Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Inlyta 1mg film tableta

Inlyta 1mg film tableta

film tableta; 1mg; blister, 2x14kom

Supstance:
aksitinib
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: L01XE17
Način izdavanja leka SZR
EAN 8606007411829
JKL 1039255

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Inlyta

1 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x14 film tableta

Pakovanje: ukupno 56 film tableta; blister, 4 x 14 film tableta

Inlyta

5 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x14 film tableta

Pakovanje: ukupno 56 film tableta; blister, 4 x 14 film tableta

Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg

Adresa: Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

Inlyta

1 mg film tableta

Inlyta

5 mg film tableta

aksitinib

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju
iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Inlyta i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Inlyta
3. Kako se upotrebljava lek Inlyta
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Inlyta
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

1. ŠTA JE LEK INLYTA I ČEMU JE NAMENJEN

Lek Inlyta sadrži aktivnu supstancu aksitinib. Aksitinib smanjuje dotok krvi u tumor i usporava razvoj raka.

Lek Inlyta je indikovan za lečenje uznapredovalog raka bubrega (uznapredovali karcinom bubrežnih ćelija)
kod odraslih osoba, kada drugi lek (pod nazivom sunitinib ili citokin) više ne može da zaustavi napredovanje
bolesti.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o tome kako deluje ovaj lek ili zbog čega Vam je ovaj lek propisan, obratite
se Vašem lekaru.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INLYTA

Lek Inlyta ne smete koristiti:

Ukoliko ste alergični na aksitinib ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (navedeno u odeljku 6).

Ako mislite da ste alergični, obratite se Vašem lekaru za savet.

Kada uzimate lek Inlyta, posebno vodite računa:

Recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri pre nego što počnete da uzimate lek Inlyta:

Ukoliko imate visok krvni pritisak

Lek Inlyta može dovesti do povećanja krvnog pritiska. Važno je prekontrolisati krvni pritisak pre

uzimanja ovog leka, i redovno tokom terapije. Ukoliko imate visok krvni pritisak (hipertenziju) može
Vam biti propisana terapija za snižavanje krvnog pritiska. Vaš lekar mora biti siguran da je Vaš krvni
pritisak pod kontrolom pre početka lečenja lekom Inlyta i u toku terapije ovim lekom.

Ukoliko imate probleme sa štitastom žlezdom

Lek Inlyta može izazvati probleme sa štitastom žlezdom. Kažite Vašem lekaru ukoliko se brzo

zamarate, ukoliko Vam je generalno hladnije nego drugim ljudima ili ukoliko Vam glas postaje dublji
tokom terapije ovim lekom. Potrebno je prekontrolisati funkciju štitaste žlezde pre uzimanja leka
Inlyta, i redovno tokom terapije. Ukoliko Vaša štitasta žlezda ne proizvodi dovoljno tireoidnog
hormona pre ili u toku lečenja ovim lekom, potrebno je da primate terapiju nakoknade hormona.

Ukoliko ste nedavno imali problem sa krvnim ugrušcima u venama i arterijama (krvnim

sudovima), uključujući moždani udar, srčani udar, emboliju ili trombozu.

Hitno zatražite pomoć i pozovite Vašeg lekara ukoliko osetite simptome kao što su bol ili pritisak u

grudima; bol u rukama, leđima, vratu ili vilici; kratak dah; utrnulost ili slabost jedne strane tela; otežan
govor; glavobolja; ili vrtoglavica u toku lečenja ovim lekom.

Ukoliko imate problema sa krvarenjem

Lek Inlyta može povećati mogućnost krvarenja. Kažite Vašem lekaru ukoliko Vam se javi bilo kakvo

krvarenje, iskašljavanje krvi ili krvavog ispljuvka tokom lečenja ovim lekom.

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

Ukoliko tokom lečenja ovim lekom imate jake bolove u trbuhu ili bol u želucu koji ne prolazi

Lek Inlyta može povećati mogućnost stvaranja perforacije (pukotine) na želucu ili crevima ili stvaranja

fistule (neprirodnog cevastog kanala između dve telesne šupljine ili između telesne šupljine i kože).
Kažite Vašem lekaru ukoliko imate jak bol u trbuhu tokom lečenja ovim lekom.

Ukoliko treba da idete na operaciju ili imate ranu koja nije zarasla

Vaš lekar bi trebalo da prekine primenu leka Inlyta najmanje 24 sata pre operacije zbog mogućeg

uticaja na zarastanje rana. Terapija ovim lekom se može ponovo započeti nakon odgovarajućeg
zarastanja rane.

Ukoliko Vam se tokom lečenja ovim lekom jave simptomi kao što su glavobolja, zbunjenost,

napadi (grčevi) ili promene vida sa ili bez visokog krvnog pritiska

Hitno zatražite pomoć i pozovite Vašeg lekara. Ovo mogu biti znaci retkog neurološkog neželjenog

dejstva koje se naziva sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije.

Ukoliko imate probleme sa jetrom

Vaš lekar bi trebalo da uradi analize krvi kako bi proverio funkciju jetre pre i tokom lečenja lekom

Inlyta.

Primena leka kod dece i adolescenata

Ne preporučuje se primena leka Inlyta kod osoba mlađih od 18 godina. Primena ovog leka nije ispitivana kod
dece i adolescenata.

Primena drugih lekova

Neki lekovi mogu uticati na dejstvo leka Inlyta ili on može uticati na njihovo delovanje. Obavestite Vašeg
lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzimali ili planirate da uzmete bilo koji
drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, vitamine i biljne lekove. Lekovi
navedeni u ovom uputstvu možda ne moraju biti jedini koji stupaju u interakciju sa lekom Inlyta.

Sledeći lekovi mogu povećati rizik od pojave neželjenih dejstava pri uzimanju leka Inlyta:

ketokonazol ili itrakonazol, koji se primenjuju u lečenju gljivičnih infekcija;
klaritromicin, eritromicin ili telitromicin, antibiotici koji se primenjuju u lečenju bakterijskih infekcija;
atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir ili sakvinavir, koji se primenjuju u lečenju HIV

infekcija/AIDS;

nefazodon, koji se primenjuje za lečenje depresije.

Sledeći lekovi mogu umanjiti efikasnost leka Inlyta:

rifampicin, rifabutin ili rifapentin, koji se primenjuju za lečenje tuberkuloze (TB);
deksametazon, steroidni lek koji se propisuje za različita stanja, uključujući i teške bolesti;
fenitoin, karbamazepin ili fenobarbital, antiepileptici koji se koriste za zaustavljanje napada ili

grčeva;

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

kantarion (Hypericum perforatum), biljni lek koji se koristi u lečenju depresije.

Primena navedenih lekova se mora izbegavati tokom terapije lekom Inlyta. Ukoliko uzimate neki od ovih
lekova, kažite to Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Vaš lekar može promeniti dozu tih lekova,
promeniti dozu leka Inlyta ili promeniti terapiju.

Lek Inlyta može pojačati neželjena dejstva koja se povezuju sa teofilinom koji se primenjuje u lečenju astme i
drugih plućnih oboljenja.

Uzimanje leka Inlyta sa hranom i pićima
Lek Inlyta možete uzimati sa ili bez hrane. Ne uzimajte ovaj lek uz grejpfrut ili sok od grejpfruta, jer to može
povećati mogućnost pojave neželjenih dejstava.

Primena leka Inlyta u periodu trudnoće i dojenja

Lek Inlyta bi mogao da naškodi Vašoj nerođenoj bebi ili novorođenčetu koje dojite.
Ne uzimajte ovaj lek tokom trudnoće. Obratite se lekaru pre nego što ga uzmete ako ste trudni ili

planirate trudnoću.

Koristite pouzdanu metodu kontracepcije dok uzimate lek Inlyta, kao i jednu nedelju nakon poslednje

doze leka, kako biste sprečili trudnoću.

Nemojte dojiti tokom lečenja lekom Inlyta. Ukoliko dojite, razgovarajte sa Vašim lekarom o tome da li

da prekinete sa dojenjem ili da prekinete lečenje lekom Inlyta.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate bebu, posavetujte se sa Vašejim lekarom,
farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.

Uticaj leka Inlyta na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Obratite posebnu pažnju prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, jer se tokom terapije
lekom Inlyta mogu javiti poremećaji vida, vrtoglavica i zamor.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Inlyta

Lek Inlyta sadrži laktozu (mlečni šećer). Ako Vam je utvrđena netolerancija na određene vrste šećera, obratite
se Vašem lekaru pre uzimanja ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INLYTA

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa
Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

Preporučena početna doza za odrasle osobe je 5 mg dva puta dnevno. Vaš lekar može naknadno povećati ili
smanjiti dozu zavisno od toga kako podnosite terapiju lekom Inlyta.

Progutajte tablete cele uz dovoljnu količinu vode, sa ili bez hrane. Uzimajte doze leka Inlyta u 12-časovnim

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

razmacima.

Ako ste uzeli više leka Inlyta nego što je trebalo
Ukoliko slučajno uzmete više tableta odnosno veću dozu od one koja Vam je potrebna, odmah se obratite
Vašem lekaru za savet. Ukoliko je moguće, pokažite lekaru pakovanje ili ovo uputstvo. Može Vam biti
neophodna medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Inlyta

Svoje doze uzimajte u predviđeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštene
tablete.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Inlyta
Ukoliko niste u mogućnosti da uzimate lek onako kako Vam je lekar propisao ili ako Vam se čini da Vam
terapija više nije neophodna, odmah se obratite Vašem lekaru.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili
medicinskoj sestri.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, i lek Inlyta može imati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.

Ukoliko osetite bilo koja neželjena dejstva, razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom
sestrom. To obuhvata i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.

Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Odmah se morate javiti lekaru ukoliko osetite bilo koje od
navedenih neželjenih dejstava (videti odeljak 2 „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Inlyta“):

Krvni ugrušci u venama i arterijama (krvnim sudovima), uključujući moždani udar, srčani

udar, emboliju ili trombozu. Hitno zatražite pomoć i pozovite Vašeg lekara ukoliko osetite
simptome kao što su bol ili pritisak u grudima; bol u rukama, leđima, vratu ili vilici; kratak dah;
utrnulost ili slabost jedne strane tela; otežan govor; glavobolja; ili vrtoglavica u toku lečenja ovim
lekom.

Krvarenje. Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko osetite bilo koji od sledećih simptoma ili

ozbiljan problem sa krvarenjem tokom terapije lekom Inlyta: katranasto crna stolica, iskašljavanje
krvi ili krvavog ispljuvka ili promena mentalnog stanja.

Perforacija (pukotina) na želucu ili crevima, ili stvaranje fistula (neprirodnog cevastog kanala

između dve telesne šupljine ili između telesne šupljine i kože). Kažite Vašem lekaru ukoliko osetite

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

jak bol u trbuhu.

Ozbiljno povećanje krvnog pritiska (hipertenzivna kriza). Kažite Vašem lekaru ako imate jako

visok pritisak, jaku glavobolju ili jak bol u grudima.

Reverzibilno oticanje mozga (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije). Odmah pozovite

hitnu pomoć i javite se Vašem lekaru ukoliko osetite simptome kao što je glavobolja, zbunjenost,
napadi (grčevi) ili promene vida sa ili bez visokog pritiska.

Ostala neželjena dejstva leka Inlyta mogu obuhvatati sledeće:

Veoma česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata):

Visok krvni pritisak ili povećanje krvnog pritiska
Proliv, mučnina i povraćanje, bol (osetljivost) usne duplje, jezika ili grla, zatvor
Nedostatak energije, osećaj slabosti ili zamora

Nedovoljno aktivna štitasta žlezda (može biti vidljivo u rezultatima analiza krvi)
Crvenilo i oticanje dlanova ili peta (sindrom šaka/stopalo), osip na koži, suva koža
Gubitak apetita

Proteini u urinu (može biti vidljivo u rezultatima analize urina)
Gubitak telesne mase
Glavobolja, poremećaj ili gubitak čula ukusa

Promuklost

Česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod najviše 1-10 na 100 pacijenata):

Dehidratacija (gubitak tečnosti iz organizma)
Bubrežna slabost
Bol u želucu, poremećaj varenja, nadimanje (gasovi), hemoroidi, krvarenje iz desni, krvarenje iz

debelog creva

Kratak dah, kašalj, bol u grlu, nosu ili iritacija grla
Bol u mišićima, bol u zglobovima, bol u šakama ili stopalima
Nesvestica

Krvarenje iz nosa
Svrab po koži, crvenilo kože, gubitak kose

Zvonjenje/zujanje u ušima (tinitus)
Smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (može biti vidljivo u rezultatima analize krvi)
Smanjenje broja krvnih pločica (ćelije koje pomažu zgrušavanje krvi) (može biti vidljivo u rezultatima

analize krvi)

Prisustvo crvenih krvnih zrnaca u urinu (može biti vidljivo u rezultatima analize urina)
Promene nivoa različitih supstanci/enzima u krvi (može biti vidljivo u rezultatima analize krvi)

Povremena neželjena dejstva (mogu se javiti kod najviše 1-10 na 1000 pacijenata):

Pojačana aktivnost štitaste žlezde (može biti vidljivo u rezultatima analize krvi)
Fistula (neprirodni cevasti kanal između dve telesne šupljine ili između telesne šupljine i kože)

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

Smanjenje broja belih krvnih zrnaca (može biti vidljivo u rezultatima analize krvi)

Povećanje broja crvenih krvnih zrnaca (može biti vidljivo u rezultatima analize krvi)

5. KAKO ČUVATI LEK INLYTA

Rok upotrebe

Tri (3) godine.

Lek se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju leka.

Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvanje
Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja dece!

Nemojte koristiti pakovanje koje je oštećeno ili pokazuje znake da je otvarano.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Inlyta
Aktivna supstanca je aksitinib.

Jedna film tableta od 1 mg sadrži 1 mg aksitiniba.
Jedna film tableta od 5 mg sadrži 5 mg aksitiniba.

Pomoćne supstance:

Inlyta 1 mg film tableta
Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.
Film omotač: hipromeloza; titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; triacetin (E1518); gvožđe (III)-oksid,
crveni (E172).

Inlyta 5 mg film tableta
Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.
Film omotač: hipromeloza; titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; triacetin (E1518); gvožđe (III)-oksid,
crveni (E172).

Broj rešenja: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta

Broj rešenja: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013. za lek Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta

Kako izgleda lek Inlyta i sadržaj pakovanja

Inlyta 1 mg film tableta: Ovalne film tablete crvene boje sa utisnutom oznakom „Pfizer“ na jednoj strani i
oznakama „1“ i ,,XNB“ na drugoj strani.

Inlyta 5 mg film tableta: Trouglaste film tablete crvene boje sa utisnutom oznakom „Pfizer“ na jednoj strani i
oznakama „5“ i ,,XNB“ na drugoj strani.

Unutrašnje pakovanje je Al/Al blister.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija koja sadrži 28 ili 56 film tableta (2 ili 4 blistera sa po 14 film
tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija

Proizvođač:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, Freiburg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u
cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta (SZR).

Broj i datum dozvole:

Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 2x14 film tableta: 515-01-00778-13-001 od 11.10.2013.

Inlyta

; film tableta; 1mg; blister, 4x14 film tableta: 515-01-00779-13-001 od 11.10.2013.

Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 2x14 film tableta: 515-01-00780-13-001 od 11.10.2013.

Inlyta

; film tableta; 5mg; blister, 4x14 film tableta: 515-01-00781-13-001 od 11.10.2013.