Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Humira rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Humira rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 40mg/0.4mL; napunjen injekcioni špric, 2x0.4mL

Supstance:
adalimumab
Vrsta leka Biološki lekovi
ATC: L04AB04
Način izdavanja leka SZR
EAN 8054083014975
JKL 0014399