Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Loligrip za odrasle, bez šećera 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

Loligrip za odrasle, bez šećera 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

granule za oralni rastvor; 500mg+25mg+200mg; kesica, 8x1kom

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol feniramin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 8606107770130
JKL 3111234

UPUTSTVO ZA LEK

Loligrip za odrasle, bez šećera; 500 mg / 25 mg / 200 mg; granule za oralni rastvor
paracetamol, feniramin, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj
sestri. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak
4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Loligrip za odrasle, bez šećera i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Loligrip za odrasle, bez šećera

3.

Kako se uzima lek Loligrip za odrasle, bez šećera

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Loligrip za odrasle, bez šećera

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Loligrip za odrasle, bez šećera i čemu je namenjen

Lek Loligrip za odrasle, bez šećera se uzima kao simptomatska terapija prehlade, zapaljenja sluznice nosa
(rinitisa), zapaljenja sluznice nosa i ždrela (rinofaringitisa) i stanja sličnih gripu kod odraslih i adolescenata
od 15 godina i starijih, koja su praćena sledećim simptomima:

bistra sekrecija iz nosa i suzenje očiju,

kijavica,

glavobolja i/ili povišena telesna temperatura.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Loligrip za odrasle, bez šećera

Lek Loligrip za odrasle, bez šećera ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog
leka (navedene u odeljku 6),

dece mlađe od 15 godina,

određenih oblika glaukoma (povišen pritisak u očnoj jabučici),

otežanog mokrenja kao posledice oboljenja prostate ili drugih oboljenja,

teškog oboljenja jetre, jer lek sadrži paracetamol,

fenilketonurije (nasledno oboljenje koje se otkriva po rođenju), jer lek sadrži aspartam.

UKOLIKO NISTE SIGURNI, DA LI SE NEŠTO OD PRETHODNO NAVEDENOG ODNOSI NA VAS
OBRATITE SE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU.

Upozorenja i mere opreza
Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Loligrip za odrasle, bez šećera.

Doziranje, dužina trajanja terapije do 5 dana i ograničenja primene moraju se strogo poštovati.

Treba izbegavati uzimanje alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol i lekova sa sedativnim
dejstvom tokom upotrebe ovog leka.

U slučaju predoziranja ili slučajne primene prevelike doze leka odmah konsultujte Vašeg lekara. Ovaj lek
sadrži paracetamol i feniramin. Drugi lekovi takođe mogu da sadrže ove supstance. Nemojte
kombinovati ove lekove kako ne biste prekoračili preporučene dnevne doze (videti odeljak Doziranje).
Ukoliko imate:

Teško oboljenje jetre ili bubrega,

česte opstipacije (zatvor), vrtoglavicu i urinarne probleme,

ovaj lek treba koristiti samo po preporuci Vašeg lekara.

U slučaju gnojne sekrecije iz nosa, dugotrajno povišene telesne temperature ili izostanka poboljšanja nakon 5
dana primene leka, KONSULTUJTE VAŠEG LEKARA.

Drugi lekovi i Loligrip za odrasle, bez šećera
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove.
Kako biste izbegli štetne efekte predoziranja, NEMOJTE KOMBINOVATI druge lekove koji sadrže
antihistaminike ili paracetamol BEZ SAVETA LEKARA. KADA NISTE SIGURNI, NEMOJTE SE
USTRUČAVATI DA SE OBRATITE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU ZA SAVET.

Uzimanje leka Loligrip za odrasle, bez šećera sa hranom, pićima i alkoholom
Ovaj lek može da izazove pospanost koja se povećava unosom alkohola: poželjno je započeti terapiju uveče i
ne uzimati alkoholna pića tokom primene leka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Trudnoća
Ne preporučuje se primena ovog leka tokom trudnoće.

Dojenje
Ne preporučuje se primena ovog leka tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Potrebno je obratiti pažnju na rizik od pospanosti, posebno kod osoba koje upravljaju vozilima ili rukuju
mašinama, s obzirom da se tokom primene ovog leka može javiti pospanost.

Ovaj rizik se može povećati unosom alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol ili lekova sa sedativnim
dejstvom.

Lek Loligrip za odrasle, bez šećera sadrži aspartam i saharozu (ulazi u sastav arome Antillais)
supstance sa potvrđenim dejstvom
-Lek sadrži aspartam, izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.
-Lek sadrži aromu “Antillais” koja u tragovima sadrži saharozu.U slučaju intolerancije na pojedine šećere,
obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. Kako se uzima lek Loligrip za odrasle, bez šećera

Doziranje
Lek je namenjen odraslim osobama i adolescentima od 15 godina i starijih.
Uzima se 1 kesica i ukoliko je potrebno doza se ponavlja nakon najmanje 4 sata, vodeći računa da se ne
uzme više od 3 kesice na dan.

Način upotrebe
Za oralnu upotrebu.
Sadržaj kesice treba rastvoriti u čaši tople vode.

Učestalost doziranja
U slučaju teške insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 mL/min), interval između dve doze mora da
bude najmanje 8 sati.

Trajanje terapije
Maksimalna dužina trajanja terapije je 5 dana.

Ako ste uzeli više leka Loligrip za odrasle, bez šećera nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Loligrip za odrasle, bez šećera nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU
I ODMAH KONSULTUJTE LEKARA.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Loligrip za odrasle, bez šećera
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Loligrip za odrasle, bez šećera: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA
NADOMESTITE TO ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Loligrip za odrasle, bez šećera
Nije primenljivo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

pojava akutnog napada glaukoma kod osoba sa predispozicijom

urinarni poremećaji (značajno smanjena količina urina, otežano mokrenje)

suvoća usta, poremećaj vida, zatvor

poremećaj pamćenja ili koncentracije, konfuzija, vrtoglavica (učestalije kod osoba starije životne dobi)

nedostatak koordinacije pokreta, drhtanje

pospanost, smanjena pažnja, više izraženo na početku terapije

smanjenje krvnog pritiska prilikom ustajanja koje može biti praćeno vrtoglavicom.

U određenim retkim slučajevima postoji mogućnost pojave promena na koži ili crvenila kože ili
alergijskih reakcija (reakcija preosetljivosti) u obliku iznenadnog otoka lica ili vrata ili iznenadne
malaksalosti sa smanjenjem krvnog pritiska. U tom slučaju treba odmah prekinuti terapiju, obratiti se
lekaru i nikada ne uzimati ponovo lekove koji sadrže paracetamol ili feniramin.

U izuzetno retkim slučajevima primećene su promene u vrednostima laboratorijskih testova koje su
uslovile redovnu kontrolu krvne slike: npr. niske koncentracije određenih belih krvnih ćelija ili nekih
tipova krvnih ćelija (trombociti), koji mogu da dovedu do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko se ovo
dogodi, konsultujte lekara.

MOLIMO DA OBAVESTITE LEKARA ILI FARMACEUTA UKOLIKO PRIMETITE NEKO
NEŽELJENO DEJSTVO KOJE NIJE POMENUTO U OVOM UPUTSTVU.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Loligrip za odrasle, bez šećera

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Posle rastvaranja upotrebiti odmah.

Ne smete koristiti lek Loligrip za odrasle, bez šećera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem
pakovanju nakon„Važi do:“ . Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Loligrip za odrasle, bez šećera

Jedna kesica granula za oralni rastvor sadrži aktivne supstance:

Paracetamol

. . . . . . . . . . . . .

500 mg

Feniramin-maleat

. . . . . . .

25 mg

Askorbinska kiselina (vitamin C)

200 mg

Pomoćne supstance: manitol; limunska kiselina, bezvodna; povidon K30; magnezijum-citrat, bezvodni;
aspartam (E951) (izvor fenilalanina); aroma Antillais *.
* Sastav arome Antillais: esencijalna ulja limuna, pomorandže i pulpe pomorandže, ekstrakt ruma, vanile,
maltola, citrala i gama laktona, limunska kiselina E330; maltodekstrin, arapska guma, saharoza.

Kako izgleda lek Loligrip za odrasle, bez šećera i sadržaj pakovanja
Granule za oralni rastvor.
Beo do blago žut prašak.
Unutrašnje pakovanje leka je kesica od papir/aluminijum/polietilena.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 8 kesica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
GOODWILL PHARMA D.O.O. SUBOTICA
Matije Gubca 14, Subotica

Proizvođač
FARMEA - ANGERS, 10 rue Bouche´ Thomas, ZAC d´Orgemont
Angers, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Decembar 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-03401-16-001 od 18.12.2017.