Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Mucoplant 5g/100g sirup

Mucoplant 5g/100g sirup

sirup; 5g/100g; boca staklena, 1x250mL

Supstance:
tečni ekstrakt lista muška bokvica (Plantago lanceolata)
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4016369631218

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

UPUTSTVO ZA LEK

Mucoplant; sirup; 5 g/100 g

Pakovanje: boca staklena, 1 x 100 mL

boca staklena, 1 x 250 mL

Proizvođač: DR. THEISS NATURWAREN GMBH

Adresa: Michelinstrasse 10, Homburg, Nemačka

Podnosilac zahteva: DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Adresa: Mihajla Bandura 14, Beograd

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

Mucoplant; 5 g/100 g; sirup

muška bokvica (Plantago lanceolata), tečni ekstrakt lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Mucoplant da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti
svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Mucoplant i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mucoplant
3. Kako se upotrebljava lek Mucoplant
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Mucoplant
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

1. ŠTA JE LEK MUCOPLANT I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Mucoplant je tradicionalni biljni lek koji sadrži tečni ekstrakt lista muške bokvice (Plantago lanceolata
L.) (1:1).

Terapijske indikacije

Lek Mucoplant se koristi za simptomatsku terapiju iritacije sluzokože usne duplje i ždrela povezane sa
suvim kašljem.
Lek Mucoplant je tradicionalni biljni lek čija se upotreba kod pomenute indikacije zasniva jedino na
dugotrajnom iskustvu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCOPLANT

Lek Mucoplant ne smete koristiti:
U slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci koje ulaze u
sastav leka (vidite odeljak 6.).

Kada uzimate lek Mucoplant, posebno vodite računa:

Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 3 godine zbog mogućih problema koji zahtevaju
konsultaciju sa lekarom, kao i zbog nedostatka adekvatnih podataka o primeni ovog leka u navedenoj
uzrasnoj grupi.

Ako se tokom primene ovog leka javi otežano disanje, povišena telesna temperatura ili purulentni (gnojav i
sluzav) ispljuvak, potrebno je da se pacijent konsultuje sa lekarom ili farmaceutom.

Primena drugih lekova

Nema podataka o interakcijama.

Primena leka Mucoplant u periodu trudnoće i dojenja

Bezbednost primene leka Mucoplant tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena. Stoga se upotreba sirupa u
periodu trudnoće i dojenja ne preporučuje.
Nema podataka o uticaju ovog leka na plodnost.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Mucoplant

Ovaj lek sadrži šećer i mešavinu glukoze i fruktoze (sirup invertnog šećera). Jedna doza od 15 mL sadrži
aproksimativno 9,34 g ugljenih hidrata. Pacijenti sa dijabetes melitusom o ovome moraju voditi računa.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCOPLANT

Odrasli, starije osobe i deca uzrasta 12 ili više godina: Preporučena doza je 15 mL sirupa 4 – 5 puta
dnevno.

Deca uzrasta od 5 do 11 godina: Preporučena doza je 15 mL sirupa 3 puta dnevno.

Deca uzrasta od 3 do 4 godine: Preporučena doza je 7,5 mL sirupa 3 puta dnevno.

Deca mlađa od 3 godine: Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 3 godine.
Ako simptomi traju duže od jedne nedelje tokom primene ovog leka, potrebno je da se pacijent konsultuje
sa lekarom ili farmaceutom.

Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Ukoliko se javi neko neželjeno dejstvo, potrebno je da se pacijent konsultuje sa lekarom ili farmaceutom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK MUCOPLANT

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Rok upotrebe pre prvog otvaranja: 3 godine
Rok upotrebe posle prvog otvaranja boce je 28 dana.

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

Čuvanje

Uslovi čuvanja pre prvog otvaranja leka: čuvati na temperaturi do 25°C.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja leka: čuvati na temperaturi do 25°C

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa
važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Mucoplant

100 g sirupa sadrži 5 g tečnog ekstrakta lista muške bokvice (Plantago lanceolata L.) (1:1).
Rastvarač za ekstrakciju: etanol 20% (m/m).

Pomoćne supstance su:
Kalijum-sorbat, etarsko ulje pitome nane, sirup šećerne repe, sirup invertnog šećera, med, voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Mucoplant

Unutrašnje pakovanje: Boca (100 mL; 250 mL) od smeđeg stakla treće (III) hidrolitičke grupe sa crnim
zatvaračem i navojem od polipropilena (PP).

Spoljnje pakovanjeje složiva kartonska kutija u koju je upakovana boca, graduisana merica (2,5; 5; 7,5; 10 i
15 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:

DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN)
Mihajla Bandura 14, Beograd

Proizvođač:

DR. THEISS NATURWAREN GMBH
Michelinstrasse 10, Homburg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2014.

Režim izdavanja leka:

Broj rešenja: 515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL
Broj rešenja: 515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. za lek Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01228-14-001 od 12.03.2015. (Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 100mL)
515-01-01229-14-001 od 12.03.2015. (Mucoplant; sirup; 5g/100g; boca staklena, 250mL)