Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Pneumo 23 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Pneumo 23 rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL+25mcg/ 0.5mL; napunjen injekcioni špric, 1x0.5mL

Supstance:
vakcina protiv pneumokoka polivalentna
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07AL01
Način izdavanja leka Z
EAN 3660053083046
JKL 0011856