Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Prevenar 13 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

Prevenar 13 suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+4.4mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL+2.2mcg/0.5mL; napunjen injekcioni špric sa iglom, 1x0.5mL

Supstance:
pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina adsorbovana
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07AL02
Način izdavanja leka Z
EAN 8606007411737
JKL 0011935