Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Colikind 10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g oralni rastvor

Colikind 10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g oralni rastvor

oralni rastvor; 10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g+10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

Supstance:
Chamomilla dil. D6 Cina dil. D6 Colocynthis dil. D6 Lac defloratum dil. D6 Magnesium chloratum dil. D6
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029917002101

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

UPUTSTVO ZA LEK

Colikind

oralni rastvor, 10 g/100g + 10 g /100g+ 10 g/100g + 10 g/100g + 10 g/100g

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 20 mL

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL
GMBH & CO. KG

Adresa:

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

Colikind

®

, 10 g/100g + 10 g /100g+ 10 g/100g + 10 g/100g + 10 g/100g, oralni rastvor

INN Chamomilla dil. D6, Cina dil. D6, Colocynthis dil. D6, Lac defloratum dil. D6, Magnesium
chloratum dil. D6.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Colikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se
obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Colikind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Colikind
3. Kako se upotrebljava lek Colikind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Colikind
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

1. ŠTA JE LEK COLIKIND I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Colokind je homeopatski lek, koji se u skladu sa homeopatskim principima primenjuje kod beba i male dece
koje muče stomačni grčevi i nadimanja.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLIKIND
Lek Colikind ne smete koristiti:

Lek Colikind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih
supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka Colikind (videti odeljak 6).

Kada uzimate lek Colikind, posebno vodite računa:

Obratite se Vašem lekaru:

- Ako primetite da Vaše dete slabo reaguje na lek Colikind
- Ako se pojave dodatne tegobe.

U slučaju dugotrajnih, neobjašnjivih ili novonastalih simptoma potrebno je konsultovati lekara.

Primena drugih lekova

Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vaše dete uzima ili
je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Colikind sa hranom ili pićima

Ne preporučuje se uzimanje leka Colikind istovremeno sa hranom i pićem.
Lek Colikind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.

Primena leka Colikind u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Ovaj lek je namenjen deci.

Uticaj leka Colikind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo.Ovaj lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Colikind

Lek Colikind sadrži malu količinu etanola (manje od 100 mg po dozi).

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLIKIND

Deca od 0 do 3 godina:
Kod akutnih tegoba uzeti po 3 kapi na svaki sat, najviše 6 puta u toku dana.
Kada popuste tegobe, uzeti po 3 kapi 3 puta dnevno.

Pre nego što proguta Colikind kapi, dete treba malo da ih zadrži u ustima. Ukoliko je potrebno, za bebe se kapi
mogu pomešati sa malo vode.

Ako ste uzeli više leka Colikind nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Colikind

Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Colikind

Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Colikind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Colikind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Colikind.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Colikind i konsultujte se sa svojim
lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK COLIKIND

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe
Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.
Rok upotrebe prilikom prvog otvaranja: 12 meseci.
Nemojte koristiti lek Colikind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje
Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperatri do 25°C.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Colikind

100 g rastvora sadrži:
- Aktivne supstance: Chamomilla dil. D6 10 g, Cina dil. D6 10 g, Colocynthis dil. D6 10 g, Lac defloratum dil.
D6 10 g, Magnesium chloratum dil. D6 10 g.
- Pomoćne supstance: ksilitol, glicerol 85%, prečišćena voda.

Kako izgleda lek Colikind i sadržaj pakovanja

Oralne kapi, bistar bezbojan i viskozan rastvor.
Bočica od tamnog stakla zapremine 20 mL sa plastičnim zatvaračem i kapaljkom.
Spoljnje pakovanje:složiva kartonska kutija.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
ALPEN PHARMA D.O.O., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Proizvođač:
DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG, Ottostrasse 24, 76227
Karlsruhe, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2014.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj rešenja: 515-01-01114-14-001 od 17.10.2014. za lek Colikind

; oralni rastvor; 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g + 10g/100g +

10g/100g; bočica staklena, 1x20mL

Broj i datum dozvole:

515-01-01114-14-001 od 17.10.2014.