Korona virus COVID-19
  1. Početak
  2. Lekovi
  3. Zirkulin Valeriana 160mg+40mg obložena tableta

Zirkulin Valeriana 160mg+40mg obložena tableta

obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20kom

Supstance:
odoljen (Valeriana officinalis L.) suvi ekstrakt korena hmelj (Humulus lupulus L.) suvi ekstrakt šišarice
Vrsta leka Tradicionalni biljni lekovii
ATC: /
Način izdavanja leka BR
EAN 4056500000077

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

UPUTSTVO ZA LEK

Zirkulin Valeriana

, obložene tablete, 160mg+40mg

Pakovanje: blister, 1x20 obloženih tableta

Proizvođač: Roha Arzneimittel GmbH

Adresa: Rockwinkeler Heerstrasse 100, D-28335, Bremen

Nemačka

Podnosilac zahteva: Actavis doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd, Srbija

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

Zirkulin Valeriana®, (160mg +40mg), obložene tablete

Odoljen (Valeriana officinalis L.), suvi ekstrakt korena i hmelj (Humulus lupulus L.), suvi
ekstrakt šišarice

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Zirkulin Valeriana, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 14 dana, morate se obratiti

svom lekaru.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Zirkulin Valeriana i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zirkulin Valeriana
3. Kako se upotrebljava lek Zirkulin Valeriana
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Zirkulin Valeriana
6. Dodatne informacije

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

1. ŠTA JE LEK ZIRKULIN VALERIANA I ČEMU JE NAMENjEN

Lek Zirkulin Valeriana, je tradicionalni biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane i
suvog ekstrakta šišarica hmelja.

Upotrebljava se za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti i kao pomoć kod nesanice.

Zirkulin Valeriana je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama isključivo bazira na
dugotrajnoj primeni.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZIRKULIN VALERIANA

Lek Zirkulin Valeriana ne smete koristiti:

-ako ste alergični na koren valerijane, šišarice hmelja, azorubin (122) ili bilo koju od pomoćnih supstanci
koje ulaze u sastav leka Zirkulin Valeriana (videti odeljak 6).

Kada uzimate lek Zirkulin Valeriana, posebno vodite računa:

Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Zirkulin Valeriana, njegova primena kod dece
mlađe od 12 godina se ne preporučuje.

Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka
neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one
koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima
koji se metabolišu putem enzima jetre. Zbog mogućnosti uzajamnog dejstva lekova, valerijanu ne treba
uzimati istovremeno sa lekovi za smirenje (lekovi iz grupe barbiturata, benzodiazepina, opijata)..

Uzimanje leka Zirkulin Valeriana sa hranom ili pićima

Ne savetuje se uzimanje leka Zirkulin Valeriana, sa alkoholnim pićima. Tabletu uzeti sa dovoljno tečnošću,
bez obzira na obrok.

Primena leka Zirkulin Valeriana u periodu trudnoće i dojenja

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nije ustanovljeno da li je primene leka Zirkulin Valeriana bezbedna tokom trudnoće i dojenja. Kao mera
predostrožnosti, zbog nedostataka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.

Uticaj leka Zirkulin Valeriana na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Zirkulin Valeriana može delovati štetno na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja
mašinama. Ako je pacijent uzeo ovaj lek ne preporučuje se vožnja ili rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Zirkulin Valeriana

Zirkulin Valeriana sadrže laktozu, anhidrovanu, osušeni glukoza sirup i saharozu. U slučaju intolerancije na
pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
Azorubin (E122) može izazvati alergijsku reakciju.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZIRKULIN VALERIANA

Lek Zirkulin Valeriana uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim
sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Za oralnu upotrebu.
Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina:

za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti: 3 puta po 2 tablete dnevno.
za pomoć kod nesanice: 2 tablete pola sata do jedan sat pre odlaska na spavanje.

Tablete treba progutati sa dovoljno vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Ukoliko tokom uzimanja Zirkulin Valeriana simptomi i dalje traju, potrebno je konsultovati lekara.

Upotreba leka Zirkulin Valeriana se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.

Ako ste uzeli više leka Zirkulin Valeriana nego što je trebalo

Pojedinačna doza od 20g korena valerijane, može uzrokovati benigne simptome kao što su zamor,
abdominalni grčevi, stezanje u grudima, oamglice, tremor ruku i midrijazu. Ovi simptomi se povlače u roku
od 24 sata.

Ukoliko se simptomi ne povuku tokom 24 h ili ukoliko se pogoršaju potrebno je da odmah kontaktirate

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

Vašeg lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Zirkulin Valeriana

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Zirkulin Valeriana

Nije primenljivo.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek Zirkulin Valeriana, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Mogu se javiti želudačno-crevne smetnje (npr. mučnina, grčevi u stomaku), međutim njihova učestalost nije
poznata.

Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) mogu se javiti promene na koži usled
alergijske reakcije.

Azorubin (E122) može izazvati alergijske reakcije.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK ZIRKULIN VALERIANA

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe
3 godine.
Nemojte koristiti lek Zirkulin Valeriana posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji . Rok
upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

°

C. i u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Zirkulin Valeriana

Broj rešenja: 515-01-02019-13-001 od 07.10.2013. za lek Zirkulin Valeriana

; obložena tableta; 160mg+40mg; blister, 1x20

obloženih tableta

1 obložena tableta sadrži: 160 mg suvog ekstrakta korena odoljena (Valeriana officinalis L, radix) (4 – 6:1) i
40 mg suvog ekstrakta šišarice hmelja (Humulus lupulus L, flos) (3 – 6:1)
Rastvarač za ekstrakciju: voda.

Ostali sastojci su:

Saharoza; talk; maltodekstrin; celuloza, mikrokristalna; laktoza,bezvodna; kalcijum-karbonat; makrogol
6000; voda, prečišćena; stearinska kiselina; akacija, sušena raspršivanjem; glukoza sirup, osušen
raspršivanjem; silicijum-dioksid, visoko dispergovan; silicijum-dioksid, metilovani; metakrilna kiselina-
etakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; azorubin (E 122) ; titan-dioksid (E 171); magnezijum-stearat;
montanglikol vosak; polisorbat 20; polisorbat 80;

Kako izgleda lek Zirkulin Valeriana i sadržaj pakovanja

Bikonveksne, blago sjajne tablete, tamno crvene boje.

Blister (PVD/PVDC /Alu), 1x 20 tableta u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:
Actavis doo
Đorđa Stanojevića 12, 11070 N. Beograd, Srbija

Proizvođač:
Roha Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstrasse 100 , D-28335 ,Bremen
Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-02019-13-001 od 07.10.2013.