Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Priorix prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Priorix prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 10exp3 CCID50/0.5mL+10exp3.7 CCID50/0.5mL+10exp3 CCID50/0.5mL; bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100x0.5mL

Supstance:
vakcina protiv malih boginja crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila rubele i parotitisa)
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BD52
Način izdavanja leka Z
EAN 8606103683670
JKL 0011909