Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Fervex za odrasle, malina 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

Fervex za odrasle, malina 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

granule za oralni rastvor; 500mg+25mg+200mg; kesica, 8x1kom

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol feniramin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 3585553148357
JKL 3111229

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Fervex

za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 500 mg + 25 mg + 200 mg

Pakovanje: kesica, 8 x 1 kesica

Proizvođač: Bristol- Myers Squibb

Adresa:

979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili
304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o. BEOGRAD

Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

Fervex

za odrasle, malina, 500 mg + 25 mg + 200 mg, granule za oralni rastvor

INN: paracetamol, feniramin, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Fervex za odrasle, malina, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se vaši simptomi pogoršaju ili vam ne bude bolje posle 5 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Fervex za odrasle, malina i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fervex za odrasle, malina
3. Kako se upotrebljava lek Fervex za odrasle, malina
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Fervex za odrasle, malina
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

1. ŠTA JE LEK FERVEX ZA ODRASLE, MALINA I ČEMU JE NAMENJEN

Ovaj lek se koristi za simptomatsku terapiju prehlade, zapaljenja sluznice nosa (rinitisa), zapaljenja sluznice nosa
i ždrela (rinofaringitisa) i stanja sličnih gripu kod odraslih i dece starije od 15 godina, sa simptomima:

- bistra sekrecija iz nosa i suzenje očiju

- kijavica

- glavobolja i/ili groznica.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FERVEX ZA ODRASLE, MALINA

Lek Fervex za odrasle, malina ne smete koristiti kod:

dece mlađe od 15 godina,

postojanja preosetljivosti na bilo koji sastojak leka,

određenih oblika glaukoma (povišen pritisak u očnoj jabučici),

otežanog mokrenja kao posledice oboljenja prostate ili drugih oboljenja

ozbiljnog oboljenja jetre, jer lek sadrži paracetamol

UKOLIKO NISTE SIGURNI, OBRATITE SE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU.

Kada uzimate lek Fervex za odrasle, malina, posebno vodite računa:
Posebna upozorenja
ČUVATI LEK VAN DOMAŠAJA DECE.

Doziranje, dužina trajanja terapije od 5 dana i kontraindikacije moraju se strogo poštovati.

Treba izbegavati uzimanje alkoholnih napitaka, lekova koji sadrže alkohol i lekova sa sedativnim
dejstvom tokom upotrebe ovog leka.

Obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji drugi lek.

Ukoliko patite od:

ozbiljnog oboljenja jetre ili bubrega,

sklonosti zatvoru, vrtoglavici i urinarnim problemima,

ovaj lek treba koristiti samo u skladu sa savetom vašeg lekara.

Mere opreza

U slučaju purulentne sekrecije iz nosa, dugotrajno povišene temperature ili izostanka poboljšanja nakon 5 dana
primene leka, KONSULTUJTE SE SA LEKAROM.

U slučaju predoziranja ili slučajne primene prevelike doze leka odmah konsultujte vašeg lekara. Ovaj lek
sadrži paracetamol i feniramin. Drugi lekovi takođe sadrže ove supstance. Nemojte kombinovati
ove lekove kako ne biste prekoračili preporučene dnevne doze (videti odeljak Doziranje).

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

Primena drugih lekova

Obavestite lekara da uzimate ovaj lek u slučaju da treba da radite laboratorijske analize mokraćne kiseline ili
šećera u krvi.

Uzimanje leka Fervex za odrasle, malina sa hranom ili pićima

Ovaj lek može da izazove pospanost koja se povećava sa unosom alkohola: poželjno je započeti terapiju uveče i
ne uzimati alkoholna pića tokom primene leka.

Primena leka Fervex za odrasle, malina u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća
Ne preporučuje se primena ovog leka u periodu trudnoće.

Dojenje
Ne preporučuje se primena ovog leka u periodu dojenja.

Uticaj leka Fervex za odrasle, malina na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Potrebno je obratiti pažnju na rizik od pospanosti, posebno kod osoba koje upravljaju motornim vozilima ili
rukuju mašinama, s obzirom da se tokom primene ovog leka može javiti pospanost.

Ova pojava se može intenzivirati unosom alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol ili lekova sa sedativnim
dejstvom.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Fervex za odrasle, malina

U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Ovaj lek sadrži saharozu. Primena ovog leka se ne savetuje osobama koje pate od netolerancije na fruktozu,
sindroma glukozno-galaktozne malapsorpcije ili nedostatka saharoza-izomaltaze (retko nasledno oboljenje).
Jedna kesica sadrži 11,5 g saharoze, što je potrebno uzeti u obzir pri izračunavanju dnevnog unosa kod
pacijenata koji boluju od šećerne bolesti ili dijete sa niskim sadržajem šećera.

Ovaj leka sadrži neorgansku boju (E110) i može da izazove alergijske reakcije.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FERVEX ZA ODRASLE, MALINA

Doziranje
Lek je namenjen isključivo odraslima i deci starijoj od 15 godina.
Uzima se 1 kesica 2 do 3 puta na dan.

Kako biste izbegli štetne efekte predoziranja, NEMOJTE KOMBINOVATI druge lekove koji sadrže
antihistaminike ili paracetamol BEZ SAVETA LEKARA. KADA NISTE SIGURNI, NEMOJTE SE
USTRUČAVATI DA SE OBRATITE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU ZA SAVET.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

Interval između doza mora da bude 4 časa ili duži, vodeći računa da se ne uzme više od 3 kesice na dan.
Način primene
Oralna upotreba.

Sadržaj kesice treba razmutiti u čaši tople ili hladne vode

.

Za lečenje stanja sličnih gripu preporučuje se upotreba leka rastvorenog u toploj vodi, najbolje uveče.

Učestalost doziranja

U slučaju ozbiljne insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 mL/min), interval između dve doze mora da
bude najmanje 8 časova.

Trajanje terapije

Maksimalna dužina terapije je 5 dana.

Ako ste uzeli više leka Fervex za odrasle, malina nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Fervex za odrasle, malina nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU I
ODMAH SE KONSULTUJTE SA LEKAROM.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Fervex za odrasle, malina

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Fervex za odrasle, malina: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA
NADOMESTITE TO ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Fervex za odrasle, malina
Nije primenljivo.
Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa primenom leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i drugi lekovi i Fervex za odrasle, malina može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih:

pojava akutnog napada glaukoma kod osoba sa predispozicijom

urinarni poremećaji (značajno smanjena količina urina, otežano mokrenje)

suvoća usta, poremećaj vida, zatvor

poremećaj pamćenja ili koncentracije, konfuzija, vrtoglavica (učestalije kod starijih osoba)

poremećaj koordinacije pokreta, drhtanje

pospanost, smanjena pažnja, više izraženo na početku terapije

pad krvnog pritiska prilikom ustajanja koje može biti praćeno vrtoglavicom.

U određenim retkim slučajevima postoji mogućnost pojave erupcija na koži ili crvenila kože ili alergijskih
reakcija u obliku iznenadnog otoka lica ili vrata ili iznenadne malaksalosti praćene padom krvnog pritiska.
U tom slučaju treba odmah prekinuti sa terapijom, obratiti se lekaru i nikada ne uzimati ponovo lekove
koji sadrže paracetamol ili feniramin.

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

U veoma retkim slučajevima primećene su promene u rezultatima laboratorijskih testova koje zahtevaju
redovno praćenje krvne slike: npr. izuzetno niski nivoi određenih belih krvnih ćelija ili nekih tipova
krvnih ćelija (trombociti), koji mogu da dovedu do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko se ovo dogodi,
obratite se lekaru za savet.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK FERVEX ZA ODRASLE, MALINA

Rok upotrebe

3 godine.
Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Čuvanje
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam
više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Fervex za odrasle, malina
Aktivne supstance: Jedna kesica sadrži 500 mg paracetamola, 25 mg feniramin-maleata i 200 mg askorbinske
kiseline.
Pomoćne supstance: akacija; limunska kiselina, bezvodna; saharin-natrijum; saharoza; ukus maline.
Aroma maline: etil-acetat; izoamil-acetat; sirćetna kiselina; benzil-alkohol; triacetin; vanilin; p-hidroksi-
benzilaceton; maltodekstrin; E1450 modifikovani kukuruzni skrob;129 Allura red; E133 Brilliant Blue; E110

Broj rešenja: 515-01-01352-13-001 od 02.03.2015. za lek Fervex® za odrasle, malina, granule za oralni rastvor, 8 x (500mg + 25mg + 200mg)

Sunset Yellow; Permastabil 505528 RI; Raspberry 054428 A; so.

Kako izgleda lek Fervex za odrasle, malina i sadržaj pakovanja

Granulirani prašak, svetlo ružičaste do svetlo krem boje.
Fervex za odrasle, malina, granule za oralni rastvor pakovane su u kesice (papir-aluminijum-polietilen).
Kutija sadrži 8 kesica.

Nosilac dozvole

PharmaSwiss d.o.o. BEOGRAD
Batajnički drum 5A Beograd, Srbija
Proizvođač

Bristol- Myers Squibb

979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili
304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska

Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je
odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača
(adresu), a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01352-13-001 od 02.03.2015.