovaj lek ako uzimati bilo
koji od navedenih lekova:

metoklopramid ili domperidon (za lečenje mučnine ili povraćanja)

holestiramin (za sniženje nivoa holesterola u krvi)

varfarin ili druge lekove za razređivanje krvi (antikoagulanse)

lekove za sniženje visokog krvnog pritiska (debrizokvin, gvanetidin, rezerpin i metildopu)

lekove za smanjenje ili povećanje apetita

ergot alkaloide kao što su ergotamin ili metizergid (koriste se za lečenje migrene)

lekove za lečenje depresije kao što su triciklični antidepresivi (npr. amitriptilin)

lekove za lečenje oboljenja srca (npr. digoksin)

zidovudin (lek koji se koristi za lečenje AIDS-a i HIV infekcije)

lekove za lečenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenitoin, fenobarbital)

probenecid (za lečenje gihta).

Uzimanje leka Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sa hranom, pićima i alkoholom
Tokom uzimanja leka Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom nemojte konzumirati alkohol.
Istovremeno konzumiranje alkohola može dovesti do oštećenja jetre.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Nemojte uzimati lek ColdrexMaxGrip šumsko voće sa mentolom tokom trudnoće ili za vreme perioda
dojenja osim ukoliko Vam to nije savetovao Vaš lekar.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom može izazvati vrtoglavicu. Ukoliko se javi vrtoglavica
nemojte upravljati vozilima ili rukovati mašinama.

Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom sadrži saharozu, aspartam, natrijum (u obliku
natrijum-citrata), boje sunset yellow (E110) i carmoisine (E122).

Sadrži 5 g saharoze po dozi. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. U

slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Lek sadrži izvor fenilalanina (aspartam). Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.

Ovaj lek sadrži boje sunset yellow (E110), carmoisine (E122). Mogu izazvati alergijske reakcije.

Ovaj lek sadrži 5,087 mmol (117 mg) natrijuma po dozi. Savetuje se poseban oprez prilikom

upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

3. Kako se uzima lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

Odrasli i deca iznad 12 godina:

1. Ispraznite sadržaj kesice u šolju ili čašu,
2. Dodajte veoma toplu vodu do polovine i dobro promešajte.
3. Dodajte i hladnu vodu ukoliko je neophodno ili šećer po želji
4. Uzimajte jednu kesicu na svakih 4 do 6 sati ukoliko je potrebno

Nemojte lek uzimati u intervalu kraćem od 4 sata

Nemojte uzeti više od četiri kesice tokom 24 sata.

Ne uzimajte više od preporučene doze.

Uvek koristite najnižu dozu dovoljnu za efikasno ublažavanje simptoma.

Lek ne primenjivati duže od sedam dana u kontinuitetu bez medicinskog nadzora.

Nemojte davati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom deci mlađoj od 12 godina.

Ako ste uzeli više leka Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom nego što treba
Kontaktirajte odmah svog lekara ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, čak iako se dobro osećate.
Nakon upotrebe previše paracetamola, postoji rizik od ozbiljnog, naknadnog oštećenja jetre.

Ako se simptomi i dalje nastave, obratite se Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom
Dozu uzmite kada se setite, ukoliko se vreme za uzimanje redovne doze nije isuviše približilo.
Nemojte uzimati više od jedne doze na svaka četiri sata.
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Prestanite da uzimate ovaj lek i odmah obavestite svog lekara:

ako se javi alergijska reakcija (koja može biti ozbiljna) kao što je osip na koži i svrab, ponekad

udružen sa oticanjem usana, jezika, grla ili lica ili nedostatkom daha

ako se pjavi osip ili perutanje kože ili ulceracije (oštećenja sluzokože) u ustima

ako se jave problemi sa disanjem. Ovo je naročito verovatno ukoliko ste ranije imali ove simptome

prilikom primene drugih lekova za ublažavanje bola kao što je ibuprofen ili actilsalicilna kiselina
(aspirin)

ako se pojave modrice ili krvarenje koji se ne mogu objasniti;

ako se pojavi mučnina, nagli gubitak na težini, gubitak apetita i žuta prebojenost očiju i kože

ako osetite neuobičajeno brze otkucaje srca ili imate osećaj da Vam srce neuobičajeno brzo ili

nepravilno kuca;

ako Vam se javi proširenje zenica ili poremećaj vida. Veća je verovatnoća da se to dogodi kod

pacijenata sa glaukomom (povećanim očnim pritiskom)

ako Vam se jave poteškoće prilikom mokrenja (verovatnije kod muškaraca sa uvećanom prostatom)
ako Vam se ponovno javljaju groznica ili infekcija

Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Tokom uzimanje ovog leka mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:

Povećanje krvnog pritiska, glavobolja, vrtoglavica, nesanica, nervoza, razdražljivost, nemir,

mučnina, povraćanje i proliv.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom posle isteka roka upotrebe označenog na
spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog
meseca.
Čuvati na temperaturi do 30

C.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom
- Aktivne supstance:

Jedna kesica praška sadrži 1000 mg paracetamola, 10 mg fenilefrin-hidrohlorida, 70 mg askorbinske
kiseline.

- Pomoćne supstance: saharoza; natrijum-citrat, bezvodni; vinska kiselina; aspartam (E951); aroma

šumskog voća; boja Euroblend Blackcurrant (sadrži: sunset yellow (E110); carmoisine (E122); green S
(E142)).

Kako izgleda lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom i sadržaj pakovanja
Prašak za oralni rastvor.
Lek Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom je prašak ružičaste do narandžaste boje karakterističnog
mirisa na voće i mentol.

Unutrašnje pakovanje je laminatna kesica (papir/PE/Al/EMAA) koja sadrži 7,6 g praška.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 ili 10 kesica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
PREDSTAVNIŠTVO GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Omladinskih brigada 88, Beograd

Proizvođač:
SMITHKLINE BEECHAM S.A.
Ctra. de Ajalvir, Km 2.500, Alcala de Henares, Madrid, Španija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Oktobar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom, prašak za oralni rastvor, 5 x 7,6 g: 515-01-04368-16-001 od
03.10.2017.
Coldrex MaxGrip šumsko voće sa mentolom, prašak za oralni rastvor, 10 x 7,6 g:515-01-04369-16-001 od
03.10.2017.