Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Rapidex 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

Rapidex 500mg+25mg+200mg granule za oralni rastvor

granule za oralni rastvor; 500mg+25mg+200mg; kesica, 8x1kom

Supstance:
askorbinska kiselina paracetamol feniramin
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: N02BE51
Način izdavanja leka BR
EAN 8606007085303
JKL 3111233

UPUTSTVO ZA LEK

Rapidex

, 500 mg + 25 mg + 200 mg, granule za oralni rastvor

paracetamol, feniramin, askorbinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar
ili farmaceut.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je lek Rapidex i čemu je namenjen

2.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidex

3.

Kako se uzima lek Rapidex

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lek Rapidex

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Rapidex i čemu je namenjen

Lek Rapidex se primenjuje kao simptomatska terapija prehlade, zapaljenja sluznice nosa (rinitisa), zapaljenja
sluznice nosa i ždrela (rinofaringitisa) i stanja sličnih gripu kod odraslih i adolescenata (od 15 godina i
stariji) koja su praćena sledećim simptomima:

bistra sekrecija iz nosa i suzenje očiju,

kijavica,

glavobolja i/ili povišena telesna temperatura.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rapidex

Lek Rapidex ne smete uzimati:

ako imate manje od 15 godina,

ako ste preosetljivi na paracetamol, feniramin, askorbinsku kiselinu ili bilo koju pomoćnu
supstancu leka (videti odeljak 6)

ako imate određeni oblik glaukoma (povišen pritisak u očnoj jabučici)

ako imate otežano mokrenje kao posledice oboljenja prostate ili drugih oboljenja

ako imate teško oboljenje jetre, jer lek sadrži paracetamol,

ako imate netoleranciju na fruktozu, sindroma glukozno-galaktozne malapsorpcije ili nedostatka
saharoza-izomaltaze, jer lek sadrži saharozu.

Kao i inače, ovaj lek ne treba primenjivati u periodu trudnoće i dojenja bez saveta lekara.

UKOLIKO NISTE SIGURNI DA LI SE NEŠTO OD PRETHODNO NAVEDENOG ODNOSI NA VAS,
OBRATITE SE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU.

Upozorenja i mere opreza

ČUVATI LEK VAN DOMAŠAJA DECE.

Doziranje, dužina trajanja terapije do 5 dana i ograničenja primene moraju se strogo poštovati.

Treba izbegavati uzimanje alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol i lekova sa sedativnim dejstvom
tokom upotrebe ovog leka.

Treba izbegavati uzimanje alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol i lekova sa sedativnim
dejstvom tokom upotrebe ovog leka.

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta u slučaju istovremene primene drugih lekova.

U slučaju:

teškog oboljenja jetre ili bubrega,

čestih opstipacija (zatvor), vrtoglavice i urinarnih problema,

ovaj lek treba koristiti samo po preporuci Vašeg lekara.
U slučaju gnojne sekrecije iz nosa, dugotrajno povišene telesne temperature ili izostanka poboljšanja nakon 5
dana primene leka, KONSULTUJTE VAŠEG LEKARA.

Drugi lekovi i Rapidex

Kako biste izbegli štetne efekte predoziranja, NEMOJTE KOMBINOVATI druge lekove koji sadrže
antihistaminike ili paracetamol BEZ SAVETA LEKARA. KADA NISTE SIGURNI, NEMOJTE SE
USTRUČAVATI DA SE OBRATITE VAŠEM LEKARU ILI FARMACEUTU ZA SAVET.

U slučaju predoziranja ili slučajne primene prevelike doze leka odmah konsultujte Vašeg lekara. Ovaj
lek sadrži paracetamol i feniramin. Drugi lekovi takođe mogu da sadrže ove supstance. Nemojte
kombinovati ove lekove kako ne biste prekoračili preporučene dnevne doze (videti odeljak
Doziranje).

Uzimanje leka Rapidex sa hranom, pićima i alkoholom

Ovaj lek može da izazove pospanost koja se povećava unosom alkohola: poželjno je započeti terapiju
uveče i ne uzimati alkoholna pića tokom primene leka.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Ne preporučuje se primena ovog leka tokom trudnoće.

Dojenje
Ne preporučuje se primena ovog leka tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Potrebno je obratiti pažnju na rizik od pospanosti, posebno kod osoba koje upravljaju vozilima ili rukuju
mašinama, s obzirom da se tokom primene ovog leka može javiti pospanost, naročito na početku terapije.

Ovaj rizik se može povećati unosom alkoholnih pića, lekova koji sadrže alkohol ili lekova sa sedativnim
dejstvom.

Lek Rapidex sadrži saharozu
Jedna kesica leka Rapidex sadrži 8,06 g saharoze, što je potrebno uzeti u obzir pri izračunavanju dnevnog
unosa u slučaju dijabetesa ili dijete sa niskim sadržajem šećera.

3. Kako se uzima lek Rapidex

Doziranje
Isključivo odrasli (15 godina i stariji).
Uzima se 1 kesica i ukoliko je potrebno doza se ponavlja nakon najmanje 4 sata, vodeći računa da se ne
uzme više od 3 kesice na dan.
Način primene
Oralna upotreba.
Sadržaj kesice treba razmutiti u dovoljnoj količini tople ili hladne vode.
U terapiji stanja sličnih gripu preporučuje se upotreba leka rastvorenog u toploj vodi, najbolje uveče.

Učestalost doziranja

U slučaju teške insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 mL/min), interval između dve doze mora da
bude najmanje 8 sati.

Trajanje terapije

Maksimalna dužina trajanja terapije je 5 dana.

Ako ste uzeli više leka Rapidex nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rapidex nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU I ODMAH
KONSULTUJTE LEKARA.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Rapidex

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Rapidex: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA NADOMESTITE TO
ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Rapidex

Nije primenljivo.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih
pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

pojava akutnog napada glaukoma kod osoba sa predispozicijom

urinarni poremećaji (značajno smanjena količina urina, otežano mokrenje)

suvoća usta, poremećaj vida, zatvor

poremećaj pamćenja ili koncentracije, konfuzija, vrtoglavica (učestalije kod osoba starije životne dobi)

nedostatak koordinacije pokreta, drhtanje

pospanost, smanjena pažnja, više izraženo na početku terapije

smanjenje krvnog pritiska prilikom ustajanja koje može biti praćeno vrtoglavicom.

U određenim retkim slučajevima postoji mogućnost pojave promena na koži ili crvenila kože ili
alergijskih reakcija (reakcija preosetljivosti) u obliku iznenadnog otoka lica ili vrata ili iznenadne
malaksalosti sa smanjenjem krvnog pritiska. U tom slučaju treba odmah prekinuti terapiju, obratiti se
lekaru i nikada ne uzimati ponovo lekove koji sadrže paracetamol ili feniramin.

U izuzetno retkim slučajevima primećene su promene u vrednostima laboratorijskih testova koje su
uslovile redovnu kontrolu krvne slike: npr. niske koncentracije određenih belih krvnih ćelija ili nekih
tipova krvnih ćelija (trombociti), koji mogu da dovedu do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko se ovo
dogodi, konsultujte lekara.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili
medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na
neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail:

nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Rapidex

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Rapidex posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi
do“ . Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju
neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa
komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Rapidex
Aktivne supstance: paracetamol 500 mg, feniramin-maleat 25 mg i askorbinska kiselina (vitamin C) 200 mg.
Pomoćne supstance: saharoza; limunska kiselina; guma akacije; saharin-natrijum; aroma limuna:
maltodekstrin, guma akacije, aromatični preparati, aromatične supstance (uključujući i citral).

Kako izgleda lek Rapidex i sadržaj pakovanja

Granulirani prašak, svetlo žute do žute boje.

Unutrašnje pakovanje je kesica papir/Al/PE.
Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 8 kesica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

PHARMASWISS D.O.O., BEOGRAD,
Batajnički drum 5 A, Beograd,
Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-04715-15-001 od 14.08.2017.