Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Grafalon 20mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju

Grafalon 20mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju

koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg/mL; bočica staklena, 1x5mL

Supstance:
anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: L04AA04
Način izdavanja leka SZ
EAN 4260054620050
JKL 0010220