Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Infanrix -IPV+Hib prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

Infanrix -IPV+Hib prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju; 30i.j./0.5mL+25mcg/0.5mL+40D.j./0.5mL+8D.j./0.5mL+32D.j./0.5mL+25mcg/0.5mL+8mcg/0.5mL+40i.j./0.5mL+10mcg PRP/0.5mL i 20-40mcg T/0.5mL; napunjen injekcioni špric i bočica, 1x0.5mL

Supstance:
adsorbovana) vakcina protiv difterije tetanusa pertusisa (acelularna) poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana kombinovana
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07CA06
Način izdavanja leka Z
EAN 8606103683489
JKL 0011925