Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Immunokind 20mg+20mg+20mg+20mg tableta

Immunokind 20mg+20mg+20mg+20mg tableta

tableta; 20mg+20mg+20mg+20mg; bočica staklena, 1x150kom

Supstance:
calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 calcium fluoratum trit. D6 calcium phosphoricum trit. D6 sulfur jodatum trit. D12
Vrsta leka Homeopatski lekovi
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4029917002095

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

UPUTSTVO ZA LEK

Immunokind

tableta, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg,

Pakovanje: ukupno 150 kom, bočica staklena, 1 x 150 kom

Proizvođač:

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Adresa:

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

Immunokind

,20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tableta

INN Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, Calcium fluoratum trit. D6,
Calcium phosphoricum trit. D6, Sulfur jodatum trit. D12

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Immunokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle dve nedelje, morate se
obratiti svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunokind
3. Kako se upotrebljava lek Immunokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Immunokind
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

1. ŠTA JE LEK IMMUNOKIND I ČEMU JE NAMENjEN

Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim
infekcijama respiratornog trakta.
Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMMUNOKIND

Lek Immunokind ne smete koristiti:

Lek Immunokind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih
supstanci ili bilo koju od pomocnih supstanci leka.

Kada uzimate lek Immunokind posebno vodite računa:

Obratite se Vašem lekaru:

- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili se tegobe često ponavljaju
- Ako se pojave dodatne tegobe

Nemojte koristiti Immunokind tablete duže od dve nedelje bez konsultacije sa lekarom.
Ukoliko dete boluje od bolesti štitaste i paraštitaste žlezde, roditeljima se preporučuje da se pre primene
Immunokind tableta obrate lekaru.

Primena drugih lekova

Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vaše dete uzima ili
je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Immunokind sa hranom ili pićima

Ne preporučuje se uzimanje leka Immunokind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Immunokind treba uzeti
najmanje pola sata pre ili posle jela.

Primena leka Immunokind u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka Immunokind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Immunokind

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

Immunokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se
Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMMUNOKIND

Uvek uzimajte lek Immunokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite
sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:

Deca uzrasta do 6 godina: Uzeti jednu tabletu 3 puta dnevno.

Pustiti da se tableta rastopi u ustima. Za bebe i malu decu tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj
kašičici punoj vode.

Ako ste uzeli više leka Immunokind nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunokind

Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Immunokind

Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Immunokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Immunokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Immunokind.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primjene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Immunokind i konsultujte se sa svojim
lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da
prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK IMMUNOKIND

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci.
Nemojte koristiti lek Immunokind nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Čuvanje

Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Immunokind

1 tableta sadrži:

- Aktivne supstance: Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20 mg, Calcium fluoratum trit. D6 20 mg,
Calcium phosphoricum trit. D6 20 mg, Sulfur jodatum trit. D12 20 mg.
- Ostali sastojci: celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Immunokind i sadržaj pakovanja

Okrugle, ravne, fasetirane tablete, bele do skoro bele boje.

Staklena bočica, od tamnog stakla III hidrolitičke grupe sa zatvaračem bele boje od polietilena visoke gustine
HDPE.U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminijumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu0,1/ALKOzell/Alu
0,01).U bočici se nalazi 150 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija

Proizvođač:
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Broj rešenja: 515-01-01115-14-001 od 29.09.2014. za lek Immunokind® tableta, 150 x (20 mg+20mg+20mg+20mg)

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Broj i datum izdavanja prve dozvole: 4732/2009/12 od 14.09.2009.
515-01- 01115-14-001 od 29.09.2014.