Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana 154mg/100mL oralni rastvor

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana 154mg/100mL oralni rastvor

oralni rastvor; 154mg/100mL; boca staklena, 1x250mL

Supstance:
suvi ekstrakt lista bršljan (Hedera helix)
Vrsta leka Biljni lekovi
ATC: R05CA12
Način izdavanja leka BR
EAN 4016369631188

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

UPUTSTVO ZA LEK

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana; oralni rastvor; 154 mg/100 mL

Pakovanje: boca staklena, 1 x 100 mL

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana; oralni rastvor; 154 mg/100 mL

Pakovanje: boca staklena, 1 x 250 mL

Proizvođač: DR. THEISS NATURWAREN GMBH

Adresa: Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Nemačka

Podnosilac zahteva:

DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Adresa: Mihajla Bandura 14, Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, 154 mg/100 mL, oralni rastvor

bršljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana
3. Kako se upotrebljava lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

1. ŠTA JE LEK MUCOPLANT SIRUP ZA KAŠALJ SA EKSTRAKTOM BRŠLJANA I ČEMU JE
NAMENjEN

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana sadrži suvi ekstrakt lista bršljana.

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana je biljni lek koji se koristi kao ekspektorans (za
olakšavanje iskašljavanja) kod produktivnog kašlja, kod odraslih, adolescenata i dece starije od 2 godine.

Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana tokom primene ovog leka, mora se konsultovati lekar ili farmaceut.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCOPLANT SIRUP ZA KAŠALJ SA
EKSTRAKTOM BRŠLJANA

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana ne smete koristiti:

- ako ste alergični (preosetljivi) na list bršljana, na biljke iz familije Araliaceae (familija bršljana) ili na bilo
koju pomoćnu supstancu leka (videti odeljak „Šta sadrži lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana“)

- primena leka Mucoplant sirupa za kašalj sa ekstraktom bršljana je kontraindikovana kod dece mlađe od 2
godine zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.

Kada uzimate lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, posebno vodite računa:

Perzistentan kašalj ili ponavljajući kašalj kod dece starosti 2 - 4 godine zahteva postavljanje dijagnoze pre
započinjanja terapije.

Ukoliko se javi otežano disanje, groznica ili gnojni ispljuvak, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ili
farmaceutu.
Ukoliko se Vaše stanje ne poboljša tokom primene leka u periodu od 7 dana, neophodno je da se posavetujete sa
svojim lekarom.

Istovremena upotreba ovog leka sa lekovima koji umiruju kašalj (antitusici, kao što je kodein ili
dekstrometorfan) se ne preporučuje bez saveta lekara.

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana treba primenjivati sa oprezom ukoliko imate stomačne
tegobe (gastritis, čir želuca).

Ako bolujete od bubrežne insuficijencije (bubrežna slabost) neophodno je da se obratite Vašem lekaru ili
farmaceutu pre uzimanja Mucoplant sirupa za kašalj sa ekstraktom bršljana. Podaci koji se odnose na doziranje
u ovoj grupi pacijenata nisu ustanovljeni.

Primena drugih lekova

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

Molimo, recite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema podataka da Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana utiče na dejstvo drugih lekova.

Uzimanje leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana sa hranom ili pićima

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana se može primenjivati nezavisno od obroka.

Primena leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom ili
farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek.
Ne preporučuje se primena leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana u periodu trudnoće i dojenja
zbog nedovoljno dostupnih podataka o primeni suvog ekstrakta lista bršljana kod trudnica i dojilja.

Uticaj leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana na upravljanje motornim vozilima i
rukovanje mašinama

Nisu rađene studije o uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Nema
podataka da Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana utiče na sposobnost upravljanja motornim
vozilom i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana

Ovaj lek sadrži maltitol, rastvor. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre
upotrebe ovog leka.

10 mL oralnog rastvora sadrži 4 g maltitol rastvora, što odgovara vrednosti od oko 0,3 hlebne jedinice. Ovo treba
uzeti u obzir kod pacijenata obolelih od dijabetes melitusa (šećerna bolest). Kalorijska vrednost maltitol rastvora
iznosi 2,3 kcal/g.

Maltitol rastvor deluje blago laksativno

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCOPLANT SIRUP ZA KAŠALJ SA EKSTRAKTOM

BRŠLJANA

Lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana uvek uzimajte na način kao što je opisano u ovom uputstvu
ili kako su vam savetovali Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili
farmaceutom.

Uobičajena doza za adolescente, odrasle i starije pacijente je 20 mL tri puta na dan (odgovara 92,40 mg suvog

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

ekstrakta lista bršljana na dan).

Uobičajena doza za decu od 6 do 12 godina je 15 mL tri puta na dan (odgovara 69,30 mg suvog ekstrakta lista
bršljana na dan).

Uobičajena doza za decu od 2 do 5 godina je 7,5 mL tri puta na dan (odgovara 34,65 mg suvog ekstrakta lista
bršljana na dan).
Za ispravno doziranje koristiti priloženu mericu.

Lek ne smete primenjivati kod dece mlađe od 2 godine!

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana se primenjuje nerazblažen i nezavisno od obroka. Kada uzimate
Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, preporučuje se da pijete dosta vode ili toplih napitaka bez
kofeina.

Ukoliko simptomi u toku primene ovog leka traju duže od nedelju dana, treba da se posavetujete sa svojim
lekarom ili farmaceutom.
Ako vam se čini da je dejstvo leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana suviše jako ili suviše slabo,
obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana nego što je trebalo

Nemojte uzimati veće doze od preporučenih. Unošenje doza većih od preporučenih (više od trostruke
pojedinačne doze) može da izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost. U tom slučaju, potrebno je da se
obratite Vašem lekaru, koji će odlučiti o daljem lečenju.
Prijavljen je jedan slučaj predoziranja kod četvorogodišnjeg deteta, koji se manifestovao agresivnošću i
dijarejom (prolivom), nakon slučajnog unošenja ekstrakta bršljana u količini koja odgovara 1,8 g biljne
supstance (ekvivalentno 195 mL Mucoplant sirupa za kašalj sa ekstraktom bršljana).

Ako ste zaboravili da uzmete lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana

Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona
ne moraju ispoljiti kod svih.

Prema učestalosti javljanja, neželjena dejstva se klasifikuju kao:

Veoma česta:

mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Česta:

mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

Povremena:

mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

Retka:

mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

Veoma retka:

mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

Nepoznata:

Učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka

Česta: mučnina, povraćanje, proliv.
Povremena: Alergijske reakcije na koži koje se manifestuju kao koprivnjača (urtikarija), osip po koži, ispucali
kapilari, uglavnom na obrazima i nosu (kuperoza) i ozbiljne alergijske reakcije poput otežanog disanja i oticanja.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih
reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.
Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK MUCOPLANT SIRUP ZA KAŠALJ SA EKSTRAKTOM BRŠLJANA
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 nedelja.

Nemojte koristiti lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana posle isteka roka upotrebe naznačenog na
pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje

Uslovi čuvanja neotvorenog leka: čuvati na temperaturi do 30°C.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa
važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

Šta sadrži lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana

Aktivna supstanca je suvi ekstrakt lista bršljana. 100 mL oralnog rastvora sadrži 154 mg suvog ekstrakta
(Hedera helix, L.) (list bršljana) (4 – 8 : 1)
Rastvrač za ekstrakciju: etanol 30 % (m/m).

Pomoćne supstance su:
Kalijum-sorbat;
Hidroksietilceluloza;
Aroma crne ribizle;
Maltitol, rastvor;
Limunska kiselina, bezvodna;
Voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana i sadržaj pakovanja

Izgled: Svetlo žuto-smeđi, slabo zamućen rastvor.

Unutrašnje pakovanje je boca od smeđeg stakla (100 mL ili 250 mL), sa plastičnim zatvaračem i graduisana
merica.
Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca (ukupno 100 mL ili 250 mL oralnog
rastvora), merica i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:

DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)
Mihajla Bandura 14, Beograd, Srbija

Proizvođač:

DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

Broj rešenja: 515-01-00101-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 100 mL, (154 mg/100 mL)
Broj rešenja: 515-01-00102-14-002 od 25.02.2015. za lek Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, oralni rastvor,
1 x 250 mL, (154 mg/100 mL)

Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, 1 x 100 mL, (154 mg/100 mL): 515-01-00101-14-002 od
25.02.2015.
Mucoplant sirup za kašalj sa ekstraktom bršljana, 1 x 250 mL, (154 mg/100 mL): 515-01-00102-14-002 od
25.02.2015.