Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Stamaril prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

Stamaril prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 1000i.j./0.5mL; bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1x0.5mL

Supstance:
vakcina protiv žute groznice (živa atenuisana)
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BL01
Način izdavanja leka Z
EAN 3660053105267
JKL 0011893