Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Eqralys rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Eqralys rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2000i.j./0.6mL; napunjen injekcioni špric, 6x0.6mL

Supstance:
epoetin zeta
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: B03XA01
Način izdavanja leka SZ
EAN 8600097406215
JKL 0069227