Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Gentos oralne kapi, rastvor

Gentos oralne kapi, rastvor

oralne kapi, rastvor; 7mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL+10mL/100mL; bočica sa kapaljkom, 1x20mL

Supstance:
populus tremuloides D1 serenoa repens (sabal serrulatum) D6 conium maculatum D6 kalium jodatum D12 ferrum picrinicum D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 9005441312034

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

UPUTSTVO ZA LEK

Gentos

, oralne kapi, rastvor, 7mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 20 mL

Gentos

, oralne kapi, rastvor, 7mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL +

10mL/100mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 50 mL

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG

Adresa: Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija

Podnosilac zahteva: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Mirijevski bulevar 3, Beograd

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

Gentos

, 7mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL, oralne kapi,

rastvor

INN: Populus tremuloides D1, Serenoa repens (Sabal serrulatum) D6, Conium maculatum D6, Kalium
iodatum D12, Ferrum picrinicum D12

Homeopatski lek.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Gentos, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Gentos i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gentos
3. Kako se upotrebljava lek Gentos
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Gentos
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

1. ŠTA JE LEK GENTOS I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Gentos, oralne kapi, rastvor je homeopatski lek koji se koristi u lečenju poremećaja mokrenja, noćnih poziva
na mokrenje i blažih formi nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike kod benigne hiperplazije prostate (stanje
koje karakteriše uvećanje prostate) i slabosti mokraćne bešike.

Upotreba Gentos, oralne kapi, rastvor u navedenim indikacijama je bazirana isključivo na homeopatskom
iskustvu.
U slučaju ozbiljne kliničke slike ovih bolesti indikovana je klinički odobrena terapija.
U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.
Ukoliko se nakon 7 dana simptomi ne povuku, ili dođe do pogoršanja tegoba, potrebno je konsultovati lekara.

Gentos oralne kapi, rastvor se upotrebljavaju kod odraslih.
Upotreba ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GENTOS
Lek Gentos ne smete koristiti:

ako ste alergični na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka koje su navedene u
odeljku 6.

Kada uzimate lek Gentos, posebno vodite računa:

Pre nego što uzmete Gentos, oralne kapi, rastvor, porazgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko imate oboljenje tireoidne žlezde, pre upotrebe konsultujte Vašeg lekara.

Konsultujte Vašeg lekara odmah u slučaju pojave groznice ili krvi u urinu.

U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.

Na početku lečenja homeopatskim lekovima može se pojaviti prolazno pogoršanje postojećeg zdravstvenog
stanja (inicijalna reakcija). Ovo stanje generalno nije opasno. Ukoliko ne dođe do povlačenja tegoba, treba
prekinuti primenu leka. Nakon povlačenja inicijalne reakcije, može se nastaviti sa primenom leka. Ukoliko opet
dođe do pojačavanja tegoba, prekinuti sa lečenjem.

Svako produženo lečenje homeopatskim lekovima treba da bude praćeno od strane lekara homeopate, s obzirom
da može doći do pojave neželjenih reakcija (novih simptoma) usled neindikovane primene leka.

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina
Ne preporučuje se upotreba Gentos, oralne kapi, rastvor kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, s obzirom
da nema dovoljno dostupnih podataka.

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali ili ćete uzimati neki drugi lek,
uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Do sada nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima.

Uzimanje leka Gentos sa hranom ili pićima

Gentos, oralne kapi, rastvor treba da uzmete 30 minuta pre jela ili najmanje 1 sat posle jela.

Loše životne navike i stimulišuća sredstva mogu nepovoljno da utiču na delovanje homeopatskog leka.

Primena leka Gentos u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste u drugom stanju, postoji mogućnost da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili ukoliko dojite,
potražite savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe ovog leka.
Nisu dostupni podaci o upotrebi leka Gentos, oralne kapi, rastvor tokom trudnoće i dojenja.
Ne preporučuje se upotreba leka tokom trudnoće i dojenja.

Uticaj leka Gentos na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Gentos, oralne kapi, rastvor nemaju ili imaju zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Gentos

Gentos, oralne kapi, rastvor sadrže 43% (m/m) etanola (alkohola) tj. do 160 mg alkohola po dozi (10 kapi) što
odgovara 4,1 mL piva, tj. 1,7 mL vina po dozi. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti
pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili
epilepsijom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GENTOS

Uzimajte Gentos, oralne kapi, rastvor isključivo kako je opisano u ovom Uputstvu ili prema uputstvu lekara ili
farmaceuta. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je:

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

Odrasli
Na početku se uzima 10 kapi na svakih pola sata do sat vremena (maksimalno 8 puta na dan). Kada se pojave
znaci poboljšanja, potrebno je smanjiti učestalost primene kapi na 3 puta u toku dana.
Deca i adolescenti mlađi od 18 godina
Ne preporučuje se upotreba Gentos, oralne kapi, rastvor kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, s obzirom
da nema dovoljno dostupnih podataka.

Način primene
Oralna upotreba.
Gentos, oralne kapi, rastvor treba uzimati ili 30 minuta pre obroka ili najmanje 1 sat nakon konzumiranja hrane.
Gentos, oralne kapi, rastvor uzimati razblažene sa malo vode.
U slučaju da ne dođe do pojave komplikacija, lek se može koristiti u periodu od 3 meseca.
Ukoliko se nakon 7 dana simptomi ne povuku, ili dođe do pogoršanja tegoba, potrebno je konsultovati lekara.

Ako ste uzeli više leka Gentos nego što je trebalo

Nije prijavljen ni jedan slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Gentos

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite što je
pre moguće.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Kao i ostali lekovi, lek Gentos, oralne kapi, rastvor može prouzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne
moraju ispoljiti kod svih.

Nisu još uvek poznata neželjena dejstva.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK GENTOS

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe
Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 5 godina.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci, na temperaturi do 25°C.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana
navedenog meseca.

Čuvanje
Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Gentos

Aktivne supstance u 100 mL su:

Populus tremuloides D1 7 mL;
Serenoa repens (Sabal serrulatum) D6 10 mL;
Conium maculatum D6 10 mL;
Kalium iodatum D12 10 mL;
Ferrum picrinicum D12 10 mL.

Pomoćna supstanca: etanol 43%(m/m).

1 mL = oko 25 kapi

Kako izgleda lek Gentos i sadržaj pakovanja

Gentos, oralne kapi, rastvor je bistar rastvor žućkaste do smeđe-narandžaste boje, slabog mirisa i slabog ukusa
na topolu.

Lek Gentos sadrži biljne prirodne sirove supstance, stoga se oralne kapi, rastvor mogu razlikovati po ukusu i

Broj rešenja: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)
Broj rešenja: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016. za lek Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL, (7mL/100mL + 10mL/100mL

+ 10mL/100mL + 10mL/100mL + 10mL/100mL)

mirisu i mogu postati blago zamućene, što ne utiče na kvalitet i efikasnost leka.

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od tamnog stakla (tip III) sa plastičnim zatvaračem sa navojem od
polietilena visoke gustine (HDPE) i plastičnom kapaljkom od polietilena niske gustine (LDPE).
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa kapaljkom sa 20 mL rastvora
ili 1 bočica sa kapaljkom sa 50 mL rastvora i Uputstvo za lek.
Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: FARMALOGIST D.O.O. BEOGRAD, Mirijevski bulevar 3, Beograd

Proizvođač: RICHARD BITTNER AG, Ossiacherstrasse 7, Feldkirchen, Austrija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 20mL: 515-01-02592-15-001 od 21.03.2016.

Gentos

, oralne kapi, rastvor, 1 x 50mL: 515-01-02593-15-001 od 21.03.2016.