Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Grippostad C 200mg+150mg+25mg+2.5mg kapsula, tvrda

Grippostad C 200mg+150mg+25mg+2.5mg kapsula, tvrda

kapsula, tvrda; 200mg+150mg+25mg+2.5mg; blister, 2x10kom

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol kofein hlorfenamin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 4011548012703
JKL 1111271

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

UPUTSTVO ZA LEK

Grippostad

C, kapsula, tvrda, (200mg/150mg/25mg/2,5mg)

Pakovanje: 2x10 kapsula, tvrdih

Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka

Podnosilac zahteva: HEMOFARM AD VRŠAC

Adresa: Beogradski put bb, Vršac

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

Grippostad

C, 200mg/150mg/25mg/2,5mg, kapsula, tvrda

INN: paracetamol, askorbinska kiselina, kofein, hlorfenamin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek
Grippostad C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Grippostad C i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Grippostad C
3. Kako se upotrebljava lek Grippostad C
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Grippostad C
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

1. ŠTA JE LEK GRIPPOSTAD C I ČEMU JE NAMENJEN?

Grippostad C je lek iz grupe analgetika i antipiretika. Sadrži paracetamol, askorbinska kiselina, kofein,
hlorfenamin.

Paracetamol je lek protiv bola i povišene temperature.
Hlorfenamin-maleat je antihistaminik, smanjuje otok sluzokože nosa i stvaranje sekreta, što olakšava disanje
na nos.
Askorbinska kiselina je uključena u normalnu aktivnost odbrambenih ćelija organizma.
Kofein pojačava analgetičko dejstvo paracetamola.

Grippostad C namenjen je za lečenje simptoma gripoznih infekcija i prehlade, kao što su glavobolja i bolovi
u udovima, zapušenost nos (nazalna kongestija) i suvi kašalj. Lek Grippostad C dovodi i do sniženja
povišene telesne temperature.

Zbog fiksne kombinacije aktivnih supstanci u leku Grippostad C, doze se ne mogu individualno prilagođavati
u odnosu na simptom koji je predominantan. U ovakvim slučajevima treba uzeti lek drugačijeg sastava.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GRIPPOSTAD C

Lek Grippostad C ne smete koristiti ako:

znate da ste preosetljivi na bilo koju aktivnu ili pomoćnu supstancu u leku (vidite odeljak 6)
imate teško oštećenu funkciju bubrega

Osim toga, Grippostad C ne smeju uzimati

deca mlađa od 12 godina
trudnice

dojilje

Kada uzimate lek Grippostad C, posebno vodite računa ako imate:

Lek Grippostad C smete koristiti isključivo pod lekarskom kontrolom ako imate neko od navedenih
oboljenja.

oštećenu funkciju jetre ili bubrega
urođeno uvećane vrednosti bilirubina u krvi (Gilbert-ov sindrom)
jedan oblik kamenca u mokraćnim putevima (oksalatna urolitijaza)

neki poremećaj metabolizma gvožđa (talasemija, hemohromatoza, sideroblastna anemija)
hronični alkoholizam
stanja u kojima je otežan prolaz hrane iz želuca u crevo ili otežano pražnjenje bešike

jedan oblik povećanog očnog pritiska (glaukom zatvorenog ugla)
čir želuca ili dvanaestopalačnog creva

preterano aktivnu štitastu žlezdu.
poremećen srčani ritam

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

anksiozni poremećaj (uznemirenost).

U slučaju da postoji visoka temperatura, znaci sekundarne infekcije (javlja se za vreme ili neposredno nakon
lečenja druge infekcije), pogoršanje simptoma ili dalje komplikacije, konsultovati lekara.
Generalno, lekove koji sadrže paracetamol treba koristiti samo nekoliko dana i ne u većim dozama, bez
saveta lekara.

U slučaju predoziranja, paracetamol može da izazove teško oštećenje jetre. U ovom slučaju je neophodno da
se prekine primena leka. Poseban oprez je potreban ako imate neki drugi faktor rizika za razvoj oštećenja
jetre (uključujući istovremenu primenu nekih drugih lekova koji mogu da oštete jetru, kao i lekova koji
ubrzavaju metabolizam paracetamola).

Produžena primena velikih doza lekova protiv bolova, koja nije u skladu sa njihovom namenom, može
prouzrokovati glavobolje koje se ne smeju lečiti povećanim dozama ovih lekova.

Neophodan je oprez kod pacijenata sa naslednim deficitom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze, jer može
doći do pojave teške anemije nakon primene velikih doza askorbinske kiseline, koja se nalazi u sastavu ovog
leka. Stoga treba izbegavati prekoračivanje preporučene doze.

Postoji rizik od formiranja kalcijum-oksalatnih kamenja u bubregu nakon primene velikih doza askorbinske
kiseline kod pacijenata sa predispozicijom za formiranje bubrežnih kalkulusa.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Drugi lekovi koje ste koristili ili koristite mogu da sadrže neke iste aktivne supstance kao lek Grippostad C.

Grippostad C ne treba da se primenjuje istovremeno sa lekovima koji su depresori centralnog nervnog
sistema ili sa alkoholom, pošto se dejstva tih supstanci međusobno pojačavaju.

Istovremena primena lekova koji pojačavaju metabolizam paracetamola u jetri (npr. fenobarbital, fenitoin,
karbamazepin, rifampicin), može izazvati ispoljavanje toksičnog potencijala paracetamola, koji primenjen i u
netoksičnim dozama, može da ošteti jetru. To se odnosi i na istovremenu primenu alkohola, tj. i alkohol
može doprineti da se ispolji ovo dejstvo paracetamola.

Istovremena primena lekova koji usporavaju pražnjenje želuca (npr. propantelin) može odložiti početak
dejstva paracetamola usled njegove smanjene resorpcije. Istovremena primena lekova koji ubrzavaju
pražnjenje želuca (npr. metoklopramid) ubrzava i početak dejstva preparata.

Pri istovremenoj primeni sa zidovudinom povećana je verovatnoća nastanka poremećaja krvi (neutropenija).
Zbog toga zidovudin i Grippostad C treba istovremeno upotrebljavati samo nakon konsultacije sa lekarom.

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

Istovremena primena sa probenecidom ili salicilamidima može smanjiti izlučivanje paracetamola iz
organizma.

Holestiramin smanjuje resorpciju paracetamola.

Pri istovremenoj primeni leka Grippostad C i antikoagulantnih lekova (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje
krvi) u trajanju od nekoliko nedelja, može se pojačati dejstvo antikoagulantnih lekova.

Oprez je potreban i pri istovremenoj primeni leka Grippostad C i sledećih lekova: benzodiazepina,
simpatomimetika, tiroksina, teofilina, efedrina, oralnih kontraceptiva, cimetidina, disulfirama, nikotina,
barbiturata, antihistaminika, inhibitora giraze (tipa hinolon karboksilne kiseline).

Uzimanje leka Grippostad C sa hranom ili pićima

Tokom lečenja lekom Grippostad C ne treba konzumirati alkoholna pića, jer alkohol utiče na dejstvo leka
Grippostad C.

Primena leka Grippostad C u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nemojte da koristite lek Grippostad C za vreme trudnoće i dojenja.

Uticaj leka Grippostad C na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Čak i kada se primenjuje kako je preporučeno, preparat može smanjiti pažnju do tog stepena da onemogućuje
aktivno učešće (vožnju) u saobraćaju i rad na mašinama. Ovo je naročito izraženo kada se istovremeno sa
lekom koristi alkohol.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Grippostad C

Zbog sadržaja laktoze, ovaj preparat nemojte koristiti ako imate retko nasledno oboljenje intolerancije na
galaktozu, urođeni poremećaj resorpcije laktoze ili poremećaj resorpcije glukoze i galaktoze.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GRIPPOSTAD C

Lek Grippostad C uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni,
proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasle osobe i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju po 2 kapsule 3 puta na dan.

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre i/ili bubrega
Kod pacijenata sa smanjenom funkcijom jetre ili bubrega i Gilbert-ovim sindromom, neophodno je smanjiti
dozu ili produžiti interval između uzimanja pojedinačnih doza.

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

Lek Grippostad C se ne sme primenjivati kod pacijenata sa teškim stepenom oštećenja funkcije jetre ili
bubrega (videti odeljak Lek Grippostad C ne smete koristiti ako).

Kapsule treba progutati cele sa dovoljnom količinom vode/tečnosti.

Lek Grippostad C ne treba da se koristi duže od 5 dana ili u većim dozama bez konsultacije sa lekarom.

Ako ste uzeli više leka Grippostad C nego što je trebalo

Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu!

Predoziranje paracetamolom može se manifestovati u početku (prvi dan) mučninom, povraćanjem,
znojenjem, pospanošću i osećanjem opšte slabosti.
Iako bolesnik drugog dana može subjektivno biti bolje, oštećenje jetre se može produbiti do nastanka
hepatičke kome trećeg dana.

Predoziranje hlorfenamin–maleatom može izazvati crvenilo lica, poremećaj koordinacije, podrhtavanje
mišića, proširene zenice, suva usta, zatvor, visoku temperaturu, halucinacije, komu, prestanak disanja,
kardiovaskularni kolaps.

Predoziranje kofeinom (više od 1 g) može da izazove drhtanje, ubrzan rad srca, oštećenje srca.

Predoziranje vitaminom C može da izazove pojavu bubrežnih kamenaca i proliv.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Grippostad C

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka uzmite je što pre. Međutim, ako je vreme da uzmete sledeću dozu,
preskočite propuštenu dozu i nastavite kao i ranije.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Grippostad C

Kod namenske primene leka Grippostad C nisu zabeležene nikakve posebne pojave.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Grippostad C, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
Suva usta.

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
Alergijske reakcije na koži (crvenilo ili koprivnjača) koje mogu da budu praćene povišenom temperaturom i
oštećenjem sluzokože.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
Porast transaminaza (enzima jetre).

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
Promene u krvnoj slici kao što je poremećen broj pojedinih krvnih ćelija (leukopenija, neutropenija,
agranulocitoza, trombocitopenija, trombocitopenična purpura, pancitopenija, aplastična anemija i, pri višim
dozama, blaga methemoglobinemija), diskinezija (poremećaj pokreta), povišen očni pritisak (glaukom uskog
ugla), poremećaji vida, respiratorna preosetljivost, paracetamol može izazvati bronhospazam (otežano
disanje zbog grča u bronhijama) kod predisponiranih osoba (analgetska astma), tegobe organa za varenje,
poremećaji mokrenja, nakon produžene primene velikih doza može doći do oštećenja bubrega, porast apetita.
Na paracetamol se mogu javiti teške reakcije preosetljivosti (otok lica, otežano disanje, znojenje, mučnina,
pad krvnog pritiska koji napreduje do cirkulatornog kolapsa i anafilaktički šok), oštećenje jetre se može javiti
nakon produžene primene velikih doza ili nakon predoziranja, psihotične reakcije.

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):
Uticaj na testove za određivanje mokraćne kiseline i šećera u krvi, kao i na određivanje šećera, mokraćne
kiseline, kreatinina i neorganskog fosfata u urinu i testove za otkrivanje krvi u stolici, reakcije kožnih
alergijskih testova mogu biti slabije, aritmije, npr. ubrzan rad srca, sedacija, pospanost, uznemirenost,
nesanica, bulozne kožne reakcije, kao što su Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroliza/Lyell
sindrom (vrste kožnih promena).

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

5. KAKO ČUVATI LEK GRIPPOSTAD C

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:

Nemojte koristiti lek Gripostad C posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 30°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Grippostad C

Aktivne supstance su:

Grippostad C, 200mg/150mg/25mg/2,5mg, kapsula, tvrda

1 kapsula sadrži:

paracetamol

200 mg

askorbinska kiselina

150 mg

kofein

25 mg

hlorfenamin-maleat

2,5 mg

Pomoćne supstance su:

Grippostad C, 200mg/150mg/25mg/2,5mg, kapsula, tvrda

želatin

gliceroltristearat
laktoza, monohidrat
Boja: Quinoline Yellow (E104)

Boja: Eritrozin (E127)
titan-dioksid (E171)
voda

Broj rešenja: 515-01-01096-16-001 od 02.11.2016. za lek Grippostad

C; kapsula, tvrda; 200mg/150mg/25mg/2,5mg; blister, 2x10

kapsula, tvrdih

Kako izgleda lek Grippostad C i sadržaj pakovanja

Grippostad C, 200mg/150mg/25mg/2,5mg, kapsula, tvrda

Dvodelne, tvrde, neprovidne želatinske kapsule; kapa kapsule je žute boje a telo kapsule je bele boje; kapsule
su ispunjene praškom bele do žućkaste boje.

Unutrašnje pakovanje gotovog leka je PVC/PVDC-aluminijum blister.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija. U kartonskoj kutiji se nalaze 2 blistera sa po 10
kapsula, tvrdih i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac
Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2016.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01096-16-001 od 02.11.2016.