Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Eprex rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Eprex rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j./0.5mL; napunjen injekcioni špric, 6x0.5mL

Supstance:
epoetin alfa
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: B03XA01
Način izdavanja leka SZR
EAN 8606102804144
JKL 0069152