Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Fervex za decu 280mg+10mg+100mg granule za oralni rastvor

Fervex za decu 280mg+10mg+100mg granule za oralni rastvor

granule za oralni rastvor; 280mg+10mg+100mg; kesica, 8x1kom

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol feniramin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 8606007083668
JKL 3111232

UPUTSTVO ZA LEK

Fervex

za decu, 280 mg + 10 mg + 100 mg, granule za oralni rastvor

INN: paracetamol, feniramin, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Fervex za decu i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fervex za decu

3.

Kako se uzima lek Fervex za decu

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Fervex za decu

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Fervex za decu i čemu je namenjen

Lek Fervex za decu se koristi za simptomatsku terapiju prehlade i zapaljenja sluznice nosa i ždrela
(rinofaringitis) kod dece (uzrasta od 6 godina i starije):

bistra sekrecija iz nosa i suzenje očiju,

kijavica,

glavobolja i/ili povišena telesna temperatura.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fervex za decu

Lek Fervex za decu ne smete uzimati:

- ukoliko ste alergični (preosetljivi) na bilo koju aktivnu ili pomoćnu supstancu leka,

kod određenih oblika glaukoma (povišen pritisak u očnoj jabučici),

kod otežanog mokrenja kao posledice oboljenja prostate ili drugih oboljenja,

kod teškog oboljenja jetre, jer lek sadrži paracetamol,

deca mlađa od 6 godina

Kao i inače, ovaj lek ne treba koristiti u periodu trudnoće i dojenja bez saveta lekara.

UKOLIKO NISTE SIGURNI DA LI SE NEŠTO OD PRETHODNO NAVEDENOG ODNOSI NA VAS,
OBRATITE SE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU.

Upozorenja i mere opreza

ČUVATI LEK VAN DOMAŠAJA DECE.
- Doziranje, dužina trajanja terapije do 3 dana i ograničenja primene moraju se strogo poštovati.
- Treba izbegavati uzimanje alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol i lekova sa sedativnim dejstvom
tokom upotrebe ovog leka.

- Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta u slučaju istovremene primene drugih lekova.

.

U slučaju:
- teškog oboljenja jetre ili bubrega,
- čestih opstipacija (zatvora), vrtoglavici i urinarnim problemima,
ovaj lek treba koristiti samo po preporuci Vašeg lekara.

U slučaju gnojne sekrecije iz nosa, dugotrajno povišene telesne temperature ili izostanka poboljšanja nakon 3
dana primene leka, KONSULTUJTE VAŠEG LEKARA.

Drugi lekovi i Fervex za decu

U slučaju predoziranja ili slučajne primene prevelike doze leka odmah konsultujte Vašeg lekara. Ovaj
lek sadrži paracetamol i feniramin. Drugi lekovi takođe mogu da sadrže ove supstance. Nemojte
kombinovati ove lekove kako ne biste prekoračili preporučene dnevne doze (videti odeljak
Doziranje).

Kako biste izbegli štetne efekte predoziranja, NEMOJTE KOMBINOVATI druge lekove koji sadrže
antihistaminike ili paracetamol BEZ SAVETA LEKARA. KADA NISTE SIGURNI, NEMOJTE SE
USTRUČAVATI DA SE OBRATITE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU ZA SAVET.

Uzimanje leka Fervex za decu sa hranom, pićima i alkoholom

Ovaj lek može da izazove pospanost koja se povećava sa unosom alkohola: poželjno je započeti
terapiju uveče i ne uzimati alkoholna pića tokom primene leka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Ne preporučuje se primena ovog leka u periodu trudnoće.

Dojenje
Ne preporučuje se primena ovog leka u periodu dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Potrebno je obratiti pažnju na rizik od pospanosti, posebno kod osoba koje upravljaju vozilima ili rukuju
mašinama, s obzirom na to da se tokom primene ovog leka može javiti pospanost, naročito na početku
terapije.

Ovaj rizik se može povećati unosom alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol ili lekova sa sedativnim
dejstvom.

Lek Fervex za decu sadrži azo boje Sunset yellow FCF (E110) i Allura red AC (E129)
Azo boje Sunset yellow FCF (E110) i Allura red AC (E129) mogu da izazovu alergijske reakcije

3. Kako se uzima lek Fervex za decu

Doziranje
Ova formulacija je namenjena isključivo deci (uzrasta od 6 godina i starijim).

Deca od 6 do 10 godina: po 1 kesica dva puta na dan (24 h).

Deca od 10 do 12 godina: po 1 kesica tri puta na dan (24 h).

Deca od 12 do 15 godina: po 1 kesica četiri puta na dan (24 h).

Ukoliko je potrebno ponoviti dozu, vremenski razmak između doza mora da bude 4 sata ili duži.

VEOMA JE VAŽNO DA SE PRIDRŽAVATE SAVETA LEKARA U VEZI PRIMENE LEKA.

Način primene
Oralna upotreba.
Sadržaj kesice treba razmutiti u dovoljnoj količini tople ili hladne vode.

Učestalost doziranja
U slučaju teške insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 mL/min), interval između dve doze mora da
bude najmanje 8 sati.

Trajanje terapije

Terapija ne sme da traje duže od 3 dana.

Ako ste uzeli više leka Fervex za decu nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Fervex za decu nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU I ODMAH
KONSULTUJTE LEKARA.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Fervex za decu

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Fervex za decu: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA NADOMESTITE
TO ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Fervex za decu

Nije primenljivo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek:

pojava akutnog napada glaukoma kod osoba sa predispozicijom

urinarni poremećaji (značajno smanjena količina urina, otežano mokrenje)

suvoća usta, poremećaj vida, zatvor

poremećaj pamćenja ili koncentracije, konfuzija, vrtoglavica (učestalije kod starijih osoba)

nedostatak koordinacije pokreta, drhtanje

pospanost, smanjena pažnja, više izraženo na početku terapije

smanjenje krvnog pritiska prilikom ustajanja koje može biti praćeno vrtoglavicom.

u određenim retkim slučajevima postoji mogućnost pojave promena na koži ili crvenila kože ili
alergijskih reakcija u obliku iznenadnog otoka lica ili vrata ili iznenadne malaksalosti sa
smanjenjem krvnog pritiska. U tom slučaju treba odmah prekinuti terapiju, obratiti se lekaru i
nikada ponovo ne uzimati lekove koji sadrže paracetamol ili feniramin.

u izuzetno retkim slučajevima primećene su promene u vrednostima laboratorijskih testova koje su
uslovile redovnu kontrolu krvne slike: npr. niske koncentracije određenih belih krvnih ćelija ili
nekih tipova krvnih ćelija (trombociti), koji mogu da dovedu do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko
se ovo dogodi, konsultujte lekara.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Fervex za decu

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Fervex za decu posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju
nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Fervex za decu
Jedna kesica sa 3 g granula za oralni rastvor sadrži aktivne supstance:
Paracetamol

. . . . . . . . . . . . .

280 mg

Feniramin-maleat

. . . . . . .

10 mg

Askorbinska kiselina

. . . . . . .

100 mg

Pomoćne supstance: manitol; limunska kiselina, bezvodna; povidon; magnezijum-citrat, bezvodni;
acesulfam-kalijim; aroma maline (sadrži azo boje: Sunset yellow FCF (E110), Allura red AC (E129)).
Fervex za decu ne sadrži šećer. Sadrži zaslađivač.

Kako izgleda lek Fervex za decu i sadržaj pakovanja

Granulirani prašak. Boja može da varira od bledo do tamno ružičaste. Moguće je uočiti male tamne tačke.
Izgled leka nakon rastvaranja u vodi: rastvor ružičaste boje.

Lek se pakuje u unutrašnje pakovanje koje je kesica od papir/aluminijum/polietilena.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi ukupno 8 kesica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole
AMICUS SRB D.O.O.
Milorada Jovanovića 9, Beograd

Proizvođač
UPSA SAS, 304 avenue du Docteur Jean Bru, Agen, Francuska

UPSA SAS, 979 Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francuska
Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača
koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da
izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01252-16-001 od 30.01.2017.