Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. SONA 0.1% krem

SONA 0.1% krem

krem; 0.1%; tuba, 1x30g

Supstance:
adapalen
Vrsta leka Humani lekovi
ATC: D10AD03
Način izdavanja leka R
EAN 3850343023948
JKL 4155299