Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc 1mg radiofarmaceutski kit

Komplet za obeležavanje MIBI sa 99mTc 1mg radiofarmaceutski kit

radiofarmaceutski kit; 1mg; bočica staklena, 5x1mg

Supstance:
(tetrakis (1-izocijanid-2-metoksi-2-metilpropil-) bakar (1+)) tetrafluoroborat
ATC: V09GA01
Način izdavanja leka SZ
EAN 8607000061677
JKL 9199001