Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Pikovit forte obložena tableta

Pikovit forte obložena tableta

obložena tableta; 5000i.j.+400i.j.+60mg+1.5mg+1.7mg+2mg+6mcg+20mg+0.4mg+10mg+15mg; blister, 2x15kom

Supstance:
askorbinska kiselina holekalciferol piridoksin folna kiselina kalcijum-pantotenat tiamin retinol tokoferol riboflavin cijanokobalamin nikotinamid
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: A11BA..
Način izdavanja leka BR
EAN 3838989559663
JKL 1052110

UPUTSTVO ZA LEK

Pikovit

forte, 5000 i.j.+400 i.j.+60 mg+1,5 mg+1,7 mg+2 mg+6 mikrograma+20 mg+0,4 mg+10

mg+15 mg, obložene tablete

retinol, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin,
nikotinamid, folna kiselina, kalcijum-pantotenat, tokoferol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo

uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 30 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Pikovit forte i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pikovit forte
3. Kako se uzima lek Pikovit forte
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Pikovit forte
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Pikovit forte i čemu je namenjen

Obložene tablete Pikovit forte sadrže jedanaest najvažnijih vitamina u količinama koje odgovaraju dnevnim
potrebama dece od 7 godina i starije. U tabletama nema šećera, koji je potreban za razvoj i razmnožavanje
bakterija, pa tako ne utiču štetno na zube. Tablete sadrže manitol, maltitol i aspartame, što im daje prijatan
ukus.

Vitamini su supstance visoke biološke vrednosti koje regulišu brojne biohemijske procese u organizmu.
Vitamini iz B grupe (B

, B

, B

, B

, pantotenska kiselina i nikotinamid) učestvuju u metabolizmu ugljenih

hidrata, belančevina i masti, kao i u radu nervnog sistema. Folna kiselina je značajna za stvaranje i
obnavljanje krvnih zrnaca kao i za njihovo pravilno delovanje. Za razvoj epitelnih ćelija i sintezu vidnog
pigmenta potreban je vitamin A. Vitamin D reguliše korišćenje kalcijuma i omogućava pravilnu
mineralizaciju kostiju i zuba. Vitamin C pomaže resorpciju gvožđa i učestvuje u brojnim oksido-
redukcionim procesima u organizmu. Vitamin E je fiziološki antioksidant koji štiti ćelijske membrane od
oštećenja i održava njihovu funkcionalnu sposobnost.

Obložene tablete Pikovit forte se preporučuju kada postoje povećane potrebe za vitaminima kao i dodatak
nepotpunoj i osiromašenoj ishrani kada opšte mere (raznovrsna i redovna ishrana) nisu dovoljne:
-

u slučajevima premorenosti i slabe koncentracije kod školske dece,

u slučajevima telesnih opterećenja (aktivno i rekreativno bavljenje sportom),

u slučajevima neredovne i jednolične ishrane, kod smanjenog unosa svežeg voća i povrća,

u slučaju nedostatka apetita,

kao dodatak nakon terapije antibioticima.

Lek Pikovit forte nije zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu. Zbog toga je važno da budete sigurni da
je ishrana Vašeg deteta uravnotežena i raznovrsna, čak i tokom upotrebe leka Pikovit forte.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pikovit forte

Lek Pikovit forte ne smete uzimati:

ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka
(navedene u odeljku 6).

ako je kod Vas ustanovljena hipervitaminoza A i D.

Upozorenja i mere opreza
-

Ako Vam se na koži pojave reakcije preosetljivosti (osip, svrab) odmah prestanite da uzimate obložene
tablete Pikovit forte i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako bolujete od dijabetesa (šećerne bolesti), morate znati da svaka obložena tableta sadrži približno
0,84 g maltitola. Usled spore hidrolize i resorpcije u organima za varenje maltitol u maloj meri utiče
na koncentraciju šećera u krvi;

Ako imate fenilketonuriju, nemojte uzimati obložene tablete, jer sadrže zaslađivač aspartam u čijem
sastavu je fenilalanin.

Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre istovremene primene drugih vitaminskih i vitaminsko-
mineralnih preparata.

Molimo Vas da se posavetujete sa lekarom i ukoliko ste nekada ranije imali navedene probleme.
Tablete Pikovit forte nisu pogodne za decu uzrasta do 7 godina. Deca od 7 do 14 godina mogu da uzimaju
ovaj lek samo ako im to preporuče lekar ili farmaceut.

Drugi lekovi i lek Pikovit forte
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo
koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Lek Pikovit forte stupa u interakcije sa nekim drugim lekovima (npr. tetraciklinima ili hinolonskim
antibiotcima i holestiraminom); zbog čega dejstvo leka Pikovit forte ili dejstva drugih lekova mogu biti

smanjena ili povećana.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili
farmaceutu pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se upotreba leka Pikovit forte u periodu trudnoće i dojenja, zbog nedostatka podataka o
bezbednosti.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nije zabeležen uticaj leka Pikovit forte na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.
Ovaj lek nema uticaja na motorne funkcije kod dece.

Lek Pikovit forte sadrži maltitol (E965), tečni maltitol i aspartam (E951)
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
Aspartam (E951) je izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.

3. Kako se uzima lek Pikovit forte

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kkao Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni
proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza za decu stariju od 7 godina i odrasle jeste 1 obložena tableta na dan, posle jela.
Obloženu tabletu Pikovit forte treba rastopiti u ustima.
Kada se radi o nedostatku apetita, obložene tablete treba uzimati 2 meseca, a u slučaju drugih tegoba 2 do 3
puta godišnje po mesec dana.

Ako ste uzeli više leka Pikovit forte nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pikovit forte nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili
farmaceutom!
S obzirom na količinu aktivnih supstanci u jednoj tableti, mogućnost predoziranja je mala. Gutanje većeg
broja tableta može da izazove poremećaje u želucu i crevima (nadimanje, proliv). Dugotrajno uzimanje
veoma velikih doza leka (preko 30 dana) može da prouzrokuje hipervitaminozu vitamina A i D.

Simptomi hipervitaminoze vitamina A nakon kratkotrajne upotrebe velikih doza vitamina A su bol u
stomaku, anoreksija, povraćanje, zamućen vid, glavobolja, nekontrolisani pokreti i crvenilo kože. Dugotrajna
upotreba velikih doza vitamina A može dovesti do istanjivanja i svraba kože, ispucalih usana, zapaljenja
konjunktiva, oštećenja oka, bola u zglobovima, hronične glavobolje i upornog povraćanja.
Simptomi hipervitaminoze vitamina D, koji se mogu pojaviti nakon upotrebe velikih doza vitamina D su
anoreksija, gubitak telesne mase, dezorijentacija, povraćanje, zatvor ili proliv, metalni ukus, suva usta i
pojačana žeđ.

Dugotrajna primena većih doza vitamina B

može da ošteti periferne nerve.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Pikovit forte
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Ako se obložene tablete Pikovit forte uzimaju u preporučenim dozama, neželjena dejstva su veoma retka.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

Kod osetljivih osoba primena doza znatno većih od propisanih, može da izazove poremećaje u želucu
i crevima (nadimanje, proliv).

Reakcije preosetljivosti koje se ispojavalju kao osip ili svrab. U slučaju reakcija preosetljivosti,
prekinite terapiju i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.
Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem
neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije
možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website:

www.alims.gov.rs

e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Pikovit forte

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Pikovit forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem
pakovanju nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Pikovit forte

Aktivne supstance su: retinolpalmitat, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin-nitrat, riboflavin,
piridoksin-hidrohlorid, cijanokobolamin, nikotinamid, folna kiselina, kalcijum-pantotenat,
tokoferolacetat.

Jedna obložena tableta sadrži:
5000 i.j. retinola (vitamina A) u obliku retinolpalmitata; 400 i.j. holekalciferola (vitamin D3); 60 mg
askorbinske kiseline (vitamin C); 1,5 mg tiamin-nitrata (vitamin B1); 1,7 mg riboflavina (vitamin B2);
2 mg piridoksin-hidrohlorida (vitamin B6); 6 mikrograma cijankobolamina (u obliku 0,1%
cijanokobolamina u manitolu), (vitamin B12)); 20 mg nikotinamida; 0,4 mg folne kiseline; 10 mg
kalcijum-pantotenata; 15 mg tokoferolacetata (u obliku 50% granulata, vitamin E)).

Pomoćne supstance:
Pomoćne supstance u jezgru tablete: maltitol (E965); maltitol, tečni; manitol (E421); aspartam
(E951); aroma mandarine; polisorbat 80; glicerol; ricinusovo ulje, nerafinisano; magnezijum-stearat
(E572); silicijum dioksid, koloidni, bezvodni.
Pomoćne supstance u filmu tablete: maltitol (E965); titan-dioksid (E171); beta-karoten (E160a);
povidon; Capol 600 Pharma.

Kako izgleda lek Pikovit forte i sadržaj pakovanja
Okrugle, bikonveksne obložene tablete, narandžaste boje.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/PVC//Al blister koji sadrži 15 obloženih tableta.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 30 obloženih tableta) i
Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD
Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:
KRKA D.D., NOVO MESTO
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Novembar, 2017.

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-00964-17-001 od 22.11.2017.