Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Verorab prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

Verorab prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju; 2.5i.j./0.5mL; bočica sa rastvaračem u ampuli, 5x0.5mL

Supstance:
vakcina protiv besnila (inaktivisani celi virusi rabiesa)
Vrsta leka Vakcine
ATC: J07BG01
Način izdavanja leka Z
EAN 3660053084708
JKL 0011863