Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Dormikind 15mg+20mg+15mg tableta

Dormikind 15mg+20mg+15mg tableta

tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150kom

Supstance:
cypripedium pubescens trit. D4 magnesium carbonicum trit. D10 zincum valerianicum trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029917002071

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Dormikind

, tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 150 tableta

Homeopatski lek

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH

& CO. KG

Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Adresa: Ilirska 5, Beograd

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

Dormikind

, tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg

INN cypripedium pubescens D4, magnesium carbonicum D10, zincum valerianicum D12

homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Dormikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se
obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Dormikind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dormikind
3. Kako se upotrebljava lek Dormikind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Dormikind
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

1. ŠTA JE LEK DORMIKIND I ČEMU JE NAMENJEN
Dormikind je homeopatski lek namenjen tretmanu uznemirenosti i nesanice kod beba i dece.
Primena ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DORMIKIND
Lek Dormikind ne smete koristiti:
Dormikind ne smete davati Vašem detetu:
- Ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav
leka (vidite odeljak 6. Šta sadrži lek Dormikind).
Kada uzimate lek Dormikind, posebno vodite računa:
Obratite se lekaru:
- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili ukoliko se tegobe učestalo javljaju
- Ako dođe do pojave dodatnih tegoba.
Primena drugih lekova
Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do
nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Uzimanje leka Dormikind sa hranom ili pićima
Ne preporučuje se uzimanje leka Dormikind istovremeno sa hranom ipićem. Lek Dormikind treba uzimati
najmanje pola sata pre ili posle jela.
Primena leka Dormikind u periodu trudnoće i dojenja
Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.
Uticaj leka Dormikind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Dormikind
Dormikind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre
upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DORMIKIND

Uvek uzimajte lek Dormikind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Uobičajena doza je:

Deca od 0 do 6 godina: uzeti po 1 tabletu 4 puta na dan.

Tablete treba uzeti pola sata pre ili posle jela. Pre primene potrebno je rastvoriti tabletu u malo vode.

Ako ste uzeli više leka DORMIKIND nego što je trebalo

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih efekata.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Dormikind
Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.
Ako naglo prestanete da uzimate lek Dormikind
Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Dormikind ne očekuje se pojava štetnih efekata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Dormikind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom homeopatskog leka Dormikind. Ukoliko posumnjate da
Vaše dete ima neželjena dejstva nakon primene ovog leka, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili
farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Dormikind i konsultujte se sa svojim
lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK DORMIKIND
Rok upotrebe
Rok upotrebe pre prvog otvaranja bočice: 5 godina
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 12 meseci

Čuvanje

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

Uslovi čuvanja pre prvog otvaranja bočice: Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja bočice: Čuvati na temperaturi do 25°С u originalnom pakovanju.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništva u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dormikind

1 tableta sadrži:
Aktivne supstance:
Cypripedium pubescens D4 15 mg,
Magnesium carbonicum D10 20 mg,
Zincum valerianicum D12 15 mg.

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Dormikind i sadržaj pakovanja

Okrugle ravne tablete bele boje fasetiranih ivica.
U kutiji se nalazi bočica od smeđeg stakla tip III sa HDPE zatvaračem bele boje koja sadrži 150 tableta i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)
Ilirska 5
Beograd

Proizvođač:
DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind

; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

Jun, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-00134-15-002 od 08.09.2015.