Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2i.j./0.5mL+20i.j./0.5mL+40D.j./0.5mL+8D.j./0.5mL+32D.j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL

Supstance:
adsorbovana) vakcina protiv difterije tetanusa i poliomijelitisa (inaktivisana
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07CA01
Način izdavanja leka Z
EAN 3660053087686
JKL 0011950