Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Nutriflex Lipid peri emulzija za infuziju

Nutriflex Lipid peri emulzija za infuziju

emulzija za infuziju; 1.872g/L+2.504g/L+2.272g/L+1.568g/L+2.808g/L+1.456g/L+0.456g/L+2.08g/L+2.16g/L+1.352g/L+3.88g/L+1.32g/L+1.2g/L+2.8g/L+2.72g/L+2.4g/L+0.64g/L+0.865g/L+0.435g/L+2.354g/L+0.515g/L+0.353g/L+70.4g/L+0.936g/L+5.28g/L+20g/L+20g/L; kesa, 5x2500mL

Supstance:
alanin arginin fenilalanin glicin histidin izoleucin leucin lizin metionin prolin serin treonin triptofan valin asparaginska kiselina glutaminska kiselina natrijum-acetat glukoza kalcijum-hlorid ulje soje trigliceridi srednje dužine lanca natrijum-hlorid natrijum-hidroksid kalijum-acetat magnezijum-acetat natrijum-dihidrogenfosfat cink-acetat
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: B05BA10
Način izdavanja leka SZ
EAN 4030539087995
JKL 0171322

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

UPUTSTVO ZA LEK

Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju

Pakovanje: kesa, 5 x 1250 mL _

Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju

Pakovanje: kesa, 5 x 1875 mL

Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju

Pakovanje: kesa, 5 x 2500 mL

Proizvođač:

B. Braun Melsungen AG

Adresa:

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemačka

Podnosilac zahteva:

B. Braun Adria RSRB d.o.o.

Adresa:

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju

INN
izoleucin; leucin; lizin; metionin; fenilalanin; treonin; triptofan; valin; arginin; histidin; alanin; glicin;
asparaginska kiselina; glutaminska kiselina; prolin; serin; natrijum-hidroksid; natrijum-hlorid;
natrijum-acetat; kalijum-acetat; magnezijum-acetat; kalcijum-hlorid; glukoza; natrijum
dihidrogenfosfat; cink-acetat; trigliceridi, srednje dužine lanaca; ulje soje

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru,farmaceutu ili medicinskom radniku.

- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada
imaju iste znake bolesti kao i Vi.

- Ukoliko dobijete neko neželjeno dejstvo, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara,
farmaceuta ili medicinskog radnika.

Šta sadrži ovo uputstvo:
1. Šta je lek Nutriflex Lipid peri i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nutriflex Lipid peri
3. Kako se upotrebljava lek Nutriflex Lipid peri
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Nutriflex Lipid peri
6. sadržaj pakovanja i ostale informacije

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

1. ŠTA JE LEK NUTRIFLEX LIPID PERI I ČEMU JE NAMENJEN

Nutriflex Lipid peri sadrži aktivne supstance kao što su aminokiseline, elektroliti i masne kiseline koje su
esencijalne za rast ili oporavak organizma. Takođe sadrži kalorije u formi ugljenih hidrata i masti.

Nutriflex Lipid peri se daje kada niste u mogućnosti da se hranite normalnim putem. Postoje brojne situacije u
kojima je ovo slučaj, na primer ukoliko se oporavljate od operacije, povreda ili opekotina, ili ukoliko niste u
mogućnosti da apsorbujete hranu iz stomaka i creva.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NUTRIFLEX LIPID PERI

Lek Nutriflex Lipid peri ne smete koristiti:

ukoliko ste alergični na jaja, kikiriki, soju ili bilo koju aktivnu supstancu ili pomoćnu supstancu ovog leka
(videti odeljak 6.)

Ovaj lek se ne sme primenjivati kod novorođenčadi, odojčadi i dece do dve godine starosti.

Takođe, Nutriflex Lipid peri se ne sme primenjivati kada postoji:

životno ugrožavajući poremećaj cirkulacije, koji može da se javi ukoliko ste u stanju kolapsa ili šoka
srčani ili moždani udar
težak poremećaj zgrušavanja krvi (rizik od krvarenja)

zečepljene krvnih sudova trombom ili masnoćama (embolija)
teško oštećenje funkcije jetre,
oštećenje žučnih puteva (intrahepatična holestaza)

teško oštećenje funkcije bubrega, kada nisu dostupne ustanove za dijalizu
poremećaj sastava soli u organizmu

nedostatak tečnosti ili višak vode u organizmu
nakupljanje vode u plućima (plućni edem)
teško srčano oštećenje

određeni metabolički poremećaji kao što su:

- povišeni lipidi (masnoće) u krvi
- urođeni poremećaj u metabolizmu aminokiselina

- abnormalno povišen nivo šećera u krvi koji zahteva više od 6 jedinica insulina po satu kako bi bio
kontrolisan
- poremećaji metabolizma koji mogu da se jave posle operacija ili povreda
- koma nepoznatog uzroka
- nedovoljno snabdevanje tkiva kiseonikom
- abnormalno povišen nivo kiselosti krvi

Kada uzimate lek Nutriflex Lipid peri posebno vodite računa

Pre upotrebe leka Nutriflex Lipid peri, konsultujte se sa Vašim lekarom. Obavestite lekara ukoliko:
imate problema sa srcem, jetrom ili bubrezima
patite od određenog tipa metaboličkog poremećaja kao što je dijabetes, povišene vrednosti masnoće u krvi i
poremećaj ravnoteže tečnosti i elektrolita.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Bićete pažljivo praćeni kako bi se otkrili rani znaci alergijske reakcije (kao što je groznica, drhtavica, osip ili
nedostatak daha), nakon primene ovog leka.

Dalji monitoring i testovi, kao što su brojne analize uzoraka krvi će biti primenjene kako bi se utvrdilo da
organizam prihvata primenjenu ishranu na adekvatan način.

Medicinsko osoblje može takođe preduzeti mere kako bi se osigurale potrebe organizma za tečnošću i
elektrolitima.

Pored leka Nutriflex Lipid peri, možete dalje primati nutrijente kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe
Vašeg organizma.

Primena kod dece
Ovaj lek se ne sme primenjivati kod novorođenčadi, odojčadi i dece do dve godine starosti.

Primena drugih lekova
Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, ukoliko ste skoro uzeli ili planirate da uzmete neki drugi lek.

Nutriflex Lipid peri može da interaguje sa nekim drugim lekovima. Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ili
primate neki od sledećih lekova:
insulin

heparin
lekove koji se koriste za prevenciju neželjenog zgrušavanja krvi kao što je varfarin ili drugi kumarinski
derivati

lekovi koji pospešuju protok urina (diuretici)
lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori)
lekovi koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska ili srčanih problema (antagonisti angiotenzin II
receptora)

lekovi koji se koriste kod transplantacije organa kao što je ciklosporin i takrolimus
lekovi za lečenje zapaljenja (kortikosteroidi)

hormonski preparati koji utiču na ravnotežu telesnih tečnosti (adrenokortikotropni hormon ili ACTH)

Primena leka Nutriflex Lipid peri u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate da zatrudnite, pitajte Vašeg lekara za savet pre
uzimanja ovog leka. Ukoliko ste trudni, ovaj lek ćete dobiti samo ako Vaš lekar smatra da je to apsolutno
neophodno za Vaš oporavak. Nema dostupnih podataka o primeni leka Nutriflex Lipid peri kod trudnica.

Dojenje se ne preporučuje za žene na parenteralnoj ishrani.

Uticaj leka Nutriflex Lipid peri na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nutriflex Lipid peri se obično primenjuje kod ležećih pacijenata u bolnici ili klinici, što isključuje aktivnosti kao
što su upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceuta.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NUTRIFLEX LIPID PERI

Ovaj lek se primenjuje putem intravenske infuzije (kap po kap), odnosno putem male cevi direktno u venu.
Ovaj lek se primenjuje putem periferne ili centralne vene.

Vaš lekar će odlučiti o količini leka koja Vam je potrebna i o dužini trajanja terapije ovim lekom.

Primena kod dece
Ovaj lek se ne sme primenjivati kod novorođenčadi, odojčadi i dece do dve godine starosti.

Ako ste uzeli više leka Nutriflex Lipid peri nego što je trebalo

Ako ste primili previše ovog leka, možete imati tzv. „sindrom preopterećenja“ sa sledećim simptomima:

višak tečnosti i poremećaj elektrolita
nakupljanje vode u plućima (plućni edem)

gubitak aminokiselina putem urina i disbalans aminokiselina

povraćanje i mučnina
drhtavica

povišen nivo šećera u krvi
glukoza u urinu
deficit tečnosti

krv veće koncentracije od normalne (hiperosmolalnost)
poremećaj ili gubitak svesti usled izrazito visokih vrednosti šećera u krvi

uvećanje jetre (hepatomegalija) sa ili bez žutice (ikterusa)
uvećanje slezine (splenomegalija)
masna infiltracija unutrašnjih organa

abnormalne vrednosti parametara funkcije jetre
smanjen broj crvenih krvnih ćelija (anemija)
smanjen broj belih krvnih ćelija (leukopenija)

smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija)
povećan broj nezrelih crvenih krvnih ćelija (retikulocitoza)
razgradnja krvnih ćelija (hemoliza)

krvarenje ili sklonost ka krvarenju
poremećaj koagulacije krvi (zabeležen kroz promene u vremenu krvarenja, vremenu koagulacije,

protrombinskom vremenu)

drhtavica
povišen nivo masnoća u krvi
gubitak svesti

Ukoliko se javi bilo koji od ovih simptoma, infuzija se mora momentalno prekinuti.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi, i ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako se oni ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata
koji primaju lek.
Navedena neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Ukoliko se javi bilo koje od navedenih neželjenih
dejstava, odmah obavestite Vašeg lekara, koji će prekinuti primenu ovog leka:

Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)
alergijske reakcije, npr. reakcije na koži, nedostatak daha, oticanje usana, usta i grla, poteškoće sa disanjem

Ostala neželjena dejstva uključuju:
Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
iritacija ili zapaljenje vena (flebitis, tromboflebitis)

Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
mučnina, povraćanje, gubitak apetita

Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
povećana sklonost ka zgrušavanju krvi
pomodrelost kože
nedostatak daha

glavobolja
naleti vrućine

crvenilo kože (eritem)
znojenje
drhtavica

osećaj hladnoće
povišena telesna temperatura
pospanost

bolovi u grudima, leđima, kostima ili lumbalnom predelu
snižen ili povišen krvni pritisak

Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
abnormalno povišene vrednosti masnoća i šećera u krvi
povišen nivo kiselih supstanci u krvi
prekoračeni lipidi mogu dovesti do sindroma preopterećenja mastima. Za više informacija o ovome, pogledati

odeljak „Ako ste uzeli više leka Nutriflex Lipid peri nego što je trebalo“.
Simptomi obično nestaju nakon prekida infuzije.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Prijаvljivаnje neželjenih reаkcijа

Ukoliko Vаm se ispolji bilo kojа neželjenа reаkcijа, potrebno je dа o tome obаvestite lekаrа, fаrmаceutа ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svаku moguću neželjenu reаkciju kojа nije nаvdenа u ovom uputstvu.
Prijаvljivаnjem neželjenih reаkcijа možete dа pomognete u proceni bezbednosti ovog lekа. Sumnju nа neželjene
reаkcije možete dа prijаvite Agenciji zа lekove i medicinskа sredstvа Srbije (ALIMS):

Agencijа zа lekove i medicinskа sredstvа Srbije
Nаcionаlni centаr zа fаrmаkovigilаncu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beogrаd
Republikа Srbijа
website: www.аlims.gov.rs
e-mаil:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK NUTRIFLEX LIPID PERI

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka:
2 godine.

Rok upotrebe nakon otklanjanja zaštitnog omotača i mešanja sadržaja kese:
Hemijska i fizička stabilnost pri upotrebi, nakon mešanja komponenata je ustanovljena za 7 dana na temperaturi
od 2 – 8° C, ili 48 sati na temperaturi do 25°C.

Roku upotrebe nakon prvog otvaranja (skidanje infuzionog porta):
Emulzija se mora iskoristi odmah nakon otvaranja kontaktne ambalaže.

Čuvanje

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.
Čuvati na temperaturi do 25° C. Čuvati kese u spoljnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Ne zamrzavati. Ako slučajno dođe do zamrzavanja odbaciti kesu.
Ne koristiti lek posle isteka datuma koji je označen na pakovanju.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Nutriflex Lipid peri

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Aktivne supstance u pripremljenoj smeši su:

Gornji, levi deo (rastvor glukoze)

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Glukoza, monohidrat
što odgovara glukoze, bezvodne

70,4 g
64,0 g

88,0 g
80,0 g

132,0 g
120,0 g

176,0 g
160,0 g

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat

0,936 g

1,170 g

1,755 g

2,340 g

Cink-acetat, dihidrat

5,28 mg

6,625 mg

9,938 mg

13,250 mg

Gornji, desni deo (lipidna emulzija)

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Ulje soje prečišćeno

20,0 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Trigliceridi, srednje dužine lanaca

20,0 g

25,0 g

37,5 g 50,0 g

Donji deo (rastvor aminokiselina)

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Izoleucin

1,872 g

2,34 g

3,51 g

4,68 g

Leucin

2,504 g

3,13 g

4,70 g

6,26 g

Lizin-hidrohlorid
što odgovara lizina

2,272 g

1,81 g

2,84 g
2,26 g

4,26 g
3,39 g

5,68 g
4,52 g

Metionin

1,568 g

1,96 g

2,94 g

3,92 g

Fenilalanin

2,808 g

3,51 g

5,27 g

7,02 g

Treonin

1,456 g

1,82 g

2,73 g

3,64 g

Triptofan

0,456 g

0,57 g

0,86 g

1,14 g

Valin

2,080 g

2,60 g

3,90 g

5,20 g

Arginin

2,160 g

2,70 g

4,05 g

5,40 g

Histidin-hidrohlorid, monohidrat
što odgovara histidina

1,352 g

1,00 g

1,69 g
1,25 g

2,54 g
1,88 g

3,38 g
2,50 g

Alanin

3,880 g

4,85 g

7,28 g

9,70 g

Asparaginska kiselina

1,200 g

1,50 g

2,25 g

3,00 g

Glutaminska kiselina

2,800 g

3,50 g

5,25 g

7,00 g

Glicin

1,320 g

1,65 g

2,48 g

3,30 g

Prolin

2,720 g

3,40 g

5,10 g

6,80 g

Serin

2,400 g

3,00 g

4,50 g

6,00 g

Natrijum-hidroksid

0,640 g

0,800 g

1,200 g

1,600 g

Natrijum-hlorid

0,865 g

1,081 g

1,622 g

2,162 g

Natrijum-acetat

0,435 g

0,544 g

0,816 g

1,088 g

Kalijum-acetat

2,354 g

2,943 g

4,415 g

5,886 g

Magnezijum-acetat, tetrahidrat

0,515 g

0,644 g

0,966 g

1,288 g

Kalcijum-hlorid

0,353 g

0,441 g

0,662 g

0,882 g

Elektroliti (mmol)

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Natrijum

40

50

75

100

Kalijum

45

60

Magnezijum

2,4

3,0

4,5

6,0

Kalcijum

2,4

3,0

4,5

6,0

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Cink

0,024

0,03

0,045

0,06

Hloridi

38,4

48

72

96

Acetati

32

40

60

80

Fosfati

7,5

11,25

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Sadržaj aminokiselina (g)

32

40

60

80

Ukupni sadržaj azota (g)

4,6

5,7

8,6

11,4

Sadržaj ugljenih hidrata (g)

64

80

120

160

Sadržaj lipida (g)

40

50

75

100

u 1000 mL

u 1250 mL

u 1875 mL

u 2500 mL

Energetska vrednost u obliku lipida
[kJ(kcal)]

1590

(380)

1990

(475)

2985

(715)

3980

(950)

Energetska vrednost u obliku ugljenih
hidrata [kJ(kcal)]

1075

(255)

1340

(320)

2010

(480)

2680

(640)

Energetska

vrednost

u

obliku

aminokiselina [kJ(kcal)]

535

(130)

670

(160)

1005

(240)

1340

(320)

Neproteinska energetska vrednost
[kJ(kcal)]

2665

(635)

3330

(795)

4995

(1195)

6660

(1590)

Ukupna energetska vrednost
[kJ(kcal)]

3200

(765)

4000

(955)

6000

(1435)

8000

(1910)

Osmolalnost [mOsm/kg]

950

950

950

950

Teorijska osmolarnost [mOsm/kg]

840

840

840

840

pH

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

Pomoćne supstance: limunska kiselina, monohidrat; lecitin jajeta; glicerol; natrijum-oleat i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Nutriflex Lipid peri i sadržaj pakovanja

Rastvor aminokiselina i glukoze: bistar, bezbojan do bledo žuto obojen rastvor, bez mehaničkih onečišćenja.
Lipidna emulzija: emulzija tipa ulje u vodi, mlečno bela.

Prethodno pripremljen preparat predstavlja emulziju za infuziju, koja se primenjuje intravenskim putem.

Unutrašnje pakovanje leka Nutriflex Lipid peri je fleskibilna višepregradna (trodelna) kesa od
poliamida/polipropilena i u zavisnosti od veličine pakovanja sadrži:
- 1250 mL (500 mL rastvora aminokiselina + 250 mL emulzije masti + 500 mL rastvora glukoze),
- 1875 mL (750 mL rastvora aminokiselina + 375 mL emulzije masti + 750 mL rastvora glukoze),
- 2500 mL (1000 mL rastvora aminokiselina + 500 mL emulzije masti + 1000 mL rastvora glukoze)

Višepregradna kesa je upakovana u zaštitni omotač. Apsorber kiseonika je postavljen između kese i zaštitnog
omotača; kesica od inertnog materijala sadrži gvožđe-hidroksid u prahu.
Dve gornje komore se mogu spojiti sa donjom komorom otvaranjem zatopljene međupregrade (koja se

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

jednostavno odlepi).

Dizajn kese omogućava mešanje aminokiselina, glukoze, lipida i elektrolita u jednom od delova. Odlepljivanjem
pregrade dobija se sterilno izmešana emulzija.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 trodelnih kesa.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: B. Braun Adria RSRB d.o.o.,

Đorđa Stanojevića 14,

11000 Beograd, Srbija

Proizvođač: B. Braun Melsungen AG ,
Carl-Braun-Strasse 1
34209 Melsungen, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014.
Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014.
Nutriflex Lipid peri,emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDAVSTVENIM RADNICIMA:

Теrapijske indikacije

Obezbeđivanje energije, esencijalnih masnih kiselina, aminokiselina, elektrolita i tečnosti pri sprovođenju
parenteralne ishrane kod pacijenata sa blagim do umereno teškim katabolizmom, kada je per os ili enteralna
ishrana nemoguća, nedovoljna ili kontraindikovana.

Doziranje i način primene
Preporučeni plan doziranja

Doziranje bi trebalo prilagoditi individualnim potrebama pacijenata.
Preporučuje se da se Nutriflex Lipid peri primenjuje kontinuirano. Moguće komplikacije mogu se izbeći
postepenim povećavanjem brzine infuzije do željene, tokom prvih 30 minuta.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Adolescenti stariji od 14 godina i odrasli:
Maksimalna dnevna doza je do 40 mL/kg telesne mase, što odgovara
1,28 g aminokiselina/kg telesne mase na dan
2,56 g glukoze /kg telesne mase na dan
1,6 g lipida /kg telesne mase na dan.
Maksimalna brzina infuzije je 2,5 mL/kg telesne mase na sat, što odgovara
0,08 g aminokiselina/kg telesne mase na sat
0,16 g glukoze /kg telesne mase na sat
0,1 g lipida /kg telesne mase na sat.

Za pacijenta od 70 kg to odgovara maksimalnoj brzini infuzije od 175 mL na sat. Količina primenjenog substrata
je 5,6 g aminokiselina na sat, 11,2g glukoze na sat i 7,0 g lipida na sat.

Pedijatrijska populacija
Novorođenčad, odojčad i deca uzrasta do 2 godine:
Nutriflex Lipid peri je kontraindikovan kod novorođenčadi, odojčadi i dece uzrasta do 2 godine (pogledati
odeljak Kontraindikacije).

Deca uzrasta od 2 do 13 godina:
Preporuke za doziranje zasnovane su na podacima o prosečnim dnevnim potrebama. Doziranje bi trebalo
individualno prilagođavati u zavisnosti od godina starosti, stepena razvoja deteta i bolesti. Kod pedijatrijskih
pacijenata prilikom preračunavanja doze, mora se uzeti u obzir i stepen hidratacije organizma.

Kod dece može biti neophodno da se nutriciona terapija započne polovinom ciljne doze. Dozu treba, u
zavisnosti od metaboličkog kapaciteta, postepeno povećavati do maksimalne.

Dnevna doza za uzrast od 2. do 4. godine života:
45 mL/kg telesne mase, što odgovara:
1,44 g aminokiselina/kg telesne mase na dan
2,88 g glukoze /kg telesne mase na dan
1,8 g lipida /kg telesne mase na dan.

Dnevna doza za uzrast od 5. do 13. godine života:
30 mL/kg telesne mase, što odgovara:
0,96 g aminokiselina/kg telesne mase na dan
1,92 g glukoze /kg telesne mase na dan
1,2 g lipida /kg telesne mase na dan.

Maksimalna brzina infuzije je 2,5 mL/kg telesne mase na sat, što odgovara
0,08 g aminokiselina/kg telesne mase na sat
0,16 g glukoze /kg telesne mase na sat

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

0,1 g lipida /kg telesne mase na sat.

U zavisnosti od individualnih potreba pedijatrijskih pacijenata, Nutriflex Lipid peri možda neće moći dovoljno
da pokrije potrebe za ukupnom energijom i tečnošću. U tim slučajevima, ugljeni hidrati i/ili lipidi i/ili tečnosti
mogu se dodatno primeniti, po potrebi.

Pacijenti sa oštećenjem bubrega/jetre
Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili jetre doze bi trebalo individualno podešavati (takođe pogledati odeljak
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Dužina trajanja terapije
Dužina terapije za navedene indikacije ne bi trebalo da prelazi 7 dana.

Način primene

Intravenska primena. Za infuzionu primenu putem periferne ili centralne vene.

Коntraindikacije
- preosetljivost na aktivne supstance, jaja, kikiriki ili proteine soje ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u
odeljku Lista pomoćnih supstanci
- kongenitalni poremećaj metabolizma aminokiselina
- teška hiperlipidemija
- hiperglikemija koja se ne može regulisati dozom insulina većom od 6 internacionalnih jedinica na sat
- acidoza
- intrahepatična holestaza
- teška insuficijencija jetre
- teška bubrežna insuficijencija kod nemogućnosti transplantacione terapije
- hemoragična dijateza sa pogoršanjima
- akutni trombo-embolijski događaji, lipidna embolija

Nutriflex Lipid peri se zbog svog sastava ne sme primenjivati kod novorođenčadi, odojčadi i dece mlađe od 2
godine.

Generalno, kontraindikacije za parenteralnu ishranu su:

nestabilan cirkulatorni status sa vitalnom ugroženošću (stanje kolapsa i šoka),

akutna faza srčanog udara i šloga

nestabilno metaboličko stanje (npr. teški postagresioni sindrom, koma nepoznatog porekla)

neadekvatno snabdevanje ćelija kiseonikom,

poremećaj ravnoteže tečnosti i elektrolita,

akutni edem pluća,

nekompenzovana srčana insuficijencija

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Treba biti oprezan u slučajevima povišene serumske osmolarnosti.

Previše brza infuzija može dovesti do hipervolemije sa patološkim serumskim koncentracijama elektrolita,
hiperhidratacijom i edemom pluća.
Ako se pojavi bilo koji znak ili simptom anafilakse (kao što je groznica, drhtavica, osip ili dispneja), infuziju
treba momentalno prekinuti.

Trebalo bi pratiti koncentraciju serumskih triglicerida za vreme primene Nutriflex Lipid peri. U zavisnosti od
metaboličkog stanja pacijenta, povremeno se može javiti hipertrigliceridemija. Ako koncentracija triglicerida u
plazmi poraste iznad 3 mmol/L za vreme primene lipida, trebalo bi smanjiti brzinu infuzije. Ako bi se
koncentracija triglicerida u plazmi zadržala na vrednosti iznad 3 mmol/L, infuziju bi trebalo zaustaviti dok se
nivo ne normalizuje.

Kao i sa svim rastvorima koji sadrže ugljene hidrate, primena leka Nutriflex Lipid peri može dovesti do
hiperglikemije. Nivo glukoze u krvi treba pratiti. Ukoliko postoji hiperglikemija, brzinu infuzije treba smanjiti ili
treba dati insulin. Ukoliko pacijent prima druge intravenske rastvore glukoze, količina dodatno primenjene
glukoze mora se uzeti u obzir.

Prekid primene emulzije može biti indikovan, ako koncentracija glukoze u krvi poraste više od 14 mmol/L (250
mg/dL) za vreme primene infuzije.

Intravenska primena aminokiselina udružena je sa povećanom urinarnom ekskrecijom oligoelemenata, posebno
bakra, a naročito cinka. Ovo bi trebalo uzeti u obzir prilikom doziranja oligoelemenata, posebno za vreme
dugotrajne intravenske ishrane.

Ponovljeno ili suvišno hranjenje pothranjenih i iscrpljenih pacijenata može dovesti do hipokalijemije,
hipofosfatemije i hipomagnezijemije Adekvatna nadoknada elektrolita u skladu sa odstupanjem od normalnih
vrednosti je neophodna.

Ne bi trebalo primenjivati istovremeno Nutriflex Lipid peri i krv putem istog infuzionog seta, zbog rizika od
pseudoaglutinacije.

Stariji pacijenti
U osnovi, primenjuje se ista doza kao i kod odraslih ali sa oprezom kod pacijenata koji imaju oboljenja kao što
su srčana insuficijencija ili bubrežna insuficijencija koja su često u vezi sa godinama.

Pacijenti sa dijabetes melitusom, oštećenjem srčane ili bubrežne funkcije
Kao i svi infuzioni rastvori velikog volumena, Nutriflex Lipid peri treba dati sa oprezom pacijentima sa
oštećenjem srčane ili bubrežne funkcije.
Postoje ograničena iskustva u primeni kod pacijenata sa dijabetes melitusom ili teškim oštećenjem bubrega.

Pacijenti sa poremećajem metabolizma lipida

Nutriflex Lipid peri treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa poremećajem metabolizma lipida, npr.
bubrežnom insuficijencijom, dijabetes melitusom, pankreatitisom, oštećenjem funkcije jetre, hipotireoidizmom
(sa hipertrigliceridemijom) i sepsom. Ako se Nutriflex Lipid plus daje pacijentima sa ovim stanjima, praćenje
serumskih triglicerida je neophodno. Prisustvo hipertrigliceridemije 12 sati nakon primene lipida takođe ukazuje

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

na poremećaj metabolizma lipida.

Poremećaj tečnosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteže moraju biti korigovani pre početka primene infuzije.
Neophodno je kontrolisanje serumskih elektrolita, balansa vode, acido-bazne ravnoteže i – za vreme dugotrajne
primene – broja krvnih ćelija, statusa koagulacije i funkcije jetre.

Nadoknada elektrolita, vitamina i oligoelemenata može biti neophodna u zavisnosti od potreba.

Budući da Nutriflex Lipid peri sadrži cink i magnezijum, potreban je oprez kada se primenjuje zajedno sa
rastvorima koji sadrže ove elemente.

Kao i za sve intravenske rastvore, neophodni su striktni aseptični uslovi za primenu leka Nutriflex Lipid peri.

Nutriflex Lipid peri je lek složenog sastava. Zbog toga se nikako ne preporučuje dodavanje drugih rastvora (dok
se ne dokaže kompatibilnost – pogledati odeljak Inkompatibilnost).

Uticaj na laboratorijske testove

Sadržaj lipida može uticati na određena laboratorijska ispitivanja (na primer bilirubin, laktatnu dehidrogenazu,
saturaciju kiseonikom), ako je krv uzorkovana pre nego što je masnoća adekvatno eliminisana iz krvotoka.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Neki lekovi, kao što je insulin, mogu da utiču na lipaze u organizmu. Međutim, izgleda da ovaj vid interakcije
ima ograničeni klinički značaj.

Heparin primenjen u kliničkim dozama prouzrokuje prolazno oslobađenje lipoproteinske lipaze u cirkulaciju.
Ovo može, u početku, uzrokovati povećanje lipolize u plazmi, koje je praćeno prolaznim smanjenjem klirensa
triglicerida.

Sojino ulje, samo po sebi sadrži vitamin K1. Ovo može uticati na terapijske efekte derivata kumarina, što bi
trebalo pažljivo pratiti kod pacijenata na terapiji ovim lekovima.

Rastvore koji sadrže kalijum, kao što je Nutriflex Lipid peri, trebalo bi primenjivati sa oprezom kod pacijenata
koji uzimaju lekove koji povećavaju koncentraciju kalijuma u serumu, kao što su diuretici koji štede kalijum
(triamteren, amilorid, spironolakton), ACE inhibitori (npr. kaptopril, enalapril), antagonisti angiotenzin II
receptora (npr. losartan, valsartan), ciklosporin i takrolimus.

Kortikosteroidi i ACTH se povezuju sa zadržavanjem vode i natrijuma.

Primena u periodu trudnoće i dojenja
Trudnoća
Ne postoje ili su ograničeni podaci o upotrebi leka Nutriflex Lipid peri kod trudnica. Studije na životinjama nisu
ukazale na direktan ili indirektan štetan efekat na reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o
bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).
Paranteralna ishrana može biti neophodna u toku trudnoće. Nutriflex Lipid peri bi trebalo davati trudnicama

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

samo posle pažljive procene.

Dojenje
Komponente/metaboliti leka Nutriflex Lipid peri se izlučuju u humano mleko, ali se pri terapijskim dozama ne
očekuju efekti na novorođenče/odojče.

Ipak, dojenje se ne preporučuje kod žena na parenteralnoj ishrani.

Fertilitet
Nema dostupnih podataka.
Uticaj na psihifizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nije relevantno.

Neželjena dejstva

Sledeći spisak obuhvata određen broj sistemskih reakcija koje mogu biti povezane sa upotrebom leka Nutriflex
Lipid peri. Većina njih se retko javlja (≥ 1/10000 do < 1/1000), pod uslovima odgovarajuće primene, u pogledu
kontrole doziranja, praćenja bezbednosnih ograničenja i uputstava.
Neželjena dejstva su prikazana u skladu sa učestalošću, na sledeći način:
Veoma česta (≥ 1/10)
Česta (≥1/100 do < 1/10)
Povremena (≥1/1000 do < 1/100)
Retka (≥1/10000 do < 1/1000)
Veoma retka (< 1/10000)
Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti iz dostupnih podataka)

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema
Retko: Hiperkoagulacija

Imunološki poremećaji
Retko: Alergijske reakcije (npr. anafilaktičke reakcije, dermalne erupcije, oralni i laringealni edem, edem lica)

Poremećaji metabolizma i ishrane
Veoma retko: Hiperlipidemija, hiperglikemija, metabolička acidoza, ketoacidoza
Učestalost ovih neželjenih dejstava je dozno-zavisna i može biti uvećana usled apsolutnog ili relativnog
predoziranja lipidima.

Poremećaji nervnog sistema:

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Retko: Pospanost

Vaskularni poremećaji:
Retko: Hipertenzija ili hipotenzija, naleti vrućine

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:
Retko: Dispneja, cijanoza

Gastrointestinalni poremećaji:
Povremeno: Nauzeja, povraćanje, gubitak apetita

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:
Retko: Eritem

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene:
Često: iritacija zida vene, flebitis ili tromboflebitis, mogu se javiti nekoliko dana nakon primene leka
Retko: Glavobolja, povišena telesna temperatura, znojenje, osećaj hladnoće, drhtavica, bol u leđima, kostima,
grudima i lumbalnom regionu
Veoma retko: Sindrom preopterećenja mastima (detaljnije u nastavku teksta)

Ukoliko se javi iritacija zida vene, flebitis ili tromboflebitis, neophodno je razmotriti promenu mesta primene
infuzije.
Ako se pojave neželjena dejstva ili ako nivo triglicerida bude iznad 3 mmol/L u toku infuzije, infuziju treba
prekinuti ili, ukoliko je neophodno, nastaviti je sa nižom dozom.
Ukoliko se nastavlja primena infuzije, trebalo bi pažljivo pratiti pacijenta, naročito na početku, kao i serumske
trigliceride koje bi trebalo određivati u kratkim intervalima.

Informacije o određenim neželjenim dejstvima
Nauzeja, povraćanje, gubitak apetita i hiperglikemija su simptomi koji se često javljaju kod osoba na
parenteralnoj ishrani ili mogu biti povezana sa parenteralnom ishranom.

Sindrom preopterećenja mastima
Smanjena sposobnost eliminacije triglicerida može dovesti do „sindroma preopterećenja mastima“, koji je
uzrokovan predoziranjem. Mogući znaci metaboličkog opterećenja se moraju pratiti. Uzrok može biti genetika
(individualno različit metabolizam) ili na metabolizam masti može uticati postojeće ili prethodno oboljenje. Ovaj
sindrom se može pojaviti za vreme teške hipertrigliceridemije, čak i pri preporučenoj brzini infuzije, kao i
udružen sa naglom promenom kliničkog stanja pacijenta kao što je oštećena funkcija bubrega ili infekcija.

Sindrom preopterećenja mastima se karakteriše hiperlipidemijom, groznicom, masnom infiltracijom,

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

hepatomegalijom sa ili bez pojave žutice, splenomegalijom, anemijom, leukopenijom, trombocitopenijom,
poremećajem koagulacije krvi, hemolizom i retikulocitozom, patološkim parametrima funkcije jetre i komom.
Simptomi su uglavnom reverzibilni ukoliko se prekine primena infuzije masti.

Ukoliko se jave znaci sindroma preopterećenja mastima, trebalo bi momentalno obustaviti infuziju leka
Nutriflex Lipid peri.

Prijаvljivаnje neželjenih reаkcija

Prijаvljivаnje sumnji nа neželjene reаkcije posle dobijаnjа dozvole zа lek je vаžno. Time se omogućаvа
kontinuirаno prаćenje odnosа koristi i rizikа lekа. Zdrаvstveni rаdnici trebа dа prijаve svаku sumnju nа
neželjene reаkcije nа ovаj lek Agenciji zа lekove i medicinskа sredstvа Srbije (ALIMS):

Agencijа zа lekove i medicinskа sredstvа Srbije
Nаcionаlni centаr zа fаrmаkovigilаncu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beogrаd
Republikа Srbijа
x: +381 (0)11 39 51 131
website: www.аlims.gov.rs
e-mаil:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje
Simptomi predoziranja tečnošću i elektrolitima:
Hiperhidratacija, elektrolitni disbalans i plućni edem.

Simptomi predoziranja aminokiselinama:
Gubitak aminokiselina putem bubrega sa posledičnim disbalansom aminokiselina, mučninom, povraćanjem i
drhtavicom.

Simptomi predoziranja glukozom:
Hiperglikemija, glukozurija, dehidratacija, hiperosmolalnost, hiperglikemija i hiperosmolarna koma.

Simptomi predoziranja lipidima:
Pogledati odeljak Neželjena dejstva.

Terapija
Kod predoziranja indikovana je momentalna obustava infuzije. Dalje terpijske mere zavise od pojedinih
simptoma i njihove težine. Ukoliko se infuzija ponovo započne, pošto se simptomi povuku, preporučuje se
postepeno povećavanje brzine infuzije uz učestali monitoring.

Lista pomoćnih supstanci
Limunska kiselina, monohidrat (za regulisanje pH);
Lecitin jajeta;
Glicerol;
Natrijum-oleat;
Voda za injekcije.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Inkompatibilnost
Nutriflex Lipid peri ne sme se mešati sa drugim lekovima, niti sa drugim infuzionim rastvorima za koje
prethodnim testiranjem nije potvrđena kompatibilnost, zato što nije moguće garantovati adekvatnu stabilnost
emulzije.
Podaci o kompatibilnosti sa različitim aditivima (npr. elektroliti, oligoelementi, vitamini) mogu se dostaviti od
strane proizvođača.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka:
2 godine.

Rok upotrebe nakon otklanjanja zaštitnog omotača i mešanja sadržaja kese:
Hemijska i fizička stabilnost pri upotrebi, nakon mešanja komponenata je ustanovljena za 7 dana na temperaturi
od 2 – 8°C, ili 48 sati na temperaturi do 25°C.

Roku upotrebe nakon prvog otvaranja (skidanje infuzionog porta):
Emulzija se mora iskoristi odmah nakon otvaranja kontaktne ambalaže.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne zamrzavati. Ako slučajno dođe do zamrzavanja odbaciti kesu.

Čuvati kese u spoljnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Unutrašnje pakovanje leka Nutriflex Lipid peri je fleskibilna višepregradna (trodelna) kesa od
poliamida/polipropilena i u zavisnosti od veličine pakovanja sadrži:
- 1250 mL (500 mL rastvora aminokiselina + 250 mL emulzije masti + 500 mL rastvora glukoze),
- 1875 mL (750 mL rastvora aminokiselina + 375 mL emulzije masti + 750 mL rastvora glukoze),
- 2500 mL (1000 mL rastvora aminokiselina + 500 mL emulzije masti + 1000 mL rastvora glukoze)

Višepregradna kesa je upakovana u zaštitni omotač. Apsorber kiseonika je postavljen između kese i zaštitnog
omotača; kesica od inertnog materijala sadrži gvožđe-hidroksid u prahu.
Dve gornje komore se mogu spojiti sa donjom komorom otvaranjem zatopljene međupregrade (koja se
jednostavno odlepi).

Dizajn kese omogućava mešanje aminokiselina, glukoze, lipida i elektrolita u jednom od delova. Odlepljivanjem
pregrade dobija se sterilno izmešana emulzija.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 trodelnih kesa.

Broj rešenja: 515-01-02283-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1250 mL
Broj rešenja: 515-01-02286-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 1875 mL
Broj rešenja: 515-01-02288-14-001 od 12.11.2014. za lek Nutriflex Lipid peri, emulzija za infuziju, 5 x 2500 mL

Posebne mere opreza pri odlaganju i drugom rukovanju

Pripremanje izmešane emulzije:
Izvaditi unutrašnju kesu iz zaštitnog omotača i postupati prema sledećim uputstvima:

postaviti kesu na čvrstu, ravnu površinu

izmešati glukozu sa aminokiselinama pritiskajući gornju levu pregradu prema zatopljenoj pregradi,

potom dodati emulziju masti pritiskajući gornju desnu pregradu prema zatopljenoj pregradi

temeljno izmešati sadržaj kese

Pripremanje za infuziju:

preklopiti kesu i okačiti je na stalak za infuziju preko centralnog prstena za kačenje
skinuti zaštitni poklopac sa infuzionog porta i primeniti infuziju koristeći standardnu tehniku.

Smeša je mlečno bela, homogena emulzija tipa ulje u vodi.
Koristiti samo neoštećene kese u kojima su rastvori aminokiselina i glukoze bistri i bezbojni do bledo žute boje.
Ne koristiti kese u kojima postoji promena boje ili vidljivo odvajanje faza (uljane kapi) u delu u kome se nalazi
emulzija masti.

Unutrašnje pakovanje leka Nutriflex Lipid peri (kesa) je jednodozno. Neiskorišćeni ostatak mora da se uništi
prema važećim propisima.

Delimično korišćena kesa ne sme se ponovo spajati sa infuzionim sistemom.
Neophodno je da emulzija dostigne sobnu temperaturu, pre primene infuzije.

Ako se pri koriste filteri, oni moraju biti propustljivi za lipide.