Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Gastrokind 20mg+20mg+20mg+20mg tableta

Gastrokind 20mg+20mg+20mg+20mg tableta

tableta; 20mg+20mg+20mg+20mg; bočica staklena, 1x150kom

Supstance:
arsenicum album trit. D6 croton tiglium trit. D6 okoubaka trit. D4 veratrum album trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029917002088

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Gastrokind

, tableta, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg

Pakovanje: ukupno 150 kom, bočica staklena, 1 x 150 kom

Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

Gastrokind

, tableta, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg

INN Arsenicum album trit. D6,
Croton tiglium trit. D6,
Okoubaka trit. D4,

Veratrum album trit. D12

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Gastrokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle tri dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Gastrokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastrokind
3. Kako se upotrebljava lek Gastrokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Gastrokind
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

1. ŠTA JE LEK GASTROKIND I ČEMU JE NAMENJEN

Gastrokind je homeopatski lek namenjen maloj deci sa stomačnim tegobama nastalim kao posledica promene
režima ishrane kao što su nadimanje i zatvor.
Takođe se koristi i kod gastrointestinalnih tegoba kod dece praćenih mučninom, povraćanjem i prolivom.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GASTROKIND

Lek Gastrokind ne smete koristiti:
Gastrokind ne smete davati Vašem detetu:
- ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav
leka
- ako je mlađe od godinu dana.

Kada uzimate lek Gastrokind, posebno vodite računa:

Obratite se Vašem lekaru:
- Ako ne dođe do poboljšanja stanja u roku od tri dana ili ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na
terapiju
- Ako se tegobe učestalo ponavljaju
- Ako dodje do pojave dodatnih tegoba

Primena drugih lekova

Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vaše dete uzima ili
je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Gastrokind sa hranom ili pićima

Ne preporučuje se uzimanje leka Gastrokind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Gastrokind treba uzeti
najmanje pola sata pre ili posle jela.

Primena leka Gastrokind u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka Gastrokind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

Važne informacije o nekim sastojcima leka Gastrokind

Gastrokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se
Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GASTROKIND

Uvek uzimajte lek Gastrokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa
Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:
Deca od 1 do 6 godina: Kod akutnih tegoba uzeti po 1 tabletu svaki sat, najviše 6 tableta dnevno.
Nakon poboljšanja stanja uzeti po 1 tabletu 4 puta dnevno.

Gastrokind tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.
Kod beba i male dece tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode

Ako ste uzeli više leka Gastrokind nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava..

Ako ste zaboravili da uzmete lek Gastrokind

Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Gastrokind

Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Gastrokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Gastrokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom Gastrokind tableta.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Gastrokind i konsultujte se sa svojim
lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK GASTROKIND

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci.
Nemojte koristiti lek Gastrokind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje

Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Gastrokind

1 tableta sadrži:
Aktivne supstance:
Arsenikum album trit. D6 20mg, Croton tiglium trit.D6 20mg, Okoubaka trit. D4 20mg, Veratrum album trit.
D12 20mg.
Ostali sastojci: mikrokristalna celuloza, talk, magnezijum stearat.

Kako izgleda lek Gastrokind i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele do skoro bele boje.

Staklena bočica od tamnog stakla (hidrolitička grupa III) sa zatvaračem sa navojem, bele boje od polietilena
visoke gustine.U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminijumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu 0,01 /
ALKOzell/Alu 0,01) sa 150 tableta.

Broj rešenja: 515-01-01112-14-001 od 06.10.2014. za lek Gastrokind® tableta, 150 x (20mg+20mg+20mg+20mg)

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
Alpen Pharma d.o.o.
Ilirska 5
11060 Beograd
Srbija

Proizvođač:
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2014

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

Broj i datum izdavanja prve dozvole: 4731/2009/12 od 14.09.2009
515-01-01112-14-001 od 06.10.2014.